Danh mục bài viết

Cập nhật 18/11/2019 - 14:22 - Lượt xem 944

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 14/11/2019

Thứ Năm, ngày 14/11/2019, tại công trình xây dựng ĐCV Thánh Tâm, giáo hữu từ các Giáo xứ Giáo Nghĩa, Thái Sa, Trà Vy và Võng Phan đến để chung tay xây dựng công trình.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 
 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh

Thọ

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

2

Đaminh

Trường

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

3

Đaminh

Nghiệp

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

4

Giuse

Trinh

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

5

Đaminh

Thượng

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

6

Đaminh

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

7

Đaminh

Tường

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

8

Đaminh

Tri

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

9

Đaminh

Hưng

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

10

Đaminh

Nam

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

11

Đaminh

Duẩn

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

12

Đaminh

Trúc

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

13

Đaminh

Triển

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

14

Đaminh

Thược

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

15

Đaminh

Rạng

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

16

Đaminh

Miến

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

17

Giuse

Lộc

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

18

Giuse

Thùy

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

19

Đaminh

Nhâm

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

20

Đaminh

Hạnh

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

21

Maria

Lành

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

22

Maria

Tươi

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

23

Maria

Đăng

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

24

Maria

Tế

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

25

Maria

Lịch

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

26

Rosa

Ngắm

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

27

Rosa

Thoa

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

28

Maria

Lươi

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

29

Maria

Loan

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

30

Maria

Xuyến

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

31

Đaminh

Biên

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

32

Giuse

Đỉnh

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

33

Maria

Tiệm

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

34

Maria

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

35

Maria

Hiên

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

36

Maria

Phiếm

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Đang 

Thái Sa

Nhà xứ

2

Antôn

Huy

Thái Sa

Nhà xứ

3

Maria

Mão

Thái Sa

Nhà xứ

4

Phêrô

Vạn

Thái Sa

Thủy Cơ

5

Phêrô

Đại

Thái Sa

Thủy Cơ

6

Phêrô

Luyện

Thái Sa

Đông Thọ

7

Maria

Hin (Nin)

Thái Sa

Đông Thọ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Chuyển

Trà Vy

Nhà xứ

2

Giuse

Thành

Trà Vy

Nhà xứ

3

Giuse

Chiến

Trà Vy

Nhà xứ

4

Giuse

Tím

Trà Vy

Nhà xứ

5

Giuse

Chiếu

Trà Vy

Nhà xứ

6

Giuse

Bân

Trà Vy

Nhà xứ

7

Maria

Thơm

Trà Vy

Nhà xứ

8

Maria

Thương

Trà Vy

Nhà xứ

9

Giuse

Toản

Trà Vy

Nhà xứ

10

Giuse

Toán

Trà Vy

Nhà xứ

11

Maria

Tiểu

Trà Vy

Nhà xứ

12

Maria

Minh

Trà Vy

Nhà xứ

13

Mận

Trà Vy

Nhà xứ

14

Giuse

Trà Vy

Nhà xứ

15

Maria

Đạt

Trà Vy

Nhà xứ

16

Maria

Lụa

Trà Vy

Nhà xứ

17

Maria

Khải

Trà Vy

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Vinhsơn

Mạnh

Võng Phan

Nhà xứ

2

Micae

Phương

Võng Phan 

Nhà xứ

3

Micae

Việt

Võng Phan 

Nhà xứ

4

Maria

Miền

Võng Phan

Nhà xứ

5

Maria

Hòa

Võng Phan 

Nhà xứ

6

Maria

Sen

Võng Phan 

Nhà xứ

7

Phanxicô

Phương

Võng Phan

Nhà xứ

8

Phanxicô

Hữu

Võng Phan 

Nhà xứ

9

Phanxicô

Uyên

Võng Phan 

Nhà xứ

10

Phanxicô

Bình

Võng Phan

Nhà xứ

11

Vinhsơn

Hoàng

Võng Phan 

Nhà xứ

12

Gioan

Ngắm

Võng Phan 

Nhà xứ

13

Gioan

Đức

Võng Phan

Nhà xứ

14

Gioan

Dương

Võng Phan 

Nhà xứ

15

Gioan

Thúy

Võng Phan 

Nhà xứ

16

Vinhsơn

Tuyến

Võng Phan

Nhà xứ

17

Vinhsơn

Huyền

Võng Phan 

Nhà xứ

18

Vinhsơn

Thương

Võng Phan 

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm