Danh mục bài viết

Cập nhật 11/12/2019 - 17:4 - Lượt xem 425

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 11/12/2019

Ngày 11/12/2019, ĐCV Thánh Tâm đón quý ông bà anh chị em từ các Giáo xứ Cao Mộc, Khúc Mai, Minh Nghĩa, Thất Sự, Thủ Chính và Thượng Phúc đóng góp công sức xây dựng công trình.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Micae

Đàn

Cao Mộc

Rồi Công Đông

2

Gabriel

Chiến

Cao Mộc

Rồi Công Đông

3

Micae

Ba

Cao Mộc

Rồi Công Đông

4

Micae

Toàn

Cao Mộc

Rồi Công Đông

5

Phêrô

Thanh

Cao Mộc

Rồi Công Đông

6

Micae

Đạc

Cao Mộc

Rồi Công Đông

7

Micae

Sinh

Cao Mộc

Rồi Công Đông

8

Micae

Điền

Cao Mộc

Rồi Công Đông

9

Micae

Nga

Cao Mộc

Rồi Công Đông

10

Micae

Hiệp

Cao Mộc

Rồi Công Đông

11

Micae

Duyệt

Cao Mộc

Rồi Công Đông

12

Micae

Thục

Cao Mộc

Rồi Công Đông

13

Micae

Thiệp

Cao Mộc

Rồi Công Đông

14

Micae

Thái

Cao Mộc

Rồi Công Đông

15

Micae

Hoạt

Cao Mộc

Rồi Công Đông

16

Maria

Bay

Cao Mộc

Rồi Công Đông

17

Maria

Thơ

Cao Mộc

Rồi Công Đông

18

Maria

Song

Cao Mộc

Rồi Công Đông

19

Maria

Kính

Cao Mộc

Rồi Công Đông

20

Maria

Nhung

Cao Mộc

Rồi Công Đông

21

Micae

Nghi

Cao Mộc

Rồi Công Đông

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh

Bổng

Khúc Mai

Nhà xứ

2

Đaminh

Tuyên

Khúc Mai

Nhà xứ

3

Đaminh

Nam

Khúc Mai

Nhà xứ

4

Đaminh

Mấm

Khúc Mai

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Trương Văn

Lễ

Minh Nghĩa

Nhà xứ

2

Giuse Phạm Văn

Minh Nghĩa

Nhà xứ

3

Giuse Phạm Văn

Hòa

Minh Nghĩa

Nhà xứ

4

Giuse

Sinh

Minh Nghĩa

Nhà xứ

5

Giuse

Hiểu

Minh Nghĩa

Nhà xứ

6

Giuse

Hợp

Minh Nghĩa

Nhà xứ

7

Giuse

Hiến

Minh Nghĩa

Nhà xứ

8

Phêrô

Đức

Minh Nghĩa

Nhà xứ

9

Phêrô

Nghinh

Minh Nghĩa

Nhà xứ

10

Phêrô

Nhì

Minh Nghĩa

Nhà xứ

11

Giuse

Thuyên

Minh Nghĩa

Nhà xứ

12

Giuse

Truyền

Minh Nghĩa

Nhà xứ

13

Giuse

Bộ

Minh Nghĩa

Nhà xứ

14

Giuse

Duẩn

Minh Nghĩa

Nhà xứ

15

Giuse

Hoàng

Minh Nghĩa

Nhà xứ

16

Giuse

Năng

Minh Nghĩa

Nhà xứ

17

Maria

Oanh

Minh Nghĩa

Nhà xứ

18

Giuse

Vi

Minh Nghĩa

Nhà xứ

19

Giuse

Hành

Minh Nghĩa

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh Trương Văn

Huân

Thất Sự

Nhà xứ

2

Đaminh Trương Văn

Thắng

Thất Sự

Nhà xứ

3

Đaminh Vũ Văn

Chỉ

Thất Sự

Nhà xứ

4

Gioan Đào Văn

Chi

Thất Sự

Nhà xứ

5

Gioan Đào Văn

Chí

Thất Sự

Nhà xứ

6

Gioan Đào Văn

Thiện

Thất Sự

Nhà xứ

7

Giuse Bùi Văn

Ái

Thất Sự

Nhà xứ

8

Phanxicô Vũ Văn

Duy

Thất Sự

Nhà xứ

9

Giuse Vũ Văn

Nghiêm

Thất Sự

Nhà xứ

10

Đaminh Vũ Văn

Viễn

Thất Sự

Nhà xứ

11

Đaminh Vũ Văn

Bảo

Thất Sự

Nhà xứ

12

Giuse Đào Văn

Thanh

Thất Sự

Nhà xứ

13

Đaminh Phạm Văn

Đăng

Thất Sự

Nhà xứ

14

Giuse Vũ Văn

Tiện

Thất Sự

Nhà xứ

15

Đaminh Phạm Văn

Minh

Thất Sự

Nhà xứ

16

Giuse Vũ Văn

Thuật

Thất Sự

Nhà xứ

17

Giuse Đào Văn

Tung

Thất Sự

Nhà xứ

18

Giuse Vũ Văn

Thiên

Thất Sự

Nhà xứ

19

Đaminh Trương Văn

Roanh

Thất Sự

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh Nguyễn Văn

Tiên

Thủ Chính

Nhà xứ

2

Đaminh Nguyễn Văn

Hậu

Thủ Chính

Nhà xứ

3

Đaminh Đào Trọng 

Tài

Thủ Chính

Nhà xứ

4

Đaminh Trần Văn

Quân

Thủ Chính

Nhà xứ

5

Đaminh Đào Văn

Sang

Thủ Chính

Nhà xứ

6

Vinhsơn Trần Văn

Tăng

Thủ Chính

Nhà xứ

7

Antôn Bùi Quốc

Vệ

Thủ Chính

Nhà xứ

8

Augustinô Đào Văn

Quảng

Thủ Chính

Nhà xứ

9

Đaminh Đào Văn

Thất

Thủ Chính

Nhà xứ

10

Giuse Đào Văn

Đạo

Thủ Chính

Nhà xứ

11

Augustinô Đào Văn

Khỏe

Thủ Chính

Nhà xứ

12

Antôn Lê Văn

Chỉnh

Thủ Chính

Nhà xứ

13

Đaminh Phạm Văn

Tuệ

Thủ Chính

Nhà xứ

14

Giuse Trần Văn

Trệm

Thủ Chính

Nhà xứ

15

Đaminh Nguyễn Văn

Vấm

Thủ Chính

Nhà xứ

16

Augustinô Trần Văn

Thuật

Thủ Chính

Nhà xứ

17

Phanxicô Đinh Văn

Bình

Thủ Chính

Nhà xứ

18

Tôma Trần Văn

Huynh

Thủ Chính

Nhà xứ

19

Maria Trần Thị

Sao

Thủ Chính

Nhà xứ

20

Maria Trần Thị

Thi

Thủ Chính

Nhà xứ

21

Maria Nguyễn Thị

Miện

Thủ Chính

Nhà xứ

22

Maria Lê Thị

Mừng

Thủ Chính

Nhà xứ

23

Maria Lê Thị

Rỡ

Thủ Chính

Nhà xứ

24

Maria Trần Thị

Phu

Thủ Chính

Nhà xứ

25

Giuse Đào Văn

Tinh

Thủ Chính

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Hiệp

Thượng Phúc

Nhà xứ

2

Giuse

Hiệt

Thượng Phúc

Nhà xứ

3

Giuse

Rũng

Thượng Phúc

Nhà xứ

4

Giuse

Tiến

Thượng Phúc

Nhà xứ

5

Giuse

Thắng

Thượng Phúc

Nhà xứ

6

Giuse

Hùng

Thượng Phúc

Nhà xứ

7

Giuse

Vạn

Thượng Phúc

Nhà xứ

8

Giuse

Hùng (Nga)

Thượng Phúc

Nhà xứ

9

Giuse

Năng

Thượng Phúc

Nhà xứ

10

Maria

Mừng

Thượng Phúc

Nhà xứ

11

Maria

Hồng

Thượng Phúc

Nhà xứ

12

Maria

Nguyệt

Thượng Phúc

Nhà xứ

13

Maria

Dinh (Hợi)

Thượng Phúc

Nhà xứ

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm