Danh mục bài viết

Cập nhật 17/12/2019 - 17:9 - Lượt xem 4535

Cáo phó: Sơ Maria Nguyễn Thị Lơ OP

Hội Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình kính báo: Sơ Maria Nguyễn Thị Lơ (Mến) OP sinh ngày 09/2/1970 đã được Chúa gọi về lúc 18g00 ngày 15/12/2019.


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm