Danh mục bài viết

Cập nhật hôm nay, lúc 18:46 - Lượt xem 734

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 22/11/2019

Ngày 22/11/2019 ĐCV Thánh Tâm đón các Giáo xứ Lạc Thành, Lương Đống và Vinh Sơn đến chung tay góp sức xây dựng công trình.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Lạc Thành

Trình Nhì

2

Giuse

Cường

Lạc Thành

Trình Nhì

3

Giuse

Diện

Lạc Thành

Trình Nhì

4

Giuse

Định

Lạc Thành

Trình Nhì

5

Giuse

Đức

Lạc Thành

Trình Nhì

6

Maria

Huệ

Lạc Thành

Trình Nhì

7

Giuse

Hùng

Lạc Thành

Trình Nhì

8

Maria

Hương

Lạc Thành

Trình Nhì

9

Giuse

Nghĩa

Lạc Thành

Trình Nhì

10

Maria

Sợi

Lạc Thành

Trình Nhì

11

Giuse

Tình

Lạc Thành

Trình Nhì

12

Giuse

Tĩnh

Lạc Thành

Trình Nhì

13

Giuse

Toản

Lạc Thành

Trình Nhì

14

Maria

Tuyn

Lạc Thành

Trình Nhì

15

Augustinô

Việt

Lạc Thành

Trình Nhì

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh

Cường

Lương Đống

Nhà xứ

2

Phêrô

Dũng

Lương Đống

Nhà xứ

3

Đaminh

Dương

Lương Đống

Nhà xứ

4

Đaminh

Hiếu

Lương Đống

Nhà xứ

5

Maria

Lương Đống

Nhà xứ

6

Giuse

Nghi

Lương Đống

Nhà xứ

7

Đaminh

Quý

Lương Đống

Nhà xứ

8

Maria

Tin

Lương Đống

Nhà xứ

9

Phaolô

Toán

Lương Đống

Nhà xứ

10

Đaminh

Tôn

Lương Đống

Nhà xứ

11

Phaolô

Thân

Lương Đống

Nhà xứ

12

Đaminh

Thời

Lương Đống

Nhà xứ

         

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Vinh sơn

Ân

Vinh sơn

Nhà xứ

2

Vinh sơn

Bân

Vinh sơn

Nhà xứ

3

Maria

Cậy

Vinh sơn

Nhà xứ

4

Maria

Chính

Vinh sơn

Nhà xứ

5

Vinh sơn

Diện

Vinh sơn

Nhà xứ

6

Maria

Hạc

Vinh sơn

Nhà xứ

7

Maria

Hải

Vinh sơn

Nhà xứ

8

Vinh sơn

Kiêm

Vinh sơn

Nhà xứ

9

Vinh sơn

Kin

Vinh sơn

Nhà xứ

10

Maria

Nảnh

Vinh sơn

Nhà xứ

11

Philomena

Nhiệm

Vinh sơn

Nhà xứ

12

Têrêsa

Nhiị

Vinh sơn

Nhà xứ

13

Vinh sơn

Quyến

Vinh sơn

Nhà xứ

14

Maria

Quyến

Vinh sơn

Nhà xứ

15

Vinh sơn

Quynh

Vinh sơn

Nhà xứ

16

Maria

Sáng

Vinh sơn

Nhà xứ

17

Vinh sơn

Tân

Vinh sơn

Nhà xứ

18

Vinh sơn

Tởi

Vinh sơn

Nhà xứ

19

Vinh sơn

Tưởng

Vinh sơn

Nhà xứ

20

Catarina

Thắm

Vinh sơn

Nhà xứ

21

Vinh sơn

Thâu

Vinh sơn

Nhà xứ

22

Vinh sơn

Thiếm

Vinh sơn

Nhà xứ

23

Vinh sơn

Thuýnh

Vinh sơn

Nhà xứ

24

Vinh sơn

Tri

Vinh sơn

Nhà xứ

25

Maria

Triển

Vinh sơn

Nhà xứ

26

Vinh sơn

Việt

Vinh sơn

Nhà xứ

27

Philomena

Vinh

Vinh sơn

Nhà xứ

28

Maria

Xuân

Vinh sơn

Nhà xứ

 

 
BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm