Danh mục bài viết

Cập nhật 16/12/2019 - 19:59 - Lượt xem 435

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 16/12/2019

Trong ngày 16/12/2019, hai Giáo xứ Tân Hưng và Thục Thiện tiếp tục đóng góp công sức cho việc xây dựng công trình ĐCV Thánh Tâm.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Phêrô Nguyễn Văn

Đảo

Tân Hưng

Nhà xứ

2

Antôn Nguyễn Văn

Nghị

Tân Hưng

Nhà xứ

3

Antôn Nguyễn Văn

Định

Tân Hưng

Nhà xứ

4

Antôn Nguyễn Văn

Oánh

Tân Hưng

Nhà xứ

5

Antôn Nguyễn Văn

Tân Hưng

Nhà xứ

6

Antôn Nguyễn Văn

Chúc

Tân Hưng

Nhà xứ

7

Antôn Đào Văn

Tứ

Tân Hưng

Nhà xứ

8

Antôn Nguyễn Văn

Phong

Tân Hưng

Nhà xứ

9

Antôn Nguyễn Văn

Lập

Tân Hưng

Nhà xứ

10

Antôn Nguyễn Thọ

Tuyên

Tân Hưng

Nhà xứ

11

Antôn Nguyễn Văn

Tuấn

Tân Hưng

Nhà xứ

12

Antôn Nguyễn Văn

Toan

Tân Hưng

Nhà xứ

13

Antôn Cao Thọ

Tính

Tân Hưng

Nhà xứ

14

Antôn Nguyễn Văn

Quyến

Tân Hưng

Nhà xứ

15

Antôn Nguyễn Văn

Bản

Tân Hưng

Nhà xứ

16

Antôn Nguyễn Văn

Mạnh

Tân Hưng

Nhà xứ

17

Antôn Nguyễn Văn

Tấn

Tân Hưng

Nhà xứ

18

Antôn Nguyễn Văn

Thịnh

Tân Hưng

Nhà xứ

19

Antôn Nguyễn Văn

Tho

Tân Hưng

Nhà xứ

20

Antôn Nguyễn Văn

Đốc

Tân Hưng

Nhà xứ

21

Antôn Nguyễn Văn

Chung

Tân Hưng

Nhà xứ

22

Antôn Nguyễn Văn

Tuyền

Tân Hưng

Nhà xứ

23

Maria Nguyễn Thị

Nhuần

Tân Hưng

Nhà xứ

24

Maria Nguyễn Thị

Nhan

Tân Hưng

Nhà xứ

25

Maria Nguyễn Thị

Hiển

Tân Hưng

Nhà xứ

26

Maria Nguyễn Thị

Màu

Tân Hưng

Nhà xứ

27

Maria Nguyễn Thị

Xim

Tân Hưng

Nhà xứ

28

Maria Nguyễn Thị

Thắm

Tân Hưng

Nhà xứ

29

Maria Nguyễn Thị

Nhâm

Tân Hưng

Nhà xứ

30

Maria Nguyễn Thị

Luyên

Tân Hưng

Nhà xứ

31

Maria Nguyễn Thị

Thị

Tân Hưng

Nhà xứ

32

Maria Nguyễn Thị

Tin

Tân Hưng

Nhà xứ

33

Maria Nguyễn Thị

Liệu

Tân Hưng

Nhà xứ

34

Maria Nguyễn Thị

Thanh

Tân Hưng

Nhà xứ

35

Maria Nguyễn Thị

Mát

Tân Hưng

Nhà xứ

36

Maria Nguyễn Thị

Hoàng

Tân Hưng

Nhà xứ

37

Maria Nguyễn Thị

Mừng

Tân Hưng

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh

Vạn

Thục Thiện

Nhà xứ

2

Đaminh

Tân

Thục Thiện

Nhà xứ

3

Đaminh

Chấp

Thục Thiện

Nhà xứ

4

Đaminh

Hoạt

Thục Thiện

Nhà xứ

5

Đaminh

Thông

Thục Thiện

Nhà xứ

6

Đaminh

Thi

Thục Thiện

Nhà xứ

7

Đaminh

Chiến

Thục Thiện

Nhà xứ

8

Đaminh

Sơn

Thục Thiện

Nhà xứ

9

Đaminh

Hương

Thục Thiện

Nhà xứ

10

Đaminh

Viên

Thục Thiện

Nhà xứ

11

Phanxicô

Xuyên

Thục Thiện

Nhà xứ

12

Maria

Thay

Thục Thiện

Nhà xứ

13

Maria

Lành

Thục Thiện

Nhà xứ

14

Maria

Thục Thiện

Nhà xứ

15

Maria

Dinh

Thục Thiện

Nhà xứ

16

Banaba

Lan

Thục Thiện

Nhà xứ

17

Phanxicô

Thi

Thục Thiện

Nhà xứ

18

Đaminh

Lập

Thục Thiện

Nhà xứ

19

Maria

Gi

Thục Thiện

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm