Danh mục bài viết

Cập nhật 5/12/2019 - 18:21 - Lượt xem 605

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 04/12/2019

Ngày 04/12/2019, công trình ĐCV Thánh Tâm có sự đóng góp từ các Giáo xứ Hải Linh, Hợp Châu, Thanh Minh và Thiên Lộc.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Vinh sơn

Dũng

Hải Linh

Nhà xứ

2

Đaminh

Việt

Hải Linh

Nhà xứ

3

Martino

Chuẩn

Hải Linh

Nhà xứ

4

Giuse

Đởm

Hải Linh

Nhà xứ

5

Giuse

Học

Hải Linh

Nhà xứ

6

Giuse

Tiếu

Hải Linh

Nhà xứ

7

Martino

Tin

Hải Linh

Nhà xứ

8

Martino

Luyến

Hải Linh

Nhà xứ

9

Martino

Miện

Hải Linh

Nhà xứ

10

Giuse

Bình

Hải Linh

Nhà xứ

11

Martino

Nguyễn

Hải Linh

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Long

Hợp Châu

Lộc Trung

2

Giuse

Học

Hợp Châu

Lộc Trung

3

Giuse

Tới

Hợp Châu

Lộc Trung

4

Giuse

Chiêu

Hợp Châu

Lộc Trung

5

Giuse

Nghĩa

Hợp Châu

Lộc Trung

6

Giuse

Toàn

Hợp Châu

Lộc Trung

7

Giuse

Tuấn

Hợp Châu

Lộc Trung

8

Vinh sơn

Chương

Hợp Châu

Lộc Trung

9

Maria

Ghi

Hợp Châu

Lộc Trung

10

Maria

Xuyến

Hợp Châu

Lộc Trung

11

Maria

Ngát

Hợp Châu

Lộc Trung

12

Maria

Phượng

Hợp Châu

Lộc Trung

13

Maria

Đơn

Hợp Châu

Lộc Trung

14

Maria

Răm

Hợp Châu

Lộc Trung

15

Maria

Thắm

Hợp Châu

Lộc Trung

16

Maria

Phương

Hợp Châu

Lộc Trung

17

Giuse

Tâm

Hợp Châu

Lộc Trung

18

Giuse

Đại

Hợp Châu

Lộc Trung

19

Đaminh

Quang

Hợp Châu

Lộc Trung

20

Maria

Hiền

Hợp Châu

Lộc Trung

21

Maria

Mến

Hợp Châu

Lộc Trung

22

Maria

Tuất

Hợp Châu

Lộc Trung

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Vinh sơn

Chính

Thanh Minh

Nhà xứ

2

Vinh sơn

Sinh

Thanh Minh

Nhà xứ

3

Vinh sơn

Vương

Thanh Minh

Nhà xứ

4

Vinh sơn

Thái

Thanh Minh

Nhà xứ

5

Vinh sơn

Quỳnh

Thanh Minh

Nhà xứ

6

Vinh sơn

Huyên

Thanh Minh

Nhà xứ

7

Vinh sơn

Truyền

Thanh Minh

Nhà xứ

8

Vinh sơn

Tiến

Thanh Minh

Nhà xứ

9

Vinh sơn

Cấn

Thanh Minh

Nhà xứ

10

Vinh sơn

Uấn

Thanh Minh

Nhà xứ

11

Vinh sơn

Kiên

Thanh Minh

Nhà xứ

12

Vinh sơn

Thảo

Thanh Minh

Nhà xứ

13

Vinh sơn

Vương

Thanh Minh

Nhà xứ

14

Vinh sơn

Hàn

Thanh Minh

Nhà xứ

15

Vinh sơn

Tươi

Thanh Minh

Nhà xứ

16

Vinh sơn

Nguyện

Thanh Minh

Nhà xứ

17

Maria

Toán

Thanh Minh

Nhà xứ

18

Maria

Tuyển

Thanh Minh

Nhà xứ

19

Maria

Tính

Thanh Minh

Nhà xứ

20

Maria

Thướng

Thanh Minh

Nhà xứ

21

Maria

Đình

Thanh Minh

Nhà xứ

22

Maria

Vui

Thanh Minh

Nhà xứ

23

Maria

Thanh

Thanh Minh

Nhà xứ

24

Maria

Khác

Thanh Minh

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Stêphanô

Hiển

Thiên Lộc

Nhà xứ

2

Stêphanô

Tịch

Thiên Lộc

Nhà xứ

3

Stêphanô

Vận

Thiên Lộc

Nhà xứ

4

Maria

Mây

Thiên Lộc

Nhà xứ

5

Stêphanô

Anh

Thiên Lộc

Nhà xứ

6

Stêphanô

Hoàn

Thiên Lộc

Nhà xứ

7

Stêphanô

Hương

Thiên Lộc

Nhà xứ

8

Stêphanô

Nguyện

Thiên Lộc

Nhà xứ

9

Stêphanô

Ngiu

Thiên Lộc

Nhà xứ

10

Stêphanô

Thọ

Thiên Lộc

Nhà xứ

11

Stêphanô

Sơn

Thiên Lộc

Nhà xứ

12

Stêphanô

Bảo

Thiên Lộc

Nhà xứ

13

Phêrô

Luận

Thiên Lộc

Nhà xứ

14

Maria

Thiên Lộc

Nhà xứ

15

Stêphanô

Tuỳnh

Thiên Lộc

Nhà xứ

16

Stêphanô

Vạn

Thiên Lộc

Nhà xứ

17

Maria

Thơ

Thiên Lộc

Nhà xứ

18

Stêphanô

Tiện

Thiên Lộc

Nhà xứ

19

Stêphanô

Đề

Thiên Lộc

Nhà xứ

20

Stêphanô

Phi

Thiên Lộc

Nhà xứ

21

Stêphanô

Hiển

Thiên Lộc

Nhà xứ

22

Stêphanô

Báo

Thiên Lộc

Nhà xứ

23

Stêphanô

Tứ

Thiên Lộc

Nhà xứ

24

Stêphanô

Long

Thiên Lộc

Nhà xứ

25

Maria

Cân

Thiên Lộc

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm