Danh mục bài viết

Cập nhật 24/11/2019 - 20:2 - Lượt xem 801

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 23/11/2019

Ngày 23/11/2019 ĐCV Thánh Tâm đón các Giáo xứ Hà Xá và Lạc Thành đến chung tay góp sức xây dựng công trình.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Phanxicô

Khắc

Hà Xá

An Tập

2

Phanxicô

Kham

Hà Xá

An Tập

3

Phanxicô

Điểm

Hà Xá

An Tập

4

Maria

Vui

Hà Xá

An Tập

5

Đaminh

Đạc

Hà Xá

An Tập

6

Đaminh

Thiều

Hà Xá

An Tập

7

Giuse

Bẩy

Hà Xá

An Tập

8

Đaminh

Đáp

Hà Xá

An Tập

9

Đaminh

Triệu

Hà Xá

An Tập

10

Đaminh

Phiến

Hà Xá

An Tập

11

Giuse

Khỏe

Hà Xá

An Tập

12

Vinh sơn

Phố

Hà Xá

An Tập

13

Vinh sơn

Hạ

Hà Xá

An Tập

14

Vinh sơn

Quyền

Hà Xá

An Tập

15

Vinh sơn

My (Muy?)

Hà Xá

An Tập

16

Maria

Hưng

Hà Xá

An Tập

17

Maria

Huê

Hà Xá

An Tập

18

Tôma

Hà Xá

An Tập

19

Tôma

Quang

Hà Xá

An Tập

         

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Augustinô Hoàng Văn

Thể

Lạc Thành

Nhà xứ

2

Augustinô Trần Văn

Tình

Lạc Thành

Nhà xứ

3

Augustinô Hoàng Văn

Sáu

Lạc Thành

Nhà xứ

4

Maria Trần Thị

Loan

Lạc Thành

Nhà xứ

5

Maria Nguyễn Thị

Hường

Lạc Thành

Nhà xứ

6

Maria Phạm

Chiên

Lạc Thành

Nhà xứ

7

Giuse Tô

Riễm

Lạc Thành

Nhà xứ

8

Giuse Tô

Phiến

Lạc Thành

Nhà xứ

9

Vinh sơn Phạm

Trưởng

Lạc Thành

Nhà xứ

10

Vinh sơn Nguyễn 

Giới

Lạc Thành

Nhà xứ

11

Maria Nguyễn Thị

Nụ

Lạc Thành

Nhà xứ

 

 
BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm