Danh mục bài viết

Cập nhật 29/11/2019 - 17:42 - Lượt xem 738

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 28/11/2019

Ngày 28/11/2019, ĐCV Thánh Tâm hân hoan đón chào quý ông bà anh chị em từ các Giáo xứ Hữu Vy, Kim Châu, Quỳnh Lang, Tân Mỹ và Thuần Tuý đến góp công góp sức xây dựng công trình.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Tôma

Pho

Hữu Vy

Nhà xứ

2

Tôma

Rụng

Hữu Vy

Nhà xứ

3

Tôma

Đông

Hữu Vy

Nhà xứ

4

Tôma

Đinh

Hữu Vy

Nhà xứ

5

Tôma

Nguyễn

Hữu Vy

Nhà xứ

6

Tôma

Phúng

Hữu Vy

Nhà xứ

7

Anna

Thực

Hữu Vy

Nhà xứ

8

Anna

Tuyết

Hữu Vy

Nhà xứ

9

Anna

Mùi

Hữu Vy

Nhà xứ

10

Anna

Ngần

Hữu Vy

Nhà xứ

11

Tôma

Hiến

Hữu Vy

Nhà xứ

12

Tôma

Trịnh

Hữu Vy

Nhà xứ

13

Tôma

Phiến

Hữu Vy

Nhà xứ

14

Tôma

Khái

Hữu Vy

Nhà xứ

15

Tôma

Lăng

Hữu Vy

Nhà xứ

16

Tôma

Đàn 

Hữu Vy

Nhà xứ

17

Tôma

Lai

Hữu Vy

Nhà xứ

18

Tôma

Hiến

Hữu Vy

Nhà xứ

19

Tôma

Tuynh

Hữu Vy

Nhà xứ

20

Tôma

Hổi

Hữu Vy

Nhà xứ

21

Tôma

Kinh

Hữu Vy

Nhà xứ

22

Anna

Tho

Hữu Vy

Nhà xứ

23

Anna

Khấn

Hữu Vy

Nhà xứ

24

Tôma

Điển

Hữu Vy

Nhà xứ

25

Tôma

Giúp

Hữu Vy

Nhà xứ

26

Tôma

Thuật

Hữu Vy

Nhà xứ

27

Maria

Ánh

Hữu Vy

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Tạ

Tâm

Kim Châu

Nhà xứ

2

Giuse Tạ

Đấu

Kim Châu

Nhà xứ

3

Giuse Đào

Thu

Kim Châu

Nhà xứ

4

Giuse Đào

Trung

Kim Châu

Nhà xứ

5

Giuse Đào

Thuận

Kim Châu

Nhà xứ

6

Giuse Đào

Đoàn

Kim Châu

Nhà xứ

7

Giuse Đào

Kiêm

Kim Châu

Nhà xứ

8

Giuse Đào

Trương

Kim Châu

Nhà xứ

9

Giuse Vũ

Dương

Kim Châu

Nhà xứ

10

Giuse Đào

Chuân

Kim Châu

Nhà xứ

11

Giuse Đào

Thọ

Kim Châu

Nhà xứ

12

Giuse Đào

Thuận

Kim Châu

Nhà xứ

13

Giuse Đào

Tuân

Kim Châu

Nhà xứ

14

Giuse Đào

Trường

Kim Châu

Nhà xứ

15

Giuse Đào

Cường

Kim Châu

Nhà xứ

16

Giuse Đào

Hoa

Kim Châu

Nhà xứ

17

Giuse Nguyễn

Nhã

Kim Châu

Nhà xứ

18

Giuse Đào

Tình

Kim Châu

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Tuấn

Quỳnh Lang

Nhà xứ

2

Giuse

Phượng

Quỳnh Lang

Nhà xứ

3

Giuse

Dũng

Quỳnh Lang

Nhà xứ

4

Giuse

Hoạt

Quỳnh Lang

Nhà xứ

5

Giuse

Bặc

Quỳnh Lang

Nhà xứ

6

Giuse

Oánh

Quỳnh Lang

Nhà xứ

7

Giuse

Viên

Quỳnh Lang

Nhà xứ

8

Giuse

Ánh

Quỳnh Lang

Nhà xứ

9

Giuse

Thân

Quỳnh Lang

Nhà xứ

10

Giuse

Thắng

Quỳnh Lang

Nhà xứ

11

Giuse

Hiểu

Quỳnh Lang

Nhà xứ

12

Giuse

Khương

Quỳnh Lang

Nhà xứ

13

Giuse

Thuân

Quỳnh Lang

Nhà xứ

14

Giuse

Hoàng

Quỳnh Lang

Nhà xứ

15

Maria

Thước

Quỳnh Lang

Nhà xứ

16

Giuse

Phương

Quỳnh Lang

Nhà xứ

17

Giuse

Thắng

Quỳnh Lang

Nhà xứ

18

Giuse

Hùng

Quỳnh Lang

Nhà xứ

19

Lauresô

Hảo

Quỳnh Lang

Đan Thượng

20

Lauresô

Thuấn

Quỳnh Lang

Đan Thượng

21

Tôma

Hảo

Quỳnh Lang

Ngũ

22

Tôma

Thương

Quỳnh Lang

Ngũ

23

Tôma

Tình

Quỳnh Lang

Ngũ

24

Tôma

Đệ

Quỳnh Lang

Ngũ

25

Tôma

Tuân

Quỳnh Lang

Ngũ

26

Maria

Khuyên

Quỳnh Lang

Ngũ

27

Maria

Thin

Quỳnh Lang

Ngũ

28

Maria

Liên

Quỳnh Lang

Ngũ

29

Giuse

Bác

Quỳnh Lang

Ngũ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Phêrô Vũ Ngọc

Bính

Tân Mỹ

Nhà xứ

2

Phêrô Nguyễn Văn

Quang

Tân Mỹ

Nhà xứ

3

Phêrô Nguyễn Văn

Điền

Tân Mỹ

Nhà xứ

4

Phêrô Trần Văn

Thuân

Tân Mỹ

Nhà xứ

5

Phêrô Nguyễn Hữu

Bằng

Tân Mỹ

Nhà xứ

6

Phêrô Nguyễn Văn

Tâm

Tân Mỹ

Nhà xứ

7

Phêrô Nguyễn Văn

Khuê

Tân Mỹ

Nhà xứ

8

Phêrô Nguyễn Văn

Sùng

Tân Mỹ

Nhà xứ

9

Phêrô Nguyễn Văn

Huấn

Tân Mỹ

Nhà xứ

10

Maria Nguyễn Thị

Thay

Tân Mỹ

Nhà xứ

11

Maria Nguyễn Thị

Số

Tân Mỹ

Nhà xứ

12

Maria Nguyễn Thị

Nhung

Tân Mỹ

Nhà xứ

13

Maria Nguyễn Thị

Quy

Tân Mỹ

Nhà xứ

14

Maria Hoàng Thị

Chiến

Tân Mỹ

Nhà xứ

15

Maria Nguyễn Thị

Tân Mỹ

Nhà xứ

16

Maria Nguyễn Thị

Thơm

Tân Mỹ

Nhà xứ

17

Maria Nguyễn Thị

Chuẩn

Tân Mỹ

Nhà xứ

18

Maria Đào Thị

Sử

Tân Mỹ

Nhà xứ

19

Maria Nguyễn Thị

Đếm

Tân Mỹ

Nhà xứ

20

Maria Đào Thị

Vượt

Tân Mỹ

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Mai Văn

Tôn

Thuần Túy

Nhà xứ

2

Phêrô Đào Văn

Dương

Thuần Túy

Nhà xứ

3

Phêrô Vũ Văn

Bính

Thuần Túy

Nhà xứ

4

Phêrô Đào Văn

Thúy

Thuần Túy

Nhà xứ

 

 

 

 

 

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm