Danh mục bài viết

Cập nhật 25/11/2019 - 20:29 - Lượt xem 740

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 24/11/2019

Công trình ĐCV Thánh Tâm ngày 24/11/2019 có sự tham gia xây dựng của ÔBACE từ Giáo xứ Hà Xá.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Vinh-sơn Nguyễn 

Luật

Hà Xá

Quan Khê

2

Vinh-sơn Nguyễn Văn

Tứ

Hà Xá

Quan Khê

3

Vinh-sơn Nguyễn Văn

Huấn

Hà Xá

Quan Khê

4

Gioan Trần Văn 

Khuê

Hà Xá

Quan Khê

5

Vinh-sơn Nguyễn Văn

Chấn

Hà Xá

Quan Khê

6

Vinh-sơn Nguyễn Văn

Chung

Hà Xá

Quan Khê

7

Vinh-sơn Phạm Văn

Chung

Hà Xá

Quan Khê

8

Vinh-sơn Nguyễn Văn

Lạng

Hà Xá

Quan Khê

9

Vinh-sơn Trần Văn

Toản

Hà Xá

Quan Khê

10

Vinh-sơn Nguyễn Văn

Đông

Hà Xá

Quan Khê

11

Vinh-sơn Nguyễn Ngọc

Tấn

Hà Xá

Quan Khê

12

Vinh-sơn Nguyễn Văn

Tới

Hà Xá

Quan Khê

13

Vinh-sơn Nguyễn Văn

Núi

Hà Xá

Quan Khê

14

Phaolô Nguyễn Văn

Tuyên

Hà Xá

Quan Khê

15

Maria Nguyễn Thị

Di

Hà Xá

Quan Khê

16

Maria Nguyễn Thị

Lữ

Hà Xá

Quan Khê

17

Maria Trần Thị

Thoa

Hà Xá

Quan Khê

18

Vinh-sơn Nguyễn Văn

Phương

Hà Xá

Quan Khê

19

Vinh-sơn Trần Công

Hà Xá

Quan Khê

20

Maria Trần Thị

Tuyến

Hà Xá

Quan Khê

21

Maria Trần Thị

Nhị

Hà Xá

Quan Khê

22

Gioan Trần Văn 

Khuê

Hà Xá

Quan Khê

23

Maria Trần Thị

Thơ

Hà Xá

Quan Khê

24

Philomena Nguyễn Thị

Lụa

Hà Xá

Quan Khê

25

Tooma Trần Văn

Hà Xá

Quan Khê

26

Maria Nguyễn Thị

Hưởng

Hà Xá

Quan Khê

27

Trần Thị

Đãng

Hà Xá

Quan Khê

28

Nguyễn Văn

Giới

Hà Xá

Quan Khê

29

Maria

(Không tên)

Hà Xá

Quan Khê

30

Phanxicô

Khắc

Hà Xá

Xuân Hải

31

Gioan Trần Đình

Huyên

Hà Xá

Xuân Hải

32

Gioan Trần Văn 

Tấn

Hà Xá

Xuân Hải

33

Gioan Trần Văn 

Tiến

Hà Xá

Xuân Hải

34

Gioan Trần Văn 

Phúc

Hà Xá

Xuân Hải

35

Maria Trần Thị

Thúy

Hà Xá

Xuân Hải

36

Maria Trần Thị

Thư

Hà Xá

Xuân Hải

37

Maria Trần Thị

Chát

Hà Xá

Xuân Hải

38

Gioan Trần Văn 

Hà Xá

Xuân Hải

39

Maria Trần Thị

Tám

Hà Xá

Xuân Hải

40

Maria Trần Thị

Lưu

Hà Xá

Xuân Hải

41

Gioan Trần Văn 

Yến

Hà Xá

Xuân Hải

42

Gioan Trần Văn 

Dương

Hà Xá

Xuân Hải

43

Gioan Trần Văn 

Sở

Hà Xá

Xuân Hải

44

Maria Trần Thị

Tình

Hà Xá

Xuân Hải

45

Gioan Trần Văn 

Đạt

Hà Xá

Xuân Hải

46

Maria Trần Thị

Nhiệm

Hà Xá

Xuân Hải

 

 
BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm