Danh mục bài viết

Cập nhật 10/12/2019 - 17:50 - Lượt xem 426

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 10/12/2019

Ngày 10/12/2019, ĐCV Thánh Tâm đón quý ông bà anh chị em từ các Giáo xứ Cao Mộc, Thanh Châu và Vạn Đồn đóng góp công sức xây dựng công trình.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh Nguyễn Thái

Cao Mộc

Tào Xá

2

Phêrô Nguyễn Thái

Đối

Cao Mộc

Tào Xá

3

Giuse

Hải

Cao Mộc

Tào Xá

4

Phanxixcô

Hòa

Cao Mộc

Tào Xá

5

Phanxixcô

Thắng

Cao Mộc

Tào Xá

6

Phêrô Lưu Đức

Đạt

Cao Mộc

Tào Xá

7

Giuse Nguyễn Thế

Bản

Cao Mộc

Tào Xá

8

Giuse

Chi

Cao Mộc

Tào Xá

9

Maria Nguyễn Thị

Oanh

Cao Mộc

Tào Xá

10

Giuse Nguyễn Trọng

Quyền

Cao Mộc

Tào Xá

11

Vinhsơn Trịnh Công

Cường

Cao Mộc

Tào Xá

12

Anna Nguyễn Thị

Tám

Cao Mộc

Thân Thượng

13

Maria

Thít

Cao Mộc

Thân Thượng

14

Maria Phạm Thị

Dâng

Cao Mộc

Thân Thượng

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Biên

Thanh Châu

Nhà xứ

2

Đaminh

Lang

Thanh Châu

Nhà xứ

3

Giuse

Quyết

Thanh Châu

Nhà xứ

4

Đaminh

Bình

Thanh Châu

Nhà xứ

5

Giuse

Đoàn

Thanh Châu

Nhà xứ

6

Đaminh

Hiển

Thanh Châu

Nhà xứ

7

Đaminh

Thật

Thanh Châu

Nhà xứ

8

Giuse

Hiệu

Thanh Châu

Nhà xứ

9

Đaminh

Hòa

Thanh Châu

Nhà xứ

10

Giuse

Chỉnh

Thanh Châu

Nhà xứ

11

Đaminh

Đạo

Thanh Châu

Nhà xứ

12

Giuse

Dũng

Thanh Châu

Nhà xứ

13

Giuse

Nga

Thanh Châu

Nhà xứ

14

Đaminh

Lợi

Thanh Châu

Nhà xứ

15

Đaminh

Khanh

Thanh Châu

Nhà xứ

16

Giuse

Toàn

Thanh Châu

Nhà xứ

17

Đaminh

Mạnh

Thanh Châu

Nhà xứ

 

       

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Micae

Giáp

Vạn Đồn

Nhà xứ

2

Micae

Diện

Vạn Đồn

Nhà xứ

3

Micae

Thiết

Vạn Đồn

Nhà xứ

4

Micae

Nhất

Vạn Đồn

Nhà xứ

5

Phêrô

Ánh

Vạn Đồn

Ngoại Trình

6

Phaolô

Giáo

Vạn Đồn

Tu Trình

7

Micae

Thân

Vạn Đồn

Nhà xứ

8

Gioan

Tào

Vạn Đồn

Bình Lang

9

Gioan

Chính

Vạn Đồn

Bình Lang

10

Gioan

Khánh

Vạn Đồn

Bình Lang

11

Giuse

Sự

Vạn Đồn

Diềm Điền

12

Maria

Hồng

Vạn Đồn

Quảng Nạp

13

Maria

Thê

Vạn Đồn

Quảng Nạp

14

Phaolô

Khang

Vạn Đồn

Tu Trình

15

Raphael

Đỉnh

Vạn Đồn

Quảng Nạp

16

Raphael

Khả

Vạn Đồn

Quảng Nạp

17

Raphael

Hòa

Vạn Đồn

Quảng Nạp

18

Raphael

Thìn

Vạn Đồn

Quảng Nạp

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm