Danh mục bài viết

Cập nhật 12/12/2019 - 20:7 - Lượt xem 398

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 12/12/2019

Ngày 12/12/2019, ĐCV Thánh Tâm đón quý ông bà anh chị em từ các Giáo xứ Cao Mộc, Khúc Mai, Thất Sự, Thủ Chính và Thượng Phúc đóng góp công sức xây dựng công trình.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Micae

Thái

Cao Mộc

Rồi Công Tây

2

Micae

Định

Cao Mộc

Rồi Công Tây

3

Micae

Linh

Cao Mộc

Rồi Công Tây

4

Maria

Trung

Cao Mộc

Rồi Công Tây

5

Maria

Thảo

Cao Mộc

Rồi Công Tây

6

Maria

Tươi

Cao Mộc

Rồi Công Tây

7

Maria

Múa

Cao Mộc

Rồi Công Tây

8

Maria

Sinh

Cao Mộc

Rồi Công Tây

9

Maria

Giòn

Cao Mộc

Rồi Công Tây

10

Maria

Thuyến

Cao Mộc

Rồi Công Tây

11

Maria

Mười

Cao Mộc

Rồi Công Tây

12

Maria

Tuyến

Cao Mộc

Rồi Công Tây

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh

Bổng

Khúc Mai

Nhà xứ

2

Đaminh

Rùng

Khúc Mai

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh Vũ Văn

Lương

Thất Sự

Nhà xứ

2

Đaminh Phạm Văn

Định

Thất Sự

Nhà xứ

3

Đaminh Vũ Văn

Thái

Thất Sự

Nhà xứ

4

Giuse Vũ Văn

Hòa

Thất Sự

Nhà xứ

5

Giuse Vũ Văn

Thuận

Thất Sự

Nhà xứ

6

Maria Vũ Thị

Thượng

Thất Sự

Nhà xứ

7

Gioan Đào Văn

Thế

Thất Sự

Nhà xứ

8

Đaminh Vũ Văn

Sỹ

Thất Sự

Nhà xứ

9

Đaminh Vũ Văn

Lâm

Thất Sự

Nhà xứ

10

Maria Trần Thị

Chiến

Thất Sự

Nhà xứ

11

Maria

Hằng

Thất Sự

Nhà xứ

12

Thầy xứ

Ngữ (CMC)

Thất Sự

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Phanxicô Đào Văn

Hưng

Thủ Chính

Nhà xứ

2

Đaminh Nguyễn Văn

Vấn

Thủ Chính

Nhà xứ

3

Giuse Đào Văn

Tinh

Thủ Chính

Nhà xứ

4

Augustinô Trần Văn

Viêm

Thủ Chính

Nhà xứ

5

Đaminh Đinh Văn

Viện

Thủ Chính

Nhà xứ

6

Antôn Nguyễn Văn

Quý

Thủ Chính

Nhà xứ

7

Giuse Đào Văn

Trường

Thủ Chính

Nhà xứ

8

Vinh sơn Đào Văn

Rạng

Thủ Chính

Nhà xứ

9

Vinh sơn Phạm Văn

Thái

Thủ Chính

Nhà xứ

10

Đaminh Phạm Văn

Quyết

Thủ Chính

Nhà xứ

11

Vinh sơn Hoàng Văn

Mạnh

Thủ Chính

Nhà xứ

12

Đaminh Phạm Văn

Nhật

Thủ Chính

Nhà xứ

13

Đaminh Phạm Văn

Thoan

Thủ Chính

Nhà xứ

14

Maria Phạm Thị

Tranh

Thủ Chính

Nhà xứ

15

Maria Nguyễn Thị

Phú

Thủ Chính

Nhà xứ

16

Maria Đào Thị

Thủ Chính

Nhà xứ

17

Vinh sơn Đào Văn

Phúc

Thủ Chính

Nhà xứ

18

Antôn Nguyễn Văn

Hợi

Thủ Chính

Nhà xứ

19

Augustinô Đào Văn

Thưởng

Thủ Chính

Nhà xứ

20

Augustinô Đào Văn

Quyền

Thủ Chính

Nhà xứ

21

Đaminh Phạm Văn

Chiến

Thủ Chính

Nhà xứ

22

Augustinô Đào Văn

Thân

Thủ Chính

Nhà xứ

23

(Tôn giáo bạn) Nguyễn Văn

Chính

Thủ Chính

Nhà xứ

24

Maria Bùi Thị

Tốt

Thủ Chính

Nhà xứ

25

Maria Đinh Thị

Thảo

Thủ Chính

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Nguyễn Văn

Độ

Thượng Phúc

Trà Hồi

2

Giuse Trịnh Tiến

Thạo

Thượng Phúc

Trà Hồi

3

Giuse Nguyễn Văn

Hạnh

Thượng Phúc

Trà Hồi

4

Giuse Nguyễn Thành

Trung

Thượng Phúc

Trà Hồi

5

Maaria Nguyễn Thị

Thượng Phúc

Trà Hồi

6

Đaminh Nguyễn Văn

Cận

Thượng Phúc

An Tiêu

7

Vinhsơn Nguyễn Văn 

Đăng

Thượng Phúc

An Nghĩa

8

Vinhsơn Nguyễn Văn 

Đam

Thượng Phúc

An Nghĩa

9

Vinhsơn Nguyễn Văn 

Hoan

Thượng Phúc

An Nghĩa

10

Vinhsơn Nguyễn Văn 

Tăng

Thượng Phúc

An Nghĩa

11

Maria Dương Thị

Thượng Phúc

An Nghĩa

12

Maria Đoàn Thị

Tân

Thượng Phúc

An Nghĩa

13

Maria Bùi Thị

Huệ

Thượng Phúc

An Nghĩa

14

Vinhsơn Nguyễn Văn 

Hùng

Thượng Phúc

An Nghĩa

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm