Danh mục bài viết

Cập nhật 26/11/2019 - 17:32 - Lượt xem 634

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 25/11/2019

Công trình ĐCV Thánh Tâm ngày 25/11/2019 có sự tham gia xây dựng của ÔBACE từ các Giáo xứ Châu Nhai, Đông Phú, Nam Lỗ, Phú Giáo và Tràng Quan.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh

Đặng

Châu Nhai

Nhà xứ

2

Đaminh

Thuân

Châu Nhai

Nhà xứ

3

Đaminh

Trương

Châu Nhai

Nhà xứ

4

Đaminh

Lương

Châu Nhai

Nhà xứ

5

Đaminh

Cảnh

Châu Nhai

Nhà xứ

6

Đaminh

Trung

Châu Nhai

Nhà xứ

7

Đaminh

Tặng

Châu Nhai

Nhà xứ

8

Đaminh

Linh

Châu Nhai

Nhà xứ

9

Maria

Cương

Châu Nhai

Nhà xứ

10

Đaminh

Tuân

Châu Nhai

Nhà xứ

11

Đaminh

Trang

Châu Nhai

Nhà xứ

12

Đaminh

Huynh

Châu Nhai

Nhà xứ

13

Maria

Thoa

Châu Nhai

Nhà xứ

14

Đaminh

Ngân

Châu Nhai

Nhà xứ

15

Đaminh

Long

Châu Nhai

Nhà xứ

16

Đaminh

Trịnh

Châu Nhai

Nhà xứ

17

Đaminh

Hoan

Châu Nhai

Nhà xứ

18

Đaminh

Truyền

Châu Nhai

Nhà xứ

19

Đaminh

Điếu

Châu Nhai

Nhà xứ

20

Đaminh

Tín

Châu Nhai

Nhà xứ

21

Giuse

Nhâm

Châu Nhai

Nhà xứ

22

Đaminh

Thắng

Châu Nhai

Nhà xứ

23

Đaminh

Đại

Châu Nhai

Nhà xứ

24

Đaminh

Minh

Châu Nhai

Nhà xứ

25

Đaminh

Thỏa

Châu Nhai

Nhà xứ

26

Đaminh

Tỉnh

Châu Nhai

Nhà xứ

27

Maria

Tự

Châu Nhai

Nhà xứ

28

Maria

Thân

Châu Nhai

Nhà xứ

29

Đaminh

Thi

Châu Nhai

Nhà xứ

30

Đaminh

Quyết

Châu Nhai

Nhà xứ

31

Đaminh

Nguy

Châu Nhai

Nhà xứ

32

Đaminh

Thắng

Châu Nhai

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh

Diện

Đông Phú

Nhà xứ

2

Phanxicô

Toàn

Đông Phú

Nhà xứ

3

Phanxicô

Huân

Đông Phú

Nhà xứ

4

Đaminh

Ánh

Đông Phú

Nhà xứ

5

Tôma

Thành

Đông Phú

Nhà xứ

6

Phanxicô

Thính

Đông Phú

Nhà xứ

7

Tôma

Trí

Đông Phú

Nhà xứ

8

Phanxicô

Dương

Đông Phú

Nhà xứ

9

Phêrô

Thương

Đông Phú

Nhà xứ

10

Phanxicô

Bính

Đông Phú

Nhà xứ

11

Phanxicô

Đức

Đông Phú

Nhà xứ

12

Phanxicô

Trịnh

Đông Phú

Nhà xứ

13

Phanxicô

Chiến

Đông Phú

Nhà xứ

14

Phanxicô

Cầu

Đông Phú

Nhà xứ

15

Augustinô

Khoa

Đông Phú

Nhà xứ

16

Đaminh

Trực

Đông Phú

Nhà xứ

17

Augustinô

Sinh

Đông Phú

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh

Tuấn

Nam Lỗ

Nhà xứ

2

Đaminh

Ngọc

Nam Lỗ

Nhà xứ

3

Đaminh

Phan

Nam Lỗ

Nhà xứ

4

Đaminh

Chiến

Nam Lỗ

Nhà xứ

5

Đaminh

Nhất

Nam Lỗ

Nhà xứ

6

Đaminh

Duy

Nam Lỗ

Nhà xứ

7

Đaminh

Quyên

Nam Lỗ

Nhà xứ

8

Đaminh

Thao

Nam Lỗ

Nhà xứ

9

Đaminh

Miễn

Nam Lỗ

Nhà xứ

10

Vinh sơn

Khải

Nam Lỗ

Lác Trại

11

Vinh sơn

Minh

Nam Lỗ

Lác Trại

12

Vinh sơn

Toan

Nam Lỗ

Lác Trại

13

Vinh sơn

Dao

Nam Lỗ

Lác Trại

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Vinh sơn

Đinh

Phú Giáo

Nhà xứ

2

Vinh sơn

Ngoàn

Phú Giáo

Nhà xứ

3

Vinh sơn

Hịnh

Phú Giáo

Nhà xứ

4

Vinh sơn

Bắng

Phú Giáo

Nhà xứ

5

Vinh sơn

Dinh

Phú Giáo

Nhà xứ

6

Vinh sơn

Chúng

Phú Giáo

Nhà xứ

7

Vinh sơn

Khoa

Phú Giáo

Nhà xứ

8

Vinh sơn

Dương

Phú Giáo

Nhà xứ

9

Vinh sơn

Duệ

Phú Giáo

Nhà xứ

10

Vinh sơn

Xuân

Phú Giáo

Nhà xứ

11

Vinh sơn

Minh

Phú Giáo

Nhà xứ

12

Maria

Bằng

Phú Giáo

Nhà xứ

13

Maria

Trác

Phú Giáo

Nhà xứ

14

Maria

Thuận

Phú Giáo

Nhà xứ

15

Maria

Síu

Phú Giáo

Nhà xứ

16

Maria

Vui

Phú Giáo

Nhà xứ

17

Maria

Nhất

Phú Giáo

Nhà xứ

18

Maria

Năng

Phú Giáo

Nhà xứ

19

Maria

Nam

Phú Giáo

Nhà xứ

20

Maria

Khuy

Phú Giáo

Nhà xứ

21

Maria

Hương

Phú Giáo

Nhà xứ

22

Maria

Quynh

Phú Giáo

Nhà xứ

23

Maria

Nhi

Phú Giáo

Nhà xứ

24

Phêrô

Trinh

Phú Giáo

Nhà xứ

25

Maria

Đỉnh

Phú Giáo

Nhà xứ

26

Maria

Phiếu

Phú Giáo

Nhà xứ

27

Maria

Nin

Phú Giáo

Nhà xứ

28

Maria

Tâm

Phú Giáo

Nhà xứ

29

Maria

Khỏe

Phú Giáo

Nhà xứ

30

Maria

Mạnh

Phú Giáo

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Bình

Tràng Quan

Nhà xứ

2

Đaminh

Thinh

Tràng Quan

Nhà xứ

3

Đaminh

Thiển

Tràng Quan

Nhà xứ

4

Đaminh

Toán

Tràng Quan

Nhà xứ

5

Đaminh

Đoán

Tràng Quan

Nhà xứ

6

Giuse

Hải

Tràng Quan

Nhà xứ

7

Giuse

Hồng

Tràng Quan

Nhà xứ

8

Giuse

Hoàng

Tràng Quan

Nhà xứ

9

Giuse

Hiển

Tràng Quan

Nhà xứ

 

 
BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm