Danh mục bài viết

Cập nhật 22/11/2019 - 14:33 - Lượt xem 700

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 20/11/2019

Công trình ĐCV Thánh Tâm trong ngày 20/11/2019 có các Giáo xứ Bạch Long, Bồ Ngọc, Duyên Lãng và Mỹ Đình đến hiệp công xây dựng.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Quân

Bạch Long

Nhà xứ

2

Phêrô

Thu

Bạch Long

Nhà xứ

3

Giuse

Quân

Bạch Long

Nhà xứ

4

Maria

Vân

Bạch Long

Nhà xứ

5

Giuse

Sang

Bạch Long

Nhà xứ

6

Maria

Gấm

Bạch Long

Nhà xứ

7

Maria

Gương

Bạch Long

Nhà xứ

8

Maria

Hóa 

Bạch Long

Nhà xứ

9

Giuse

Lực

Bạch Long

Nhà xứ

10

Maria

Luyện

Bạch Long

Hưng Long

11

Giuse

Nha

Bạch Long

Hưng Long

12

Giuse

Phẩm

Bạch Long

Định Cư

13

Maria

Hương

Bạch Long

Định Cư

14

Đaminh

Sách

Bạch Long

Tân Lạc

15

Đaminh

Kính

Bạch Long

Tân Lạc

16

Maria

Chuẩn

Bạch Long

Chỉ Kính

17

Giuse

Oanh

Bạch Long

Chỉ Kính

18

Giuse

Đãng

Bạch Long

Chỉ Kính

19

Maria

Thoát

Bạch Long

Chỉ Kính

20

Maria

Ngát

Bạch Long

Đồng Châu Nội

         

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh Vũ Sỹ

Tôn

Bồ Ngọc

Bái Đông

2

Phêrô Vũ Nhận

Biền

Bồ Ngọc

Bái Đông

3

Maria Vũ Thị

Tèo

Bồ Ngọc

Bái Đông

4

Maria Vũ Thị

Sở

Bồ Ngọc

Bái Đông

5

Đaminh Nguyễn Văn

Thào

Bồ Ngọc

Nhà xứ 

6

Đaminh Nguyễn Văn

Kiêm

Bồ Ngọc

Nhà xứ 

7

Giuse Nguyễn Văn

Nghị

Bồ Ngọc

Nhà xứ 

8

Đaminh Hoàng Văn

Hiến

Bồ Ngọc

Nhà xứ 

9

Đaminh Nguyễn Đức

Thinh

Bồ Ngọc

Nhà xứ 

10

Vinh sơn Hoàng Bá

Mỹ

Bồ Ngọc

Sơn Đồng

11

Vinh sơn Hoàng Bá

Tinh

Bồ Ngọc

Sơn Đồng

12

Giuse Đào Đình

Chiến

Bồ Ngọc

Giáo Thiện

13

Giuse Nguyễn

Hiên

Bồ Ngọc

Giáo Thiện

14

Giuse Đào 

Công

Bồ Ngọc

Giáo Thiện

15

Giuse Đình

Thấn

Bồ Ngọc

Giáo Thiện

16

Têrêsa Nguyễn Thị

Lan

Bồ Ngọc

Giáo Thiện

17

Têrêsa Nguyễn Thị

Trinh

Bồ Ngọc

Giáo Thiện

18

Maria Nguyễn Thị

Hồ

Bồ Ngọc

Giáo Thiện

         

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Chí

Duyên Lãng

Nhà xứ

2

Maria

Sáu

Duyên Lãng

Nhà xứ

3

Maria

Nhật

Duyên Lãng

Nhà xứ

         

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Nguyễn

Doanh

Mỹ Đình

An Khoái

2

Giuse Nguyễn Văn

Thoán

Mỹ Đình

An Khoái

3

Giuse Nguyễn Văn

Doan

Mỹ Đình

An Khoái

4

Giuse Nguyễn Văn

Bảo

Mỹ Đình

An Khoái

5

Giuse Nguyễn Văn

Hưởng

Mỹ Đình

An Khoái

6

Maria Nguyễn Thị

Hường

Mỹ Đình

An Khoái

7

Gioakim Nguyễn Năng

Với

Mỹ Đình

Ngọc Liễn

8

Gioakim Nguyễn Đức

Khâm

Mỹ Đình

Ngọc Liễn

9

Gioakim Nguyễn Năng

Mỹ Đình

Ngọc Liễn

10

Gioakim Nguyễn Năng

Tấc

Mỹ Đình

Ngọc Liễn

11

Gioakim Nguyễn Xuân

Nhuy

Mỹ Đình

Ngọc Liễn

12

Anna Nguyễn Thị

Hoa

Mỹ Đình

Ngọc Liễn

13

Anna Nguyễn Thị

Sự

Mỹ Đình

Ngọc Liễn

14

Anna Nguyễn Thị

Biên

Mỹ Đình

Ngọc Liễn

15

Gioakim Nguyễn Năng

Trịnh

Mỹ Đình

Ngọc Liễn

16

Gioakim Nguyễn Xuân

Nhinh

Mỹ Đình

Ngọc Liễn

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm