Danh mục bài viết

Cập nhật 31/10/2019 - 20:44 - Lượt xem 1188

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 30/10/2019

Trong ngày 30/10/2019, ĐCV Thánh Tâm tiếp tục đón chào giáo hữu từ các Giáo xứ Cát Đàm, Chính Toà và Nghĩa Chính đến chung lòng hiệp sức để xây dựng ngôi nhà chủng viện.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 
 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Nguyễn Văn

Long

Cát Đàm

Nhà xứ

2

Đaminh Quách Văn

Tinh

Cát Đàm

Nhà xứ

3

Giuse Quách Văn

Hiểu

Cát Đàm

Nhà xứ

4

Giuse Nguyễn Văn

Tuyên

Cát Đàm

Nhà xứ

5

Vinhsơn Dương Văn

Chí

Cát Đàm

Nhà xứ

6

Vinhsơn Bùi Văn 

Long

Cát Đàm

Nhà xứ

7

Giuse La Văn

Cát Đàm

Nhà xứ

8

Maria Quách Thị

Lan

Cát Đàm

Nhà xứ

9

Maria Quách Thị

Gắt (Thường)

Cát Đàm

Nhà xứ

10

Đaminh Quách Văn

Long

Cát Đàm

Cát Nội

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Vinhsơn Ngô Văn

Toản

Chính Tòa

Nhà xứ

2

Maria Lại Thị

Đào

Chính Tòa

Nhà xứ

3

Anna Bùi Thị

Chung

Chính Tòa

Nhà xứ

4

Maria Phạm Thị

Duyên 

Chính Tòa

Nhà xứ

5

Maria Lương Thị 

Hương(Quy)

Chính Tòa

Nhà xứ

6

Maria Nguyễn Thị

Nhiệm

Chính Tòa

Nhà xứ

7

Maria Nguyễn Thị

Hằng

Chính Tòa

Nhà xứ

8

Maria Hà Thị

Hồng

Chính Tòa

Nhà xứ

9

Giuse Phạm Xuân

Khang

Chính Tòa

Nhà xứ

10

Hier. Phạm Ngọc

Định

Chính Tòa

Nhà xứ

11

Aug. Phạm Nguyên

Hồng

Chính Tòa

Nhà xứ

12

Vinhsơn Phạm Văn 

Sơn

Chính Tòa

Nhà xứ

13

Têrêsa Vũ Thị

Hải

Chính Tòa

Nhà xứ

14

Phaolô Đoàn Văn

Tiến

Chính Tòa

Nhà xứ

15

Phaolô Đoàn Văn 

Sỹ

Chính Tòa

Nhà xứ

16

Giuse Nguyễn Văn

Quang

Chính Tòa

Nhà xứ

17

Giuse Đoàn Văn

Định

Chính Tòa

Nhà xứ

18

Philo. Phạm Thị 

Thoa

Chính Tòa

Nhà xứ

19

Maria Trương Thị

Tin

Chính Tòa

Nhà xứ

20

Maria Vũ Thị

Thạch

Chính Tòa

Nhà xứ

21

Antôn Nguyễn Văn

Ngữ

Chính Tòa

Đại Hội

22

Phêrô Trần Văn 

Đông

Chính Tòa

Đại Hội

23

Antôn Lý Khắc

Niệm

Chính Tòa

Đại Hội

24

Antôn Bùi Văn

Chiến

Chính Tòa

Đại Hội

25

Antôn Ngô Xuân

Chính Tòa

Đại Hội

26

Antôn Dương Công

Huấn

Chính Tòa

Đại Hội

27

Anna Nguyễn Thị

Nhàn

Chính Tòa

Đại Hội

28

Anna Nguyễn Thị

Đào

Chính Tòa

Đồng Đức

29

Phêrô Trần Văn 

Tiến

Chính Tòa

Đồng Đức

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Thầy Phanxicô Nguyễn Hữu

Lộc

Nghĩa Chính

Phú Lễ

2

Thầy Antôn Trần Thế

Nghĩa Chính

Phú Lễ

3

Đaminh Trần Văn

Hiệp

Nghĩa Chính

Phú Lễ

4

Đaminh Nguyễn Văn

Thêm

Nghĩa Chính

Phú Lễ

5

Đaminh Trần Văn

Công

Nghĩa Chính

Phú Lễ

6

Đaminh Trần Văn

Hoan

Nghĩa Chính

Phú Lễ

7

Đaminh Nguyễn Văn

Đức

Nghĩa Chính

Phú Lễ

8

Đaminh Trần Văn

Đoàn

Nghĩa Chính

Phú Lễ

9

Đaminh Trần Văn

Nhân

Nghĩa Chính

Phú Lễ

10

Đaminh Phạm Văn

Thủy

Nghĩa Chính

Phú Lễ

11

Đaminh Nguyễn Văn

Đoài

Nghĩa Chính

Phú Lễ

12

Đaminh Trần Văn

Hinh

Nghĩa Chính

Phú Lễ

13

Đaminh Phạm Văn

Công

Nghĩa Chính

Phú Lễ

14

Đaminh Phạm Văn

Điệu

Nghĩa Chính

Phú Lễ

15

Đaminh Trần Văn

Nhân

Nghĩa Chính

Phú Lễ

16

Đaminh Trần Văn

Chi

Nghĩa Chính

Phú Lễ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm