Danh mục bài viết

Cập nhật 15/12/2019 - 22:2 - Lượt xem 413

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 15/12/2019

Trong ngày 15/12/2019, các Giáo xứ Minh Đức, Tân Hưng và Thục Thiện đã đóng góp công sức cho việc xây dựng công trình ĐCV Thánh Tâm.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Inhaxiô

Khanh

Minh Đức

Nhà xứ

2

Inhaxiô

Luyện

Minh Đức

Nhà xứ

3

Inhaxiô

Học

Minh Đức

Nhà xứ

4

Inhaxiô

Khê

Minh Đức

Nhà xứ

5

Inhaxiô

Kinh

Minh Đức

Nhà xứ

6

Inhaxiô

Minh Đức

Nhà xứ

7

Inhaxiô

Khen

Minh Đức

Nhà xứ

8

Maria

Kha

Minh Đức

Nhà xứ

9

Maria

Chiến

Minh Đức

Nhà xứ

10

Maria

Sơn

Minh Đức

Nhà xứ

11

Maria

Thay

Minh Đức

Nhà xứ

12

Maria

Mậu

Minh Đức

Nhà xứ

 

       

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Antôn

Bình

Tân Hưng

Tích Thủy

2

Antôn

Biền

Tân Hưng

Tích Thủy

3

Phêrô

Hợp

Tân Hưng

Tích Thủy

4

Phêrô

Hiển

Tân Hưng

Tích Thủy

5

Phêrô

Quý

Tân Hưng

Tích Thủy

6

Phêrô

Toàn

Tân Hưng

Tích Thủy

7

Phêrô

Bản

Tân Hưng

Tích Thủy

8

Phêrô

Biên

Tân Hưng

Tích Thủy

9

Phêrô

Ninh

Tân Hưng

Tích Thủy

10

Maria

Nhường

Tân Hưng

Tích Thủy

11

Maria

Hòa

Tân Hưng

Tích Thủy

12

Maria

Nam

Tân Hưng

Tích Thủy

13

Maria

Tuân

Tân Hưng

Tích Thủy

14

Maria

Doan

Tân Hưng

Tích Thủy

15

Maria

Phương

Tân Hưng

Tích Thủy

16

Maria

Lan

Tân Hưng

Tích Thủy

17

Maria

Nụ

Tân Hưng

Tích Thủy

18

Maria

Xuyến

Tân Hưng

Tích Thủy

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh Đào Văn

Lăng

Thục Thiện

Nhà xứ

2

Đaminh Bùi Văn

Hòe

Thục Thiện

Nhà xứ

3

Đaminh Bùi Văn

Thể

Thục Thiện

Nhà xứ

4

Đaminh Phạm Văn

Tân

Thục Thiện

Nhà xứ

5

Giuse Đỗ Văn

Quyết

Thục Thiện

Nhà xứ

6

Đaminh Đỗ Văn

Tịnh

Thục Thiện

Nhà xứ

7

Đaminh Phạm Văn

Hiển

Thục Thiện

Nhà xứ

8

Đaminh Lương Văn

Sức

Thục Thiện

Nhà xứ

9

Đaminh Chu Văn

Thi

Thục Thiện

Nhà xứ

10

Giuse Bùi Như

Lập

Thục Thiện

Nhà xứ

11

Đaminh Phạm Văn

Nam

Thục Thiện

Nhà xứ

12

Phanxicô Chu Văn

Hoàng

Thục Thiện

Nhà xứ

13

Maria Phạm Thị

Trí

Thục Thiện

Nhà xứ

14

Maria Chu Thị

Thành

Thục Thiện

Nhà xứ

15

Maria Đỗ Thị

Khanh

Thục Thiện

Nhà xứ

16

Maria Nguyễn Thị

Tháy

Thục Thiện

Nhà xứ

17

Maria Đỗ Thị

Tin

Thục Thiện

Nhà xứ

18

Maria Phạm Thị

Hằng

Thục Thiện

Nhà xứ

19

Maria Phạm Thị

Lượt

Thục Thiện

Nhà xứ

20

Maria Trương Thị

Thản

Thục Thiện

Nhà xứ

21

Maria Phạm Thị

Lành

Thục Thiện

Nhà xứ

22

Maria Bùi Thị

Thục Thiện

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm