Danh mục bài viết

Cập nhật 30/10/2019 - 20:38 - Lượt xem 1293

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 29/10/2019

Trong ngày 29/10/2019, ĐCV Thánh Tâm tiếp tục đón chào giáo hữu từ các Giáo xứ Cát Đàm, Chính Toà và Nghĩa Chính đến chung lòng hiệp sức để xây dựng ngôi nhà chủng viện.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Vinhsơn

Thuận

Cát Đàm

Cát Nội

2

Đaminh

Khải

Cát Đàm

Cát Nội

3

Giuse

Khơi

Cát Đàm

Cát Nội

4

Giuse

Cường

Cát Đàm

Cát Nội

5

Giuse

Cát Đàm

Cát Nội

6

Đaminh

Thái

Cát Đàm

Cát Nội

7

Maria

Ngự

Cát Đàm

Cát Nội

8

Đaminh

Long

Cát Đàm

Cát Nội

9

Giuse

Cát

Cát Đàm

Cát Nội

10

Giuse

Trịnh

Cát Đàm

Cát Nội

11

Maria

Minh

Cát Đàm

Cát Nội

12

Maria

Thía

Cát Đàm

Cát Nội

13

Maria

Trinh

Cát Đàm

Cát Nội

14

Rosa

Dung

Cát Đàm

Cát Nội

15

Đaminh

Vỵ

Cát Đàm

Cát Nội

16

Maria

Hoa (Diệp)

Cát Đàm

Cát Nội

17

Maria

Duyên

Cát Đàm

Cát Nội

18

Đaminh

Khoản 

Cát Đàm

Cát Nội

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Anna Bùi Thị 

Chung

Chính Tòa

Nhà xứ

2

Philo Phạm Thị

Thoa

Chính Tòa

Nhà xứ

3

Maria Nuyễn Thị

Hằng

Chính Tòa

Nhà xứ

4

Maria Lại Thị

Đào

Chính Tòa

Nhà xứ

5

Maria Phạm Thị

Duyên

Chính Tòa

Nhà xứ

6

Têrêsa Vũ Thị

Hải

Chính Tòa

Nhà xứ

7

Maria Lương Thị

Hương(Quy)

Chính Tòa

Nhà xứ

8

Maria Vũ Thị

Thạch

Chính Tòa

Nhà xứ

9

Maria Nguyễn Thị

Nhiệm

Chính Tòa

Nhà xứ

10

Maria Phạm Thị

Thủy

Chính Tòa

Nhà xứ

11

Giuse Phạm Xuân

Khang

Chính Tòa

Nhà xứ

12

Giuse Trương Văn

Kính

Chính Tòa

Nhà xứ

13

Giuse Nguyễn Văn

Quang

Chính Tòa

Nhà xứ

14

Đaminh Lê Xuân

Doãn

 Chính Tòa

Nhà xứ

15

Hier. Phạm Ngọc 

Định

Chính Tòa

Nhà xứ

16

Hier. Phạm Văn

Đoan

Chính Tòa

Nhà xứ

17

Luca Trần Văn

Quảng

Chính Tòa

Nhà xứ

18

Giuse Đoàn Văn

Định

Chính Tòa

Nhà xứ

19

Aug. Phạm Nguyên

Hồng

Chính Tòa

Nhà xứ

20

Thomas Phan Văn

Thuần

Chính Tòa

Nhà xứ

21

Giuse Hoàng Ngọc

Chính Tòa

Nhà xứ

22

Hier. Phạm Ngọc 

Điệp

Chính Tòa

Nhà xứ

23

Phêrô Đoàn Văn

Tiến

Chính Tòa

Nhà xứ

24

Phêrô Đoàn Văn

Sỹ

Chính Tòa

Nhà xứ

25

Vinhsơn Phạm Văn

Sơn

Chính Tòa

Nhà xứ

26

Vinhsơn Trần Nhật

Quang

Chính Tòa

Nhà xứ

27

Thomas Phan Văn

Thập

Chính Tòa

Nhà xứ

28

Maria Nguyễn Thị

Én

Chính Tòa

Nhà xứ

29

Antôn Nguyễn Văn

Ngữ

Chính Tòa

Đại Hội

30

Phêrô Trần Quang

Đông

Chính Tòa

Đại Hội

31

Antôn Lý Khắc

Niệm

Chính Tòa

Đại Hội

32

Anna Nguyễn Thị

Nhàn

Chính Tòa

Đại Hội

33

Antôn Lý Văn 

Trì

Chính Tòa

Đại Hội

34

Anna Nguyễn Thị

Đào

Chính Tòa

Đồng Đức

35

Phêrô Đoàn Văn

Tuyến

Chính Tòa

Đồng Đức

36

Phêrô Trần Văn

Xuyến

Chính Tòa

Tân Thành

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh

Hoàn

Nghĩa Chính

Phú Lễ

2

Đaminh

Nguyện

Nghĩa Chính

Phú Lễ

3

Đaminh

Văn

Nghĩa Chính

Phú Lễ

4

Đaminh

Đỉnh

Nghĩa Chính

Phú Lễ

5

Đaminh

Vinh

Nghĩa Chính

Phú Lễ

6

Đaminh

Tuyến

Nghĩa Chính

Phú Lễ

7

Đaminh

Hậu

Nghĩa Chính

Phú Lễ

8

Đaminh

Ngũ

Nghĩa Chính

Phú Lễ

9

Đaminh

Chí

Nghĩa Chính

Phú Lễ

10

Đaminh

Thiết

Nghĩa Chính

Phú Lễ

11

Đaminh

Tiện

Nghĩa Chính

Phú Lễ

12

Đaminh

Quỳnh

Nghĩa Chính

Phú Lễ

13

Maria

Cúc

Nghĩa Chính

Phú Lễ

14

Đaminh

Hiến

Nghĩa Chính

Phú Lễ

15

Maria

Lành

Nghĩa Chính

Phú Lễ

16

Đaminh

Bộ

Nghĩa Chính

Phú Lễ

17

Đaminh

Trưng

Nghĩa Chính

Phú Lễ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm