Danh mục bài viết

Cập nhật 17/12/2019 - 18:14 - Lượt xem 424

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 17/12/2019

Trong ngày 17/12/2019, hai Giáo xứ Phương Mai và Lai Ổn đến đóng góp công sức cho việc xây dựng công trình ĐCV Thánh Tâm.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Tôma

Mười

Phương Mai

Nha xứ

2

Tôma

Hòa

Phương Mai

Nha xứ

3

Tôma

Khoa

Phương Mai

Nha xứ

4

Tôma

Khương

Phương Mai

Nha xứ

5

Phanxicô

Lùng

Phương Mai

Nha xứ

6

Tôma

Trương

Phương Mai

Nha xứ

7

Tôma

Tự

Phương Mai

Nha xứ

8

Tôma

Tề

Phương Mai

Nha xứ

9

Maria

Đia

Phương Mai

Nha xứ

10

Maria

Tuân

Phương Mai

Nha xứ

11

Maria

Dung

Phương Mai

Nha xứ

12

Maria

Nhan

Phương Mai

Nha xứ

13

Maria

Út

Phương Mai

Nha xứ

14

Maria

Niên

Phương Mai

Nha xứ

15

Maria

Tuân

Phương Mai

Nha xứ

16

Phanxicô

Rương

Phương Mai

Nha xứ

17

Phanxicô

Thinh

Phương Mai

Nha xứ

18

Phanxicô

Hậu

Phương Mai

Nha xứ

19

Phanxicô

Biên

Phương Mai

Nha xứ

20

Maria

Phương Mai

Nha xứ

21

Tôma

Nam

Phương Mai

Nha xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Sáu

Lai Ổn

Vọng Lỗ

2

Giuse

Thực

Lai Ổn

Vọng Lỗ

3

Giuse

Khương

Lai Ổn

Vọng Lỗ

4

Giuse

Quyện

Lai Ổn

Vọng Lỗ

5

Giuse

Tâm

Lai Ổn

Vọng Lỗ

6

Giuse

Thành

Lai Ổn

Vọng Lỗ

7

Giuse

Thức

Lai Ổn

Vọng Lỗ

8

Maria

Liễu

Lai Ổn

Vọng Lỗ

9

Maria

Thắm

Lai Ổn

Vọng Lỗ

10

Maria

Miễn

Lai Ổn

Vọng Lỗ

11

Maria

Miền

Lai Ổn

Vọng Lỗ

12

Anna

Thấm

Lai Ổn

Vọng Lỗ

13

Anna

Ngân

Lai Ổn

Vọng Lỗ

14

Anna

Nương

Lai Ổn

Vọng Lỗ

15

Anna

Hương

Lai Ổn

Vọng Lỗ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm