Danh mục bài viết

Cập nhật 4/12/2019 - 20:11 - Lượt xem 717

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 03/12/2019

Ngày 03/12/2019, ĐCV Thánh Tâm chào đón ÔBACE từ các Giáo xứ Đông Thành và Nam Biên đến chung tay góp sức xây dựng công trình.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO H

1

Phêrô Bùi Văn

Trọng

Đông Thành

Liên Thủy

2

Phêrô Bùi Văn

Ruyên

Đông Thành

Liên Thủy

3

Phêrô Bùi Văn

Phan

Đông Thành

Liên Thủy

4

Phêrô Bùi Văn

Thăng

Đông Thành

Liên Thủy

5

Phêrô Bùi Văn

San

Đông Thành

Liên Thủy

6

Maria Bùi Thị

Trầm

Đông Thành

Liên Thủy

7

Maria Bùi Thị

Nhuy

Đông Thành

Liên Thủy

8

Maria Phan Thị

Ba

Đông Thành

Liên Thủy

9

Vinhsơn Bùi Sơn

Vinh

Đông Thành

Liên Thủy

10

Phêrô Trần Ngọc

Thanh

Đông Thành

Kính Danh

11

Phêrô Trần Văn

Hóa

Đông Thành

Kính Danh

12

Phêrô Phạm Văn

Tân

Đông Thành

Kính Danh

13

Đaminh Nguyễn Văn

Đoán

Đông Thành

Kính Danh

14

Vinhsơn Trần Văn

Truy

Đông Thành

Kính Danh

15

Đaminh Đặng Văn

Chiến

Đông Thành

Kính Danh

16

Phêrô Trần Văn

Hạnh

Đông Thành

Kính Danh

17

Phêrô Trần Văn

Long

Đông Thành

Kính Danh

18

Đaminh Trần Văn 

Dậu

Đông Thành

Kính Danh

19

Phêrô Trần Văn

Thành

Đông Thành

Kính Danh

20

Vinhsơn Trần Văn

Đông Thành

Kính Danh

21

Maria Trần Thị

Mừng

Đông Thành

Kính Danh

22

Maria Trần Thị

Len

Đông Thành

Kính Danh

23

Maria Trần Thị

Khuyên

Đông Thành

Kính Danh

24

Maria Trần Thị

Phương

Đông Thành

Kính Danh

25

Phêrô Trần Văn

Tính

Đông Thành

Kính Danh

26

Maria Bùi Thị

Trầm

Đông Thành

Kính Danh

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Gioan

Luật

Nam Biên

Nhà xứ

2

Gioan

Điển

Nam Biên

Nhà xứ

3

Gioan

Bộ

Nam Biên

Nhà xứ

4

Gioan

Khánh

Nam Biên

Nhà xứ

5

Gioan

Cương

Nam Biên

Nhà xứ

6

Gioan

Nam Biên

Nhà xứ

7

Gioan

Hội

Nam Biên

Nhà xứ

8

Gioan

Bình

Nam Biên

Nhà xứ

9

Gioan

Hiệp

Nam Biên

Nhà xứ

10

Gioan

Điện

Nam Biên

Nhà xứ

11

Gioan

Thiệu

Nam Biên

Nhà xứ

12

Gioan

Thiệu

Nam Biên

Nhà xứ

13

Gioan

Nam Biên

Nhà xứ

14

Gioan

Tiến

Nam Biên

Nhà xứ

15

Gioan

Trí

Nam Biên

Nhà xứ

16

Gioan

Tháng

Nam Biên

Nhà xứ

17

Gioan

Quốc

Nam Biên

Nhà xứ

18

Augustinô

Tuệ

Nam Biên

Nhà xứ

19

Maria

Ngoan

Nam Biên

Nhà xứ

20

Maria

Luyến

Nam Biên

Nhà xứ

 

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm