Danh mục bài viết

Cập nhật 1/12/2019 - 17:35 - Lượt xem 502

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 30/11/2019

Ngày 30/11/2019, ĐCV Thánh Tâm đón ÔBACE từ các Giáo xứ Hữu Vy, Quỳnh Lang và Tân Mỹ đến góp công góp sức xây dựng công trình.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Tôma Trần Văn

Rụng

Hữu Vy

Nhà xứ

2

Tôma Trần Văn

Pho

Hữu Vy

Nhà xứ

3

Tôma

Thức

Hữu Vy

Nhà xứ

4

Tôma

Lừng

Hữu Vy

Nhà xứ

5

Tôma

Biển

Hữu Vy

Nhà xứ

6

Tôma

Điện

Hữu Vy

Nhà xứ

7

Tôma

Kiên

Hữu Vy

Nhà xứ

8

Tôma

Khái

Hữu Vy

Nhà xứ

9

Tôma

Hổi

Hữu Vy

Nhà xứ

10

Tôma

Phiên

Hữu Vy

Nhà xứ

11

Tôma

Tuynh

Hữu Vy

Nhà xứ

12

Tôma

Bường

Hữu Vy

Nhà xứ

13

Tôma

Tẫng

Hữu Vy

Nhà xứ

14

Tôma

Ngưỡng

Hữu Vy

Nhà xứ

15

Tôma

Điền

Hữu Vy

Nhà xứ

16

Tôma

Ngô

Hữu Vy

Nhà xứ

17

Anna

Trà

Hữu Vy

Nhà xứ

18

Anna

Dịu

Hữu Vy

Nhà xứ

19

Anna

Ngắm

Hữu Vy

Nhà xứ

20

Anna

Ngát

Hữu Vy

Nhà xứ

21

Anna

Mầu

Hữu Vy

Nhà xứ

22

Anna

Khen

Hữu Vy

Nhà xứ

23

Tôma

Hữu Vy

Nhà xứ

24

Anna

Tho

Hữu Vy

Nhà xứ

25

Tôma

Phúng

Hữu Vy

Nhà xứ

26

Anna

Nhung

Hữu Vy

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Trần Văn

Thê

Quỳnh Lang

Đông Châu

2

Giuse Trần Văn

Nhiên 

Quỳnh Lang

Đông Châu

3

Giuse Phạm Văn

Lai

Quỳnh Lang

Đông Châu

4

Giuse Trần Văn

Lĩnh

Quỳnh Lang

Đông Châu

5

Giuse Trần Văn

Thuấn

Quỳnh Lang

Đông Châu

6

Giuse Trần Văn

Hạnh

Quỳnh Lang

Đông Châu

7

Giuse Trần Văn

Chuyển

Quỳnh Lang

Đông Châu

8

Maria Phạm Thị

Tin

Quỳnh Lang

Đông Châu

9

Maria Bùi Thị

Cải

Quỳnh Lang

Đông Châu

10

Maria Phạm Thị

Hường

Quỳnh Lang

Đông Châu

11

Maria Phạm Thị

Vận

Quỳnh Lang

Đông Châu

12

Maria Trần Thị

Yến

Quỳnh Lang

Đông Châu

13

Maria Trần Thị

Nhủ

Quỳnh Lang

Đông Châu

14

Maria Trần Thị

Uyên

Quỳnh Lang

Đông Châu

15

Giuse Trần Văn

Hậu

Quỳnh Lang

Đông Châu

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Antôn

Điến

Tân Mỹ

Đông Trực

2

Antôn

Lũy

Tân Mỹ

Đông Trực

3

Antôn

Hệ

Tân Mỹ

Đông Trực

4

Maria

Lành

Tân Mỹ

Đông Trực

5

Maria

Uyên

Tân Mỹ

Đông Trực

6

Augustinô

Thơi

Tân Mỹ

Viết Yên

7

Augustinô

Lũy

Tân Mỹ

Viết Yên

8

Augustinô

Nghĩa

Tân Mỹ

Viết Yên

9

Augustinô

Tịnh

Tân Mỹ

Viết Yên

10

Augustinô

Tân Mỹ

Viết Yên

11

Augustinô

Cương

Tân Mỹ

Viết Yên

12

Augustinô

Lập

Tân Mỹ

Viết Yên

13

Maria

Lại

Tân Mỹ

Viết Yên

14

Maria

Đán

Tân Mỹ

Viết Yên

15

Maria

Hữu

Tân Mỹ

Viết Yên

16

Maria

Chữ

Tân Mỹ

Viết Yên

17

Maria

Tuyết

Tân Mỹ

Viết Yên

18

Maria

Vững

Tân Mỹ

Viết Yên

19

Maria

Chạm

Tân Mỹ

Viết Yên

20

Maria

Hoài

Tân Mỹ

Viết Yên

21

Maria

Thảo

Tân Mỹ

Nhâm Lang

22

Maria

Hân

Tân Mỹ

Nhâm Lang

23

Maria

Sen

Tân Mỹ

Nhâm Lang

24

Augustinô

Luyến

Tân Mỹ

Viết Yên

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm