Danh mục bài viết

Cập nhật 8/12/2019 - 16:38 - Lượt xem 444

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 08/12/2019

Ngày 08/12/2019, ĐCV Thánh Tâm đón quý ÔBACE từ các Giáo xứ Thanh Châu và Vạn Đồn đến góp công sức xây dựng công trình.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Bùi Văn

Biên

Thanh Châu

Nhà xứ

2

Đaminh Nguyễn Văn

Trịnh

Thanh Châu

Nhà xứ

3

Đaminh Tạ Văn

Dũng

Thanh Châu

Nhà xứ

4

Đaminh Đinh Văn

Lập

Thanh Châu

Nhà xứ

5

Giuse Trương Văn

Nghi

Thanh Châu

Nhà xứ

6

Giuse Trương Văn

Vương

Thanh Châu

Nhà xứ

7

Đaminh Vũ Văn

Minh

Thanh Châu

Nhà xứ

8

Giuse Đinh Văn

Đạo

Thanh Châu

Nhà xứ

9

Đaminh

Đại

Thanh Châu

Nhà xứ

10

Giuse

Nhanh

Thanh Châu

Nhà xứ

11

Đaminh

Tĩnh

Thanh Châu

Nhà xứ

12

Giuse

Quang

Thanh Châu

Nhà xứ

13

Đaminh

Mạnh

Thanh Châu

Nhà xứ

14

Giuse

Đạt

Thanh Châu

Nhà xứ

15

Đaminh

Toàn

Thanh Châu

Nhà xứ

16

Giuse

Vinh

Thanh Châu

Nhà xứ

17

Đaminh

Hiệu

Thanh Châu

Nhà xứ

18

Giuse

Nghị

Thanh Châu

Nhà xứ

19

Đaminh

Vinh

Thanh Châu

Nhà xứ

20

Giuse

Tiến

Thanh Châu

Nhà xứ

21

Đaminh

Nhạc

Thanh Châu

Phú Đồng

22

Đaminh

Các

Thanh Châu

Phú Đồng

23

Đaminh

Rinh

Thanh Châu

Phú Đồng

24

Đaminh

Tới

Thanh Châu

Phú Đồng

25

Giuse

Nguyện

Thanh Châu

Phú Đồng

26

Giuse

Liệu

Thanh Châu

Phú Đồng

27

Giuse

Thanh

Thanh Châu

Phú Đồng

28

Đaminh

Thấn

Thanh Châu

Phú Đồng

29

Giuse

Trung

Thanh Châu

Phú Đồng

30

Đaminh

Kiều

Thanh Châu

Phú Đồng

31

Gioan

Rịnh

Thanh Châu

Phú Đồng

32

Đaminh

Triều

Thanh Châu

Phú Đồng

33

Đaminh

Trạnh

Thanh Châu

Phú Đồng

34

Đaminh

Đông

Thanh Châu

Phú Đồng

35

Augustinô Trần Văn

Quận

Thanh Châu

Họ Thánh Tử Đạo VN

36

Đaminh Đặng Văn

Hân

Thanh Châu

Họ Thánh Tử Đạo VN

37

Giuse Đào Văn

Hiu

Thanh Châu

Họ Thánh Tử Đạo VN

38

Đaminh Phạm Văn

Đoán

Thanh Châu

Họ Thánh Tử Đạo VN

39

Giuse Hoàng Văn

Hịu

Thanh Châu

Họ Thánh Tử Đạo VN

40

Đaminh Phạm Văn

Ly

Thanh Châu

Họ Thánh Tử Đạo VN

41

Trần Văn

Nhu

Thanh Châu

Họ Thánh Tử Đạo VN

42

Giuse Đặng Văn

Kho

Thanh Châu

Họ Thánh Tử Đạo VN

43

Giuse Võ Văn

Hùng

Thanh Châu

Họ Thánh Tử Đạo VN

44

Giuse Nguyễn Văn

Thắng

Thanh Châu

Họ Thánh Tử Đạo VN

45

Giuse Đỗ Văn

Trưởng

Thanh Châu

Họ Thánh Tử Đạo VN

46

Giuse Võ Văn

Liên

Thanh Châu

Họ Thánh Tử Đạo VN

47

Augustinô Nguyễn Văn

Tái

Thanh Châu

Họ Thánh Tử Đạo VN

48

Giuse Võ Văn

Hoàng

Thanh Châu

Họ Thánh Tử Đạo VN

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Micae Bùi Sỹ

Hạnh

Vạn Đồn

Nhà xứ

2

Micae Bùi Sỹ

Dực

Vạn Đồn

Nhà xứ

3

Micae Nguyễn Khắc

Phương

Vạn Đồn

Nhà xứ

4

Micae Bùi Trọng

Hiển

Vạn Đồn

Nhà xứ

5

Micae Bùi Trọng

Hiên

Vạn Đồn

Nhà xứ

6

Gioan B. Nguyễn Văn

Tiến

Vạn Đồn

Bình Lạp

7

Gioan B. Nguyễn Văn

Thuấn

Vạn Đồn

Bình Lạp

8

Gioan B. Nguyễn Văn

Thành

Vạn Đồn

Bình Lạp

9

Gioan B. Phạm Văn

Khoát

Vạn Đồn

Bình Lạp

10

Gioan B. Bùi Văn

Chính

Vạn Đồn

Bình Lạp

11

Phalô

Quỳnh

Vạn Đồn

Tu Trình

12

Phalô

Phúc

Vạn Đồn

Tu Trình

13

Phêrô

Ánh

Vạn Đồn

Ngoại Trình

14

Giuse

Chiến

Vạn Đồn

Diềm Điền

15

Raphael

Sự

Vạn Đồn

Quảng Lạp

16

Raphael

Vạn Đồn

Quảng Lạp

17

Maria

Hạnh

Vạn Đồn

Quảng Lạp

18

Raphael

Thịnh

Vạn Đồn

Quảng Lạp

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm