Danh mục bài viết

Cập nhật 5/12/2019 - 18:23 - Lượt xem 679

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 05/12/2019

Ngày 05/12/2019, công trình ĐCV Thánh Tâm có sự đóng góp từ các Giáo xứ Bách Du, Hải Linh, Hợp Châu, Thanh Minh và Thiên Lộc.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Antôn Tô Duy

Thinh

Bích Du

Các Đông

2

Antôn Tô Duy

Nông

Bích Du

Các Đông

3

Maria

Phép

Bích Du

Các Đông

4

Maria

Thúy

Bích Du

Các Đông

5

Maria

Miền

Bích Du

Các Đông

6

Maria

Thi

Bích Du

Các Đông

7

Maria

Phước

Bích Du

Các Đông

8

Maria

Nhung

Bích Du

Các Đông

9

Maria

Tím

Bích Du

Các Đông

10

Maria

Nôm

Bích Du

Các Đông

11

Antôn Tô Duy

Đoan

Bích Du

Các Đông

12

Antôn Tô Duy

Độ

Bích Du

Các Đông

13

Maria Phạm Thị

Thim

Bích Du

Các Đông

14

Maria

Liên

Bích Du

Các Đông

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Vinh sơn

Cừ

Hải Linh

Nhà xứ

2

Vinh sơn

Hán

Hải Linh

Nhà xứ

3

Vinh sơn

Hiển

Hải Linh

Nhà xứ

4

Vinh sơn

Quý

Hải Linh

Nhà xứ

5

Maria

Luyến

Hải Linh

Nhà xứ

6

Maria

Trang

Hải Linh

Nhà xứ

7

Maria

Thuận

Hải Linh

Nhà xứ

8

Maria

Hạt

Hải Linh

Nhà xứ

9

Martino

Chuẩn

Hải Linh

Nhà xứ

10

Micae

Tuân

Hải Linh

Nhà xứ

11

Micae

Tiến

Hải Linh

Nhà xứ

12

Giuse

Huy

Hải Linh

Nhà xứ

13

Giuse

Học

Hải Linh

Nhà xứ

14

Giuse

Tỉnh

Hải Linh

Nhà xứ

15

Maria

Liên

Hải Linh

Nhà xứ

16

Maria

Tin

Hải Linh

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Đình

Hợp Châu

Nhà xứ

2

Giuse

Đạo

Hợp Châu

Nhà xứ

3

Giuse

Đông

Hợp Châu

Nhà xứ

4

Giuse

Miễn

Hợp Châu

Nhà xứ

5

Giuse

Thật

Hợp Châu

Nhà xứ

6

Giuse

Thắng

Hợp Châu

Nhà xứ

7

Giuse

Luyện

Hợp Châu

Nhà xứ

8

Giuse

Quang

Hợp Châu

Nhà xứ

9

Giuse

Tôn

Hợp Châu

Nhà xứ

10

Giuse

Thập

Hợp Châu

Nhà xứ

11

Giuse

Lăng

Hợp Châu

Nhà xứ

12

Giuse

Giang

Hợp Châu

Nhà xứ

13

Giuse

Huy

Hợp Châu

Nhà xứ

14

Giuse

Thủy

Hợp Châu

Nhà xứ

15

Giuse

Thắng

Hợp Châu

Nhà xứ

16

Giuse

Nhạc

Hợp Châu

Nhà xứ

17

Giuse

Tạng

Hợp Châu

Nhà xứ

18

Giuse

Luyên

Hợp Châu

Nhà xứ

19

Giuse

Thế

Hợp Châu

Nhà xứ

20

Giuse

Hiển

Hợp Châu

Nhà xứ

21

Giuse

Đoản

Hợp Châu

Nhà xứ

22

Giuse

Phan

Hợp Châu

Nhà xứ

23

Phêrô

Tứ

Hợp Châu

Nhà xứ

24

Giuse

Kính

Hợp Châu

Nhà xứ

25

Antôn

Rinh

Hợp Châu

Nhà xứ

26

Giuse

Hoan

Hợp Châu

Nhà xứ

27

Giuse

Từ

Hợp Châu

Nhà xứ

28

Giuse

Huấn

Hợp Châu

Nhà xứ

29

Giuse

Nho

Hợp Châu

Nhà xứ

30

Giuse

Hợp Châu

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Vinh sơn

Lịch

Thanh Minh

Nhà xứ

2

Vinh sơn

Vương

Thanh Minh

Minh Thành

3

Vinh sơn

Hán

Thanh Minh

Nhà xứ

4

Vinh sơn

Khuyến

Thanh Minh

Nhà xứ

5

Vinh sơn

Quỳnh

Thanh Minh

Nhà xứ

6

Giuse

Tinh

Thanh Minh

Thánh Gia

7

Antôn

Rương

Thanh Minh

Gia Viên

8

Vinh sơn

Thưởng

Thanh Minh

Nhà xứ

9

Vinh sơn

Thật (Thức) 

Thanh Minh

Nhà xứ

10

Antôn

Triển

Thanh Minh

Gia Viên

11

Maria

Trường

Thanh Minh

Nhà xứ

12

Vinh sơn

Tuy

Thanh Minh

Minh Thành

13

Vinh sơn

Vườn

Thanh Minh

Nhà xứ

14

Maria

Mẫn

Thanh Minh

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Laurenxô

Bộ

Thiên Lộc

Nhà xứ

2

Laurenxô

Toản

Thiên Lộc

Nhà xứ

3

Laurenxô

Thưởng

Thiên Lộc

Nhà xứ

4

Laurenxô

Tươi

Thiên Lộc

Nhà xứ

5

Laurenxô

Nghị

Thiên Lộc

Nhà xứ

6

Laurenxô

Mạnh

Thiên Lộc

Nhà xứ

7

Laurenxô

Tuệ

Thiên Lộc

Nhà xứ

8

Laurenxô

Bảo

Thiên Lộc

Nhà xứ

9

Phanxicô

Quý

Thiên Lộc

Nhà xứ

10

Antôn

Toàn

Thiên Lộc

Nhà xứ

11

Antôn

Khương

Thiên Lộc

Nhà xứ

12

Vinhsơn

Đáp

Thiên Lộc

Nhà xứ

13

Maria

Duyên

Thiên Lộc

Nhà xứ

14

Têrêsa

Nhàn

Thiên Lộc

Nhà xứ

15

Maria

Rỡ

Thiên Lộc

Nhà xứ

16

Maria

Hiếu

Thiên Lộc

Nhà xứ

17

Têrêsa

Sợi

Thiên Lộc

Nhà xứ

18

Maria

The

Thiên Lộc

Nhà xứ

19

Têrêsa

Cay

Thiên Lộc

Nhà xứ

20

Maria

Cam

Thiên Lộc

Nhà xứ

21

Maria

Ca

Thiên Lộc

Nhà xứ

22

Maria

Thiên

Thiên Lộc

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm