Danh mục bài viết

Cập nhật 18/12/2019 - 17:49 - Lượt xem 454

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 18/12/2019

Ngày 18/12/2019, ĐCV Thánh Tâm đón quý ÔBACE từ Giáo xứ Lai Ổn đến lao động tại công trình xây dựng ĐCV.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh Nguyễn Thanh

Xuân

Lai Ổn

Nhà xứ

2

Maria Nguyễn Thị

Thuyến

Lai Ổn

Nhà xứ

3

Maria Nguyễn Thị

Thảo

Lai Ổn

Nhà xứ

4

Maria Phạm Thị

Lượn

Lai Ổn

Nhà xứ

5

Maria Nguyễn Thị

Dịu

Lai Ổn

Nhà xứ

6

Giuse Phạm Xuân

Đĩnh

Lai Ổn

Nhà xứ

7

Maria Nguyễn Thị

Diên

Lai Ổn

Nhà xứ

8

Phêrô Nguyễn Đức

Thắng

Lai Ổn

Thủy Cơ

9

Giuse Nguyễn Đình

Thi

Lai Ổn

Thủy Cơ

10

Antôn Nguyễn Duy

Thêm

Lai Ổn

Cao Nội

11

Antôn Nguyễn Xuân

Kim

Lai Ổn

Cao Nội

12

Đaminh Hoàng Văn

Thanh

Lai Ổn

Cao Nội

13

Maria Nguyễn Thị

Diện

Lai Ổn

Cao Nội

14

Gioan Nguyễn Văn

Công

Lai Ổn

Trung Thôn

15

Vinhsơn Nguyễn Đình

Ruynh

Lai Ổn

Trung Thôn

16

Giuse Quách Anh

Tuấn

Lai Ổn

An Ninh

17

Giuse Quách Anh

Long

Lai Ổn

An Ninh

18

Maria Dương Thị

Côi

Lai Ổn

An Ninh

19

Maria Đào Thị

Thơi

Lai Ổn

An Ninh

20

Gioan Nguyễn Đức

Cảnh

Lai Ổn

Đông Ấn

21

Gioan Nguyễn Anh

Độ

Lai Ổn

Đông Ấn

22

Gioan Nguyễn Văn

Chinh

Lai Ổn

Đông Ấn

23

Gioan Nguyễn Anh

Lai Ổn

Đông Ấn

24

Maria Nguyễn Thị

Lâm

Lai Ổn

Đông Ấn

25

Maria Nguyễn Thị

Thêm

Lai Ổn

Đông Ấn

26

Maria Nguyễn Thị

Mai

Lai Ổn

Đông Ấn

27

Gioan Đỗ Tiến

Tráng

Lai Ổn

Đông Ấn

28

Vinhsơn Đinh Văn

Huynh

Lai Ổn

Đồng Bằng

29

Đaminh Phạm Công

Phục

Lai Ổn

Đồng Bằng

30

Đaminh Đinh Văn

Thông

Lai Ổn

Đồng Bằng

31

Giuse Đinh Văn

Toan

Lai Ổn

Đồng Bằng

32

Maria Đinh Thị

Ly

Lai Ổn

Đồng Bằng

33

Maria Đinh Thị

Dảnh

Lai Ổn

Đồng Bằng

34

Maria Nguyễn Thị

Tuyn

Lai Ổn

Đồng Bằng

35

Maria Đinh Thị

Nụ

Lai Ổn

Đồng Bằng

36

Maria Đinh Thị

Hướng

Lai Ổn

Đồng Bằng

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm