Danh mục bài viết

Cập nhật 28/11/2019 - 17:39 - Lượt xem 767

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 27/11/2019

Công trình ĐCV Thánh Tâm ngày 27/11/2019 có sự tham gia xây dựng của ÔBACE từ các Giáo xứ Châu Nhai, Nam Lỗ, Quan Cao và Tràng Quan.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh

Trang

Châu Nhai

Nhà xứ

2

Đaminh

Huynh

Châu Nhai

Nhà xứ

3

Đaminh

Thuấn

Châu Nhai

Nhà xứ

4

Đaminh

Ngân

Châu Nhai

Nhà xứ

5

Đaminh

Nhất

Châu Nhai

Nhà xứ

6

Đaminh

Điến

Châu Nhai

Nhà xứ

7

Đaminh

Tịnh

Châu Nhai

Nhà xứ

8

Đaminh

Hiến

Châu Nhai

Nhà xứ

9

Đaminh

An

Châu Nhai

Nhà xứ

10

Đaminh

Tuân

Châu Nhai

Nhà xứ

11

Mảia

Phượng

Châu Nhai

Nhà xứ

12

Đaminh

Tứ

Châu Nhai

Nhà xứ

13

Đaminh

Bính

Châu Nhai

Nhà xứ

14

Mảia

Bướn

Châu Nhai

Nhà xứ

15

Mảia

Quý

Châu Nhai

Nhà xứ

16

Mảia

Dung

Châu Nhai

Nhà xứ

17

Mảia

Nga

Châu Nhai

Nhà xứ

18

Mảia

Thán

Châu Nhai

Nhà xứ

19

Mảia

Thọ

Châu Nhai

Nhà xứ

20

Mảia

Vui

Châu Nhai

Nhà xứ

21

Mảia

Thinh

Châu Nhai

Nhà xứ

22

Đaminh

Tâm

Châu Nhai

Nhà xứ

23

Đaminh

Đai

Châu Nhai

Nhà xứ

24

Đaminh

Hoan

Châu Nhai

Nhà xứ

25

Đaminh

Cương

Châu Nhai

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh

Mạnh

Nam Lỗ

Họ Khuốc

2

Đaminh

Báo

Nam Lỗ

Họ Khuốc

3

Maria

Phượng

Nam Lỗ

Họ Khuốc

4

Giuse

Chiếm

Nam Lỗ

Nhà xứ

5

Đaminh

Toàn

Nam Lỗ

Nhà xứ

6

Giuse

Thạo

Nam Lỗ

Nhà xứ

7

Đaminh

Miền

Nam Lỗ

Nhà xứ

8

Vinh sơn

Rượng

Nam Lỗ

Họ Quốc

9

Đaminh

Hóa

Nam Lỗ

Nhà xứ

10

Giuse

Quân

Nam Lỗ

Nhà xứ

11

Giuse

Luật

Nam Lỗ

Nhà xứ

12

Giuse

Phạm

Nam Lỗ

Nhà xứ

13

Giuse

Hóa

Nam Lỗ

Nhà xứ

14

Giuse

Lượng

Nam Lỗ

Nhà xứ

15

Maria

Nhung

Nam Lỗ

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh

Đóa

Quan Cao

Nhà xứ

2

Đaminh

Thiết

Quan Cao

Nhà xứ

3

Đaminh

Tạo

Quan Cao

Nhà xứ

4

Đaminh

Chư

Quan Cao

Nhà xứ

5

Đaminh

Thịnh

Quan Cao

Nhà xứ

6

Đaminh

Nhưng

Quan Cao

Nhà xứ

7

Đaminh

Sinh

Quan Cao

Nhà xứ

8

Đaminh

Đài

Quan Cao

Nhà xứ

9

Đaminh

Hương

Quan Cao

Nhà xứ

10

Đaminh

Tháo

Quan Cao

Nhà xứ

11

Đaminh

Minh

Quan Cao

Nhà xứ

12

Đaminh

Trứ

Quan Cao

Nhà xứ

13

Đaminh

San

Quan Cao

Nhà xứ

14

Đaminh

Thiệng

Quan Cao

Nhà xứ

15

Đaminh

Tu

Quan Cao

Nhà xứ

16

Đaminh

Bính

Quan Cao

Nhà xứ

17

Đaminh

Trực

Quan Cao

Nhà xứ

18

Đaminh

Hưng

Quan Cao

Nhà xứ

19

Đaminh

Trung

Quan Cao

Nhà xứ

20

Maria

Muận

Quan Cao

Nhà xứ

21

Maria

Nguyệt

Quan Cao

Nhà xứ

22

Maria

Niềm

Quan Cao

Nhà xứ

23

Maria

Phiến

Quan Cao

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh

Thỉnh

Tràng Quan

Nhà xứ

2

Đaminh

Quỳ

Tràng Quan

Nhà xứ

3

Đaminh

Hợp

Tràng Quan

Nhà xứ

4

Đaminh

Chinh

Tràng Quan

Nhà xứ

5

Đaminh

Trưởng

Tràng Quan

Nhà xứ

 
BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm