Danh mục bài viết

Cập nhật 2/11/2019 - 20:23 - Lượt xem 1129

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 31/10/2019

Trong ngày 31/10/2019, ĐCV Thánh Tâm đón chào giáo hữu từ Giáo xứ Sa Cát đến chung lòng hiệp sức để xây dựng ngôi nhà chủng viện.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Vũ Quang

Ánh

Sa Cát

Nhà xứ

2

Đaminh Vũ Văn

Tám

Sa Cát

Nhà xứ

3

Giuse Lê Văn 

Phấn

Sa Cát

Nhà xứ

4

Vinhsơn Bùi Văn

Chiến

Sa Cát

Nhà xứ

5

Vinhsơn Vũ Ngọc

Roanh

Sa Cát

Nhà xứ

6

Gioan Vũ Văn

Doanh

Sa Cát

Nhà xứ

7

Đaminh Vũ Văn

Vương

Sa Cát

Nhà xứ

8

Giuse Vũ Văn

Tiện

Sa Cát

Nhà xứ

9

Giuse Bùi Văn

Hậu

Sa Cát

Nhà xứ

10

Giuse Vũ Văn

Bạch

Sa Cát

Nhà xứ

11

Đaminh Vũ Văn

Thạch

Sa Cát

Nhà xứ

12

Maria Vũ Thị

Ngoan

Sa Cát

Nhà xứ

13

Giuse Vũ Văn

Tam

Sa Cát

Nhà xứ

14

Giuse Vũ Văn

Thức

Sa Cát

Nhà xứ

15

Maria Vũ Thị

Báu

Sa Cát

Nhà xứ

16

Giuse Vũ Văn

Tiên

Sa Cát

Nhà xứ

17

Giuse Bùi Văn

Tiệm

Sa Cát

Nhà xứ

18

Giuse Vũ Văn

Rinh

Sa Cát

Nhà xứ

19

Giuse Bùi Văn

Tuyến

Sa Cát

Nhà xứ

20

Giuse Vũ Văn

Vang

Sa Cát

Nhà xứ

21

Giuse Vũ Văn

Kiểm

Sa Cát

Nhà xứ

22

Giuse Nguyễn Văn

Hưu

Sa Cát

Nhà xứ

23

Đaminh Vũ Văn

Thùy

Sa Cát

Nhà xứ

24

Gioan Vũ Như

Trịnh

Sa Cát

Nhà xứ

25

Giuse Vũ Ngọc

Thứ

Sa Cát

Nhà xứ

26

Thomas Đoàn Xuân

Huề

Sa Cát

Nhà xứ

27

Giuse Khổng Giam

Lam

Sa Cát

Nhà xứ

28

Maria Nguyễn Thị

Hướng

Sa Cát

Nhà xứ

29

Đaminh Vũ Văn

Chung

Sa Cát

Nhà xứ

30

Đaminh Vũ Đình

Huyền

Sa Cát

Nhà xứ

31

Phêrô Nguyễn Văn

Vinh

Sa Cát

Nhà xứ

32

Giuse Vũ Văn

Dương

Sa Cát

Nhà xứ

33

Giuse Vũ Văn

Sòn

Sa Cát

Nhà xứ

34

Gioan Vũ Như

Duy 

Sa Cát

Nhà xứ

35

Giuse Bùi Văn 

Huỳnh

Sa Cát

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm