Danh mục bài viết

Cập nhật 20/11/2019 - 18:37 - Lượt xem 739

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 19/11/2019

Công trình ĐCV Thánh Tâm trong ngày 19/11/2019 có các Giáo xứ Bác Trạch, Chấp Trung và Duyên Tục đến hiệp công xây dựng.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh

Chiên

An Lập

Nhà xứ

2

Giuse

Chuyển

An Lập

Nhà xứ

3

Maria

Hường

An Lập

Nhà xứ

4

Giuse

Lam

An Lập

Nhà xứ

5

Maria

Lanh

An Lập

Nhà xứ

6

Đaminh

Lập

An Lập

Nhà xứ

7

Maria

Liêu

An Lập

Nhà xứ

8

Maria

An Lập

Nhà xứ

9

Giuse

Ngọ

An Lập

Nhà xứ

10

Giuse

Quâng

An Lập

Nhà xứ

11

Maria

Thành (Trấp)

An Lập

Nhà xứ

12

Maria

Thơi

An Lập

Nhà xứ

13

Giuse

Tỉnh

An Lập

Nhà xứ

14

Giuse

Triều

An Lập

Nhà xứ

15

Giuse

Trung

An Lập

Nhà xứ

         

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Chiên

Bạch Long

Nhà xứ

2

Giuse

Chuẩn

Bạch Long

Chí Kính

3

Maria

Chung

Bạch Long

Nhà xứ

4

Giuse

Chung

Bạch Long

Chí Kính

5

Maria

Dâu

Bạch Long

Nhà xứ

6

Giuse

Dương

Bạch Long

Định Cư

7

Giuse

Hữu

Bạch Long

Nhà xứ

8

Maria

Kiểm

Bạch Long

An Định

9

Giuse

Bạch Long

Chí Kính

10

Giuse

Lực

Bạch Long

Nhà xứ

11

Đaminh

Lưu

Bạch Long

Nhà xứ

12

Maria

Bạch Long

An Định

13

Giuse

Nha

Bạch Long

Hưng Long

14

Giuse

Oanh

Bạch Long

Chí Kính

15

Giuse

Phàm

Bạch Long

Định Cư

16

Giuse

Thiện

Bạch Long

Nhà xứ

17

Giuse

Việt

Bạch Long

Hưng Thịnh

18

Đaminh

Ý

Bạch Long

Nhà xứ

         

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh

Bát

Bồ Ngọc

Giáo Thiện

2

Maria

Chinh

Bồ Ngọc

Giáo Thiện

3

Đaminh

Đảo

Bồ Ngọc

Bái Đông

4

Maria

Diễm

Bồ Ngọc

Bái Đông

5

Đaminh

Định

Bồ Ngọc

Bái Đông

6

Maria

Duân

Bồ Ngọc

Bái Đông

7

Maria

Đượm

Bồ Ngọc

Đồng Tâm

8

Đaminh

Hiên

Bồ Ngọc

Giáo Thiện

9

Đaminh

Kiêm

Bồ Ngọc

Bái Đông

10

Tôma

Mạnh

Bồ Ngọc

Giáo Thiện

11

Đaminh

Mạnh

Bồ Ngọc

Sơn Đồng

12

Đaminh

Mỹ

Bồ Ngọc

Sơn Đồng

13

Maria

Nết

Bồ Ngọc

Sơn Đồng

14

Giuse

Nghị

Bồ Ngọc

Bái Đông

15

Maria

Nhàng

Bồ Ngọc

Giáo Thiện

16

Tôma

Riêu

Bồ Ngọc

Giáo Thiện

17

Đaminh

Tạc

Bồ Ngọc

Bái Đông

18

Maria

Thả

Bồ Ngọc

Bái Đông

19

Tôma

Thẩn 

Bồ Ngọc

Giáo Thiện

20

Đaminh

Thinh

Bồ Ngọc

Bái Đông

21

Đaminh

Thứ

Bồ Ngọc

Bái Đông

22

Đaminh

Tung

Bồ Ngọc

Đồng Tâm

23

Đaminh

Van

Bồ Ngọc

Đồng Tâm

24

Maria

Xan

Bồ Ngọc

Giáo Thiện

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Chí

Duyên Lãng

Nhà xứ

2

Maria

Hiền

Duyên Lãng

Nhà xứ

3

Đaminh

Hồi

Duyên Lãng

Nhà xứ

4

Giuse

Linh

Duyên Lãng

Nhà xứ

5

Maria

Nhật

Duyên Lãng

Nhà xứ

6

Maria

Phi

Duyên Lãng

Nhà xứ

7

Maria

Sáu

Duyên Lãng

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Maria

Làm

Mỹ Đình

Nhà xứ

2

Maria

Lãng

Mỹ Đình

Nhà xứ

3

Maria

Liễu

Mỹ Đình

Nhà xứ

4

Maria

Linh

Mỹ Đình

Nhà xứ

5

Đaminh

Luân

Mỹ Đình

Nhà xứ

6

Giuse

Luân

Mỹ Đình

Nhà xứ

7

Maria

Miến

Mỹ Đình

Nhà xứ

8

Maria

Miện

Mỹ Đình

Nhà xứ

9

Maria

Nam

Mỹ Đình

Nhà xứ

10

Giuse

Nghủ

Mỹ Đình

Nhà xứ

11

Phêrô

Riêu

Mỹ Đình

Nhà xứ

12

Giuse

Sử

Mỹ Đình

Nhà xứ

13

Phêrô

Tài

Mỹ Đình

Nhà xứ

14

Phêrô

Thám

Mỹ Đình

Nhà xứ

15

Maria

Thảnh

Mỹ Đình

Nhà xứ

16

Maria

Thín

Mỹ Đình

Nhà xứ

17

Maria

Thơi

Mỹ Đình

Nhà xứ

18

Phêrô

Thuấn

Mỹ Đình

Nhà xứ

19

Maria

Thúy

Mỹ Đình

Nhà xứ

20

Giuse

Việt

Mỹ Đình

Nhà xứ

21

Maria

Vương

Mỹ Đình

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm