Danh mục bài viết

Cập nhật 2/12/2019 - 17:53 - Lượt xem 532

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 01/12/2019

Ngày 01/12/2019, ĐCV Thánh Tâm chào đón ÔBACE từ các Giáo xứ Đông Thành, Nam Biên và Phương Xá đến chung tay góp sức xây dựng công trình.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Vinh sơn Nguyễn Văn

Đợi

Đông Thành

Nhà xứ

2

Giuse Trần Đức 

Thưởng

Đông Thành

Nhà xứ

3

Maria Nguyễn Thị

Mừng

Đông Thành

Nhà xứ

4

Đaminh Nông Văn

Lũy

Đông Thành

Nhà xứ

5

Phêrô Trần Văn 

Đỉnh

Đông Thành

Nhà xứ

6

Phêrô Trần Văn 

Nguyên

Đông Thành

Nhà xứ

7

Đaminh Nguyễn Đức

Anh

Đông Thành

Nhà xứ

8

Đaminh Nguyễn Văn

Hiến

Đông Thành

Nhà xứ

9

Đaminh Nguyễn Văn

Trọng

Đông Thành

Nhà xứ

10

Giuse Trần Văn

Trí

Đông Thành

Nhà xứ

11

Đaminh Nguyễn Văn

Lương

Đông Thành

Nhà xứ

12

Phêrô Nguyễn Văn

Kỳ

Đông Thành

Nhà xứ

13

Giuse Trần Văn

Thể

Đông Thành

Nhà xứ

14

Giuse Trần Văn

Huynh

Đông Thành

Nhà xứ

15

Đaminh Trần Văn

Tiến

Đông Thành

Liên Thành

16

Đaminh Vũ Văn

Thanh

Đông Thành

Nhà xứ

17

Phanxicô Nguyễn Tuấn 

Anh

Đông Thành

Nhà xứ

18

Phêrô Bùi Duy

Nhất

Đông Thành

Nhà xứ

19

Phanxicô Nguyễn Văn

Đoàn

Đông Thành

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Trần Văn

Dâu

Nam Biên

Bạch Sa

2

Augustino Trần Văn 

Đoàn

Nam Biên

Bạch Sa

3

Augustino Đào Văn 

Quảng

Nam Biên

Bạch Sa

4

Augustino Đào Văn 

Quang

Nam Biên

Bạch Sa

5

Giuse Hoàng Văn

Tảo

Nam Biên

Bạch Sa

6

Maria

Tuyến

Nam Biên

Bạch Sa

7

Maria

Thoa

Nam Biên

Bạch Sa

8

Maria Đào Thị

Thơm

Nam Biên

Bạch Sa

9

Đaminh

Phúc

Nam Biên

Bạch Sa

10

Đaminh Nguyễn Văn

Hữu

Nam Biên

Bạch Sa

11

Augustino Đào Văn 

Nghi

Nam Biên

Bạch Sa

12

Maria

Nam Biên

Bạch Sa

13

Augustino Đào Văn 

Châu

Nam Biên

Bạch Sa

14

Đaminh Trương Văn

Phúc

Nam Biên

Minh Châu

15

Đaminh Trương Văn

Chín

Nam Biên

Minh Châu

16

Đaminh Trương Văn

Hung

Nam Biên

Minh Châu

17

Đaminh Trương Văn

Thể

Nam Biên

Minh Châu

18

Gioan Đào Nhật

Minh

Nam Biên

Minh Châu

19

Đaminh Trương Văn

Hạnh

Nam Biên

Minh Châu

20

Micae Trương Văn

Hạnh

Nam Biên

Minh Châu

21

Phanxicô Trương Văn

Chủ

Nam Biên

Minh Châu

22

Giuse Vũ Văn

Định

Nam Biên

Minh Châu

23

Giuse Vũ Văn

Sáng

Nam Biên

Minh Châu

24

Đaminh Trương Văn

Minh

Nam Biên

Minh Châu

25

Giuse Đào Văn

Khải

Nam Biên

Minh Châu

26

Maria Trương Thị

Miến

Nam Biên

Minh Châu

27

Đaminh Nguyễn Huy

Cận

Nam Biên

Minh Châu

28

Đaminh Nguyễn Ngọc

Cẩn

Nam Biên

Minh Châu

29

Giuse Vũ Văn

Tạo

Nam Biên

Minh Châu

30

Micae Trần Văn

Đình

Nam Biên

Minh Châu

31

Micae Trương Văn

Ngọc

Nam Biên

Minh Châu

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Rosa Trịnh Thu

Hoa

Phương Xá

Nhà xứ

2

Maria Phạm Thị

Sợi

Phương Xá

Nhà xứ

3

Maria Vũ Thị

Len

Phương Xá

Nhà xứ

4

Maria Vũ Thị

Loán

Phương Xá

Nhà xứ

5

Maria Phạm Thị

Sáu

Phương Xá

Nhà xứ

6

Maria Phạm Thị

Hạnh

Phương Xá

Nhà xứ

7

Maria Hoàng Thị

Hạ

Phương Xá

Nhà xứ

8

Maria Hoàng Thị

Ninh

Phương Xá

Nhà xứ

9

Maria Phạm Thị

Phương Xá

Nhà xứ

10

Maria Phạm Thị

Lam

Phương Xá

Nhà xứ

11

Maria Vũ Thị

Na

Phương Xá

Nhà xứ

12

Gioan Phạm Thế

Mạnh

Phương Xá

Nhà xứ

13

Gioan Phạm Văn

Khâm

Phương Xá

Nhà xứ

14

Maria Phạm Thị

Lâm

Phương Xá

Nhà xứ

15

Phêrô Trịnh Văn

Lợi

Phương Xá

Nhà xứ

16

Gioan Đinh Văn

Xuất

Phương Xá

Nhà xứ

 

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm