Danh mục bài viết

Cập nhật 22/11/2019 - 17:32 - Lượt xem 785

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 21/11/2019

Ngày 21/11/2019 ĐCV Thánh Tâm đón các Giáo xứ An Lập, Bạch Long, Bồ Ngọc, Duyên Lãng và Mỹ Đình đến chung tay góp sức xây dựng công trình.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

An

An Lập

Bơn Làng

2

Maria

Bằng

An Lập

Bơn Làng

3

Giuse

Hạnh

An Lập

Bơn Làng

4

Đaminh

Hào

An Lập

Bơn Làng

5

Giuse

Hơn

An Lập

Bơn Làng

6

Antôn

Hưởng

An Lập

Bơn Làng

7

Giuse

Luật

An Lập

Bơn Làng

8

Maria

An Lập

Bơn Làng

9

Đaminh

Phú

An Lập

Bơn Làng

10

Maria

Sa

An Lập

Bơn Làng

11

Gioan

Tuấn

An Lập

Bơn Làng

12

Gioan

Tuynh

An Lập

Bơn Làng

13

Giuse

Thơi 

An Lập

Bơn Làng

14

Đaminh

Viên

An Lập

Bơn Làng

         

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Bản

Bạch Long

Nhà xứ

2

Vinhsơn

Bính

Bạch Long

Trung Thịnh

3

Giuse

Cương

Bạch Long

An Định

4

Giuse

Chuẩn

Bạch Long

Chỉ Kính

5

Giuse

Chung

Bạch Long

Chỉ Kính

6

Giuse

Hiến

Bạch Long

Nhà xứ

7

Đaminh

Hựu

Bạch Long

Nhà xứ

8

Giuse

Kiên

Bạch Long

Chí Kính

9

Giuse

Khiển

Bạch Long

Nhà xứ

10

Giuse

Khiển

Bạch Long

An Định

11

Giuse

Lực

Bạch Long

Nhà xứ

12

Giuse

Lưu

Bạch Long

Nhà xứ

13

Maria

Noát

Bạch Long

Đồng Châu Nội

14

Giuse

Ngọc

Bạch Long

Nhà xứ

15

Giuse

Nha

Bạch Long

Hưng Long

16

Giuse

Oanh

Bạch Long

Chỉ Kính

17

Giuse

Phẩm

Bạch Long

Định Cư

18

Đaminh

Sách

Bạch Long

Tân Lạc

19

Giuse

Thiện

Bạch Long

Nhà xứ

20

Giuse

Thu

Bạch Long

Nhà xứ

         

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Maria Vũ Thị

Cành

Bồ Ngọc

Bái Đông

2

Giuse Đào Tiến

Công

Bồ Ngọc

Giáo Thiện

3

Giuse Đào Công

Chiến

Bồ Ngọc

Giáo Thiện

4

Maria Vũ Thị

Duấn

Bồ Ngọc

Bái Đông

5

Đaminh Vũ Hoàng

Đảo

Bồ Ngọc

Bái Đông

6

Đaminh Nguyễn Văn

Định

Bồ Ngọc

Nhà xứ 

7

Đaminh Hoàng Văn

Hạnh

Bồ Ngọc

Nhà xứ 

8

Đaminh Nguyễn Công

Hợp

Bồ Ngọc

Nhà xứ 

9

Đaminh Nguyễn Văn

Kiêm

Bồ Ngọc

Nhà xứ 

10

Maria Nguyễn Thị

Lan

Bồ Ngọc

Giáo Thiện

11

Đaminh Nguyễn Đức

Linh

Bồ Ngọc

Nhà xứ 

12

Đaminh Vũ Hoàng

Mạnh

Bồ Ngọc

Bái Đông

13

Đaminh Nguyễn Văn

Năng

Bồ Ngọc

Giáo Thiện

14

Maria Nguyễn Thị

Nga

Bồ Ngọc

Giáo Thiện

15

Giuse Nguyễn Văn 

Nghị

Bồ Ngọc

Nhà xứ 

16

Maria Hoàng Thị

Thụy

Bồ Ngọc

Sơn Đồng

17

Maria Hoàng Thị

Trang

Bồ Ngọc

Sơn Đồng

         

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Chí

Duyên Lãng

Nhà xứ

2

Maria

Hiền

Duyên Lãng

Nhà xứ

3

Đaminh

Hồi

Duyên Lãng

Nhà xứ

4

Maria

Nhật

Duyên Lãng

Nhà xứ

5

Maria

Phi

Duyên Lãng

Nhà xứ

6

Maria

Sáu

Duyên Lãng

Nhà xứ

         

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Maria

Bướng

Mỹ Đình

Truy Đình

2

Phêrô

Chuyển

Mỹ Đình

Truy Đình

3

Catarina

Dinh

Mỹ Đình

Truy Đình

4

Phêrô

Đẵn

Mỹ Đình

Truy Đình

5

Maria

Nảnh

Mỹ Đình

Truy Đình

6

Maria

Ngoan

Mỹ Đình

Truy Đình

8

Phêrô

Rực

Mỹ Đình

Truy Đình

9

Phêrô

Sử

Mỹ Đình

Truy Đình

 
BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm