Danh mục bài viết

Cập nhật 9/12/2019 - 17:49 - Lượt xem 403

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 09/12/2019

Ngày 09/12/2019, tiếp tục có sự đóng góp công sức của ÔBACE từ các Giáo xứ Thanh Châu và Vạn Đồn cho công trình xây dựng ĐCV Thánh Tâm.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Augsutinô Nguyễn Văn

Đoàn

Thanh Châu

Nam Đồng

2

Phaolô Đặng Văn

Bàng

Thanh Châu

Nam Đồng

3

Phaolô Lê Văn

Đạt

Thanh Châu

Nam Đồng

4

Gioan

Toàn

Thanh Châu

Đồng Am

5

Gioan

Vinh

Thanh Châu

Đồng Am

6

Gioan

Khởi

Thanh Châu

Đồng Am

7

Giuse Bùi Văn

Biểu

Thanh Châu

Nhà xứ

8

Đaminh

Mạnh

Thanh Châu

Nhà xứ

9

Vinhsơn

Đại

Thanh Châu

Nhà xứ

10

Giuse

Khanh

Thanh Châu

Nhà xứ

11

Đaminh

Long

Thanh Châu

Nhà xứ

12

Giuse

Hiệu

Thanh Châu

Nhà xứ

13

Đaminh

Hòa

Thanh Châu

Nhà xứ

14

Đaminh

Bình

Thanh Châu

Nhà xứ

15

Giuse

Hiểu

Thanh Châu

Nhà xứ

16

Đaminh

Trịnh

Thanh Châu

Nhà xứ

17

Giuse

Tuấn

Thanh Châu

Nhà xứ

18

Đaminh

Chiến

Thanh Châu

Nhà xứ

19

Đaminh

Đĩnh

Thanh Châu

Nhà xứ

20

Giuse

Minh

Thanh Châu

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Gioan

Khánh

Vạn Đồn

Nhà xứ

2

Gioan

Chính

Vạn Đồn

Nhà xứ

3

Gioan

Quí

Vạn Đồn

Nhà xứ

4

Micae

Quí

Vạn Đồn

Nhà xứ

5

Micae

Giáp

Vạn Đồn

Nhà xứ

6

Micae

Hiển

Vạn Đồn

Bình Lạp

7

Maria

Lợi

Vạn Đồn

Bình Lạp

8

Maria

Hiền

Vạn Đồn

Bình Lạp

9

Phalô

Chẵn

Vạn Đồn

Bình Lạp

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm