Danh mục bài viết

Cập nhật 27/11/2019 - 17:44 - Lượt xem 813

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 26/11/2019

Công trình ĐCV Thánh Tâm ngày 26/11/2019 có sự tham gia xây dựng của ÔBACE từ các Giáo xứ Châu Nhai, Đông Phú, Nam Lỗ, Quan Cao và Tràng Quan.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh

An

Châu Nhai

Nhà xứ

2

Đaminh

Đặng

Châu Nhai

Nhà xứ

3

Đaminh

Tuân

Châu Nhai

Nhà xứ

4

Giuse

Nam

Châu Nhai

Nhà xứ

5

Đaminh

Tương

Châu Nhai

Nhà xứ

6

Giuse

Long

Châu Nhai

Nhà xứ

7

Mảia

Phượng

Châu Nhai

Nhà xứ

8

Đaminh

Thuấn

Châu Nhai

Nhà xứ

9

Đaminh

Vấn

Châu Nhai

Nhà xứ

10

Đaminh

Nhất

Châu Nhai

Nhà xứ

11

Đaminh

Trang

Châu Nhai

Nhà xứ

12

Đaminh

Điến

Châu Nhai

Nhà xứ

13

Đaminh

Tịnh

Châu Nhai

Nhà xứ

14

Đaminh

Thuần

Châu Nhai

Nhà xứ

15

Đaminh

Thịnh

Châu Nhai

Nhà xứ

16

Đaminh

Giáp

Châu Nhai

Nhà xứ

17

Đaminh

Tân

Châu Nhai

Nhà xứ

18

Mảia

Khuyên

Châu Nhai

Nhà xứ

19

Mảia

Duy

Châu Nhai

Nhà xứ

20

Đaminh

Vững

Châu Nhai

Nhà xứ

21

Mảia

Bướn

Châu Nhai

Nhà xứ

22

Mảia

Nga

Châu Nhai

Nhà xứ

23

Đaminh

Lương

Châu Nhai

Nhà xứ

         

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Phanxicô

Toàn

Đông Phú

Nhà xứ

2

Phanxicô

Bình

Đông Phú

Nhà xứ

3

Phanxicô

Thành

Đông Phú

Nhà xứ

4

Phanxicô

Lăng

Đông Phú

Nhà xứ

5

Đaminh

Thành

Đông Phú

Nhà xứ

6

Phanxicô

Chương

Đông Phú

Nhà xứ

7

Maria

Vượn

Đông Phú

Nhà xứ

8

Maria

Lượt

Đông Phú

Nhà xứ

9

Phanxicô

Hân

Đông Phú

Nhà xứ

10

Đaminh

Tự

Đông Phú

Nhà xứ

11

Đaminh

Giang

Đông Phú

Nhà xứ

12

Đaminh

Tuận

Đông Phú

Nhà xứ

13

Đaminh

Quảng

Đông Phú

Nhà xứ

14

Maria

Xuyến

Đông Phú

Nhà xứ

15

Đaminh

Ánh

Đông Phú

Nhà xứ

16

Phanxicô

Cầu

Đông Phú

Nhà xứ

17

Phanxicô

Sinh

Đông Phú

Nhà xứ

18

Phanxicô

Trí

Đông Phú

Nhà xứ

19

Phanxicô

Đức

Đông Phú

Nhà xứ

         

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh

Hóa

Nam Lỗ

Nhà xứ

2

Đaminh

Ngũ

Nam Lỗ

Nhà xứ

3

Đaminh

Tiên

Nam Lỗ

Nhà xứ

4

Đaminh

Phượng

Nam Lỗ

Nhà xứ

5

Đaminh

Vương

Nam Lỗ

Nhà xứ

6

Đaminh

Phương

Nam Lỗ

Nhà xứ

7

Đaminh

Đại

Nam Lỗ

Nhà xứ

8

Đaminh

Oánh

Nam Lỗ

Nhà xứ

9

Đaminh

Hoe

Nam Lỗ

Nhà xứ

10

Đaminh

Tho

Nam Lỗ

Nhà xứ

11

Đaminh

Đam

Nam Lỗ

Nhà xứ

12

Đaminh

Tuấn

Nam Lỗ

Nhà xứ

13

Đaminh

Vĩnh

Nam Lỗ

Nhà xứ

14

Maria

Hương

Nam Lỗ

Nhà xứ

15

Maria

Ngoan

Nam Lỗ

Nhà xứ

16

Maria

Nam Lỗ

Nhà xứ

         

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh

Tạo

Quan Cao

Nhà xứ

2

Đaminh

Đoan

Quan Cao

Nhà xứ

3

Đaminh

Đóa

Quan Cao

Nhà xứ

4

Đaminh

Quan Cao

Nhà xứ

5

Đaminh

Chính

Quan Cao

Nhà xứ

6

Maria

Tốt

Quan Cao

Nhà xứ

7

Đaminh

Chư

Quan Cao

Nhà xứ

8

Đaminh

Thịnh

Quan Cao

Nhà xứ

9

Đaminh

Trứ

Quan Cao

Nhà xứ

10

Maria

Nguyệt

Quan Cao

Nhà xứ

11

Đaminh

Bính

Quan Cao

Nhà xứ

12

Đaminh

Thuyên

Quan Cao

Nhà xứ

13

Đaminh

Nguyện

Quan Cao

Nhà xứ

14

Đaminh

Thắng

Quan Cao

Nhà xứ

15

Đaminh

Triển

Quan Cao

Nhà xứ

16

Đaminh

Tăng

Quan Cao

Nhà xứ

17

Đaminh

Hương

Quan Cao

Nhà xứ

18

Đaminh

Hàn

Quan Cao

Nhà xứ

19

Đaminh

Tính

Quan Cao

Nhà xứ

20

Đaminh

Rạng

Quan Cao

Nhà xứ

21

Đaminh

Thạo

Quan Cao

Nhà xứ

22

Maria

Đào

Quan Cao

Nhà xứ

23

Maria

Mỹ

Quan Cao

Nhà xứ

24

Maria

Nghiên

Quan Cao

Nhà xứ

25

Đaminh

Thiết

Quan Cao

Nhà xứ

26

Maria

Muộn

Quan Cao

Nhà xứ

27

Đaminh

Huy

Quan Cao

Nhà xứ

28

Đaminh

Rạng

Quan Cao

Nhà xứ

29

Đaminh

Thắm

Quan Cao

Nhà xứ

30

Đaminh

Mịn

Quan Cao

Nhà xứ

31

Maria

Trọn

Quan Cao

Nhà xứ

32

Đaminh

Hương

Quan Cao

Nhà xứ

33

Đaminh

San

Quan Cao

Nhà xứ

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh

Thiện

Tràng Quan

Đông Trại

2

Đaminh

Thái

Tràng Quan

Đông Trại

3

Đaminh

Tràng Quan

Đông Trại

4

Đaminh

Toản

Tràng Quan

Đông Trại

5

Đaminh

Khoa

Tràng Quan

Đông Trại

6

Đaminh

Trưởng

Tràng Quan

Đông Trại

 

 

 
BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm