Danh mục bài viết

Cập nhật 3/11/2019 - 18:3 - Lượt xem 946

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 02/11/2019

Ngày 02/11/2019, giáo hữu Giáo xứ Sa Cát tiếp tục đến chung tay xây dựng ngôi nhà ĐCV Thánh Tâm.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Lê Văn 

Khuê

Sa Cát

Nhà xứ

2

Giuse Lê Văn 

Phấn

Sa Cát

Nhà xứ

3

Giuse Vũ Văn 

Lương

Sa Cát

Nhà xứ

4

Giuse Vũ Đình 

Thăng

Sa Cát

Nhà xứ

5

Giuse Vũ Đình 

Họa

Sa Cát

Nhà xứ

6

Giuse Vũ Văn 

Hích

Sa Cát

Nhà xứ

7

Giuse Vũ Văn

Trào

Sa Cát

Nhà xứ

8

Giuse Vũ Đình 

Quận

Sa Cát

Nhà xứ

9

Giuse Vũ Đình 

Thạch

Sa Cát

Nhà xứ

10

Giuse Vũ Văn 

Tân

Sa Cát

Nhà xứ

11

Giuse Vũ Văn 

Toản

Sa Cát

Nhà xứ

12

Giuse Bùi Văn 

Bạo

Sa Cát

Nhà xứ

13

Giuse Phạm Văn

Tâm

Sa Cát

Nhà xứ

14

Giuse Vũ Đình 

Học

Sa Cát

Nhà xứ

15

Giuse Vũ Văn 

Thi

Sa Cát

Nhà xứ

16

Giuse Phạm Văn

Phong

Sa Cát

Nhà xứ

17

Giuse Vũ Ngọc

Băng

Sa Cát

Nhà xứ

18

Giuse Vũ Đình 

Sa Cát

Nhà xứ

19

Giuse Vũ Ngọc 

Lâm

Sa Cát

Nhà xứ

20

Giuse Vũ Văn 

Tam

Sa Cát

Nhà xứ

21

Giuse Nguyễn Văn 

Vương

Sa Cát

Nhà xứ

22

Đaminh Vũ Văn

Tám

Sa Cát

Nhà xứ

23

Đaminh Mai Đình

Giáp

Sa Cát

Nhà xứ

24

Đaminh Mai Trần

Tuyển

Sa Cát

Nhà xứ

25

Giuse Vũ Đình 

Phê

Sa Cát

Nhà xứ

26

Giuse Nguyễn Văn 

Cẩn

Sa Cát

Nhà xứ

27

Giuse Vũ Đình 

Biên

Sa Cát

Nhà xứ

28

Đaminh Nguyễn Văn

Công

Sa Cát

Nhà xứ

29

Đaminh Nguyễn Thanh

Danh

Sa Cát

Nhà xứ

30

Maria Vũ Thị

Mão

Sa Cát

Nhà xứ

31

Giuse Vũ Đình 

Viết

Sa Cát

Nhà xứ

32

Giuse Vũ Văn 

Luyện

Sa Cát

Nhà xứ

33

Giuse Vũ Văn

Nhất

Sa Cát

Nhà xứ

34

Đaminh Phạm Văn

Phận

Sa Cát

Nhà xứ

35

Đaminh Vũ Văn

Bổn

Sa Cát

Nhà xứ

36

Đaminh Vũ Đình 

Khấn

Sa Cát

Nhà xứ

37

Đaminh Ngô Văn

Mạnh

Sa Cát

Nhà xứ

38

Đaminh Vũ Văn 

Rường

Sa Cát

Nhà xứ

39

Đaminh Vũ Văn 

Dũng

Sa Cát

Nhà xứ

40

Đaminh Nguyễn Văn 

Quyền

Sa Cát

Nhà xứ

41

Đaminh Nguyễn Văn 

Thắng

Sa Cát

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm