Danh mục bài viết

Cập nhật 3/12/2019 - 17:46 - Lượt xem 682

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 02/12/2019

Ngày 02/12/2019, ĐCV Thánh Tâm chào đón ÔBACE từ các Giáo xứ Đông Thành, Nam Biên và Phương Xá đến chung tay góp sức xây dựng công trình.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh Nguyễn Văn

Hiến

Đông Thành

Nhà xứ

2

Phêrô Đinh Công

Hoan

Đông Thành

Nhà xứ

3

Maria Bùi Thì

Hiền

Đông Thành

Nhà xứ

4

Maria Trần Thì

Trà

Đông Thành

Nhà xứ

5

Maria Phạm thị

Hoa

Đông Thành

Nhà xứ

6

Maria Nguyễn Thị

Nhẫn

Đông Thành

Nhà xứ

7

Maria Trần Thì

Trà

Đông Thành

Nhà xứ

8

Maria Trương Thị

Soi

Đông Thành

Nhà xứ

9

Maria Đào Thị

Mai

Đông Thành

Nhà xứ

10

Đaminh Nguyễn Đức

Anh

Đông Thành

Nhà xứ

11

Phêrô Trần Văn

Đỉnh

Đông Thành

Nhà xứ

12

Đaminh Nguyễn Văn

Trọng

Đông Thành

Nhà xứ

13

Giuse Trần Văn

Thể

Đông Thành

Nhà xứ

14

Đaminh Trần Minh

Thành

Đông Thành

Nhà xứ

15

Vínhsơn Nguyễn Văn

Vững

Đông Thành

Nhà xứ

16

Giuse Trần Văn

Lưu

Đông Thành

Nhà xứ

17

Giuse Đỗ Văn

Ý

Đông Thành

Nhà xứ

18

Giuse Đỗ Văn

Yên

Đông Thành

Nhà xứ

19

Giuse Đỗ Văn

Riễn

Đông Thành

Nhà xứ

20

Đaminh Nguyễn Văn

Căn

Đông Thành

Nhà xứ

21

Đaminh Trần Văn

Nhất

Đông Thành

Nhà xứ

22

Giuse Bùi Văn

Nhương

Đông Thành

Nhà xứ

23

Giuse Trần Văn

Hân

Đông Thành

Nhà xứ

24

Batônômêô Nguyễn Văn

Rụ

Đông Thành

Nhà xứ

25

Đaminh Trần Văn

Sinh

Đông Thành

Nhà xứ

26

Đaminh Trần Văn

Tuất

Đông Thành

Nhà xứ

27

Đaminh Nguyễn Văn

Thải

Đông Thành

Nhà xứ

28

Batônômêô Nguyễn Văn

Rị

Đông Thành

Nhà xứ

29

Đaminh Trần Văn

Thu

Đông Thành

Nhà xứ

30

Vínhsơn Đinh Văn

Hoán

Đông Thành

Nhà xứ

31

Giuse Nguyễn Văn

Hiển

Đông Thành

Nhà xứ

32

Đaminh Nguyễn Văn

Lương

Đông Thành

Nhà xứ

33

Đaminh Trần Văn

Bình

Đông Thành

Nhà xứ

34

Giuse Nguyễn Văn

Ước

Đông Thành

Nhà xứ

35

Giuse Trần Văn

Thắng

Đông Thành

Nhà xứ

36

Phêrô Bùi Văn

Nghĩa

Đông Thành

Liên Thành

37

Phêrô Nguyễn Văn

Nghĩa

Đông Thành

Nhà xứ

38

Phêrô Nguyễn Văn

Lân

Đông Thành

Nhà xứ

39

Phêrô Nguyễn Văn

Ngân

Đông Thành

Nhà xứ

40

Đaminh Nguyễn Văn

Kỳ

Đông Thành

Nhà xứ

41

Đaminh Nguyễn Văn

Cán

Đông Thành

Nhà xứ

42

Phanxicô Nguyễn Văn

Trí

Đông Thành

Liên Thành

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Gioan

Tuyến

Nam Biên

Nhà xứ

2

Gioan

Tải

Nam Biên

Nhà xứ

3

Gioan

Vịnh

Nam Biên

Nhà xứ

4

Gioan

Hải

Nam Biên

Nhà xứ

5

Gioan

Rĩnh

Nam Biên

Nhà xứ

6

Gioan

Vĩnh

Nam Biên

Nhà xứ

7

Gioan

Hiền

Nam Biên

Nhà xứ

8

Gioan

Thùy

Nam Biên

Nhà xứ

9

Gioan

Hân

Nam Biên

Nhà xứ

10

Gioan

Quang

Nam Biên

Nhà xứ

11

Gioan

Minh

Nam Biên

Nhà xứ

12

Gioan

Nam Biên

Nhà xứ

13

Gioan

Cảnh

Nam Biên

Nhà xứ

14

Gioan

Đăng

Nam Biên

Nhà xứ

15

Gioan

Danh

Nam Biên

Nhà xứ

16

Gioan

Luận

Nam Biên

Nhà xứ

17

Gioan

Rậu

Nam Biên

Nhà xứ

18

Gioan

Hương

Nam Biên

Nhà xứ

19

Gioan

Dương

Nam Biên

Nhà xứ

20

Gioan

Thuận

Nam Biên

Nhà xứ

21

Gioan

Tiến

Nam Biên

Nhà xứ

22

Gioan

Trọng

Nam Biên

Nhà xứ

23

Gioan

Ngọc

Nam Biên

Nhà xứ

24

Gioan

Đính

Nam Biên

Nhà xứ

25

Gioan

Toàn

Nam Biên

Nhà xứ

26

Gioan

Hoan 

Nam Biên

Nhà xứ

27

Gioan

Mười

Nam Biên

Nhà xứ

28

Gioan

Cận

Nam Biên

Nhà xứ

29

Gioan

Huân

Nam Biên

Nhà xứ

30

Gioan

Huynh

Nam Biên

Nhà xứ

31

Gioan

Trúc

Nam Biên

Nhà xứ

32

Maria

Nam Biên

Nhà xứ

33

Maria

Cậy

Nam Biên

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Gioan Vũ Khác

Luyện

Phương Xá

Phương Quan

2

Giuse Hoàng Trí

Tuất

Phương Xá

Phương Quan

3

Giuse Hoàng Trí

Toán

Phương Xá

Phương Quan

4

Giuse Hoàng Trí

Tính

Phương Xá

Phương Quan

5

Đaminh Nguyễn Hữu

Tính

Phương Xá

Phương Quan

6

Gioan Hoàng Trí

Hiến

Phương Xá

Phương Quan

7

Đaminh Hoàng Văn

Phiến

Phương Xá

Phương Quan

8

Đaminh Nguyễn Như

Thự

Phương Xá

Phương Quan

9

Gioan Phạm Bá

Ninh

Phương Xá

Phương Quan

10

Giuse Nguyễn Như

Khanh

Phương Xá

Phương Quan

11

Đaminh Nguyễn Văn 

Cảnh

Phương Xá

Phương Quan

12

Đaminh Nguyễn Văn 

Bình

Phương Xá

Phương Quan

13

Đaminh Hoàng Văn

Hạnh

Phương Xá

Phương Quan

14

Phêrô Trịnh Văn

Lộc

Phương Xá

Phương Quan

15

Phêrô Trịnh Văn

Phong

Phương Xá

Phương Quan

16

Đaminh Nguyễn Như

Toán

Phương Xá

Phương Quan

17

Đaminh Hoàng Văn

Ruân

Phương Xá

Phương Quan

18

Maria Nguyễn Thị

Hương

Phương Xá

Phương Quan

19

Maria Nguyễn Thị

Thu

Phương Xá

Phương Quan

20

Đaminh Hoàng Văn

Nôm

Phương Xá

Phương Quan

21

Maria Nguyễn Thị

Mến

Phương Xá

Phương Quan

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm