Danh mục bài viết

Cập nhật 22/11/2019 - 17:34 - Lượt xem 448

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 15/11/2019

Ngày 15/11/2019, ĐCV Thánh Tâm đón chào các Giáo xứ Đức Ninh, Giáo Nghĩa, Ngọc Đồng và Thái Sa đến công trình để chung tay góp sức xây dựng ngôi nhà chủng viện.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Cha xứ Đức Ninh

 

Đức Ninh

Nhà xứ

2

Phêrô

Đức

Đức Ninh

Nhà xứ

3

Phêrô

Đăng

Đức Ninh

Nhà xứ

4

Maria

Huy

Đức Ninh

Nhà xứ

5

Phêrô

Liên

Đức Ninh

Nhà xứ

6

Phêrô

Vang

Đức Ninh

Nhà xứ

7

Phêrô

Chinh

Đức Ninh

Nhà xứ

8

Phêrô

Điện

Đức Ninh

Nhà xứ

9

Phêrô

Phải

Đức Ninh

Nhà xứ

10

Phêrô

Tiến

Đức Ninh

Nhà xứ

11

Phêrô

Tân

Đức Ninh

Nhà xứ

12

Phêrô

Tòng

Đức Ninh

Nhà xứ

13

Phêrô

Đệ

Đức Ninh

Nhà xứ

14

Maria

Đức Ninh

Nhà xứ

15

Phêrô

Đam

Đức Ninh

Nhà xứ

16

Phêrô

Tuyền

Đức Ninh

Nhà xứ

17

Phêrô

Hùng

Đức Ninh

Nhà xứ

18

Phêrô

Lành

Đức Ninh

Nhà xứ

19

Phêrô

Vang

Đức Ninh

Nhà xứ

20

Phêrô

Khoái

Đức Ninh

Nhà xứ

21

Phêrô

Đúc

Đức Ninh

Nhà xứ

22

Maria

Dua

Đức Ninh

Nhà xứ

23

Maria

Nguyệt

Đức Ninh

Nhà xứ

24

Maria

Vượng

Đức Ninh

Nhà xứ

25

Maria

Mị

Đức Ninh

Nhà xứ

26

Maria

Trường

Đức Ninh

Nhà xứ

27

Phêrô

Phú

Đức Ninh

Nhà xứ

28

Maria

Tuyến

Đức Ninh

Nhà xứ

29

Maria

Hường

Đức Ninh

Nhà xứ

30

Maria

Luyến

Đức Ninh

Nhà xứ

         

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh

Thọ

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

2

Đaminh

Thượng

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

3

Đaminh

Nghiệp

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

4

Giuse

Trịnh

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

5

Giuse

Lộc

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

6

Giuse

Hồng

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

7

Vinh sơn

Tình

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

8

Đaminh

Tiền

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

9

Đaminh

Tường

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

10

Đaminh

Nguôn

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

11

Đaminh

Công

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

12

Đaminh

Thuật

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

13

Đaminh

Sáng

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

14

Đaminh

Kết

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

15

Đaminh

Hạnh

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

16

Đaminh

Pho

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

17

Đaminh

Đỉnh

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

18

Đaminh

Ngừng

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

19

Đaminh

Tri

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

20

Maria

Tươi

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

21

Maria

Mến

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

22

Maria

Nguyên

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

23

Maria

Hiền

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

24

Maria

Phiến

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

25

Đaminh

Đáp

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

         

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Vinh sơn

Chiến

Ngọc Đồng

Nhà xứ

2

Vinh sơn

Vinh

Ngọc Đồng

Nhà xứ

3

Vinh sơn

Công

Ngọc Đồng

Nhà xứ

4

Đaminh

Kiêm

Ngọc Đồng

Nhà xứ

5

Đaminh

Quỳnh

Ngọc Đồng

Nhà xứ

6

Đaminh

Chinh

Ngọc Đồng

Nhà xứ

7

Giuse

Khánh

Ngọc Đồng

Nhà xứ

8

Đaminh

Mong

Ngọc Đồng

Nhà xứ

9

Đaminh

Tinh

Ngọc Đồng

Nhà xứ

10

Maria

Khánh

Ngọc Đồng

Nhà xứ

11

Maria

Quyên

Ngọc Đồng

Nhà xứ

12

Maria

Lan

Ngọc Đồng

Nhà xứ

13

Maria

Toan

Ngọc Đồng

Nhà xứ

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Đang 

Thái Sa

Nhà xứ

2

Antôn

Mới

Thái Sa

Nhà xứ

3

Đaminh

Đức

Thái Sa

Nhà xứ

4

Maria

Hiên

Thái Sa

Đông Thọ

5

Maria

Luyên

Thái Sa

Đông Thọ

6

Maria

Hin

Thái Sa

Đông Thọ

7

Maria

Tâm

Thái Sa

Đông Thọ

8

Maria

Hạ

Thái Sa

Thủy Cơ

9

Phêrô

Ngọ

Thái Sa

Thủy Cơ

10

Phêrô

Thể

Thái Sa

Nhà xứ

11

Maria

Dung

Thái Sa

Nhà xứ

12

Maria

Thái Sa

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm