Danh mục bài viết

Cập nhật 27/10/2019 - 17:43 - Lượt xem 971

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 26/10/2019

Tại công trình xây dựng ĐCV Thánh Tâm, ngày 26/10/2019, giáo dân từ các Giáo xứ Gia Lạc, Nghĩa Chính và Nguyệt Lãng đến hiệp lòng hiệp sức xây dựng ngôi nhà chủng viện.

 

Xem hình ảnh

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Trần Văn

Mùi

Gia Lạc

Thượng Hộ Làng

2

Giuse Nguyễn Văn

Chữ

Gia Lạc

Thượng Hộ Làng

3

Giuse Nguyễn Văn

Quyền

Gia Lạc

Thượng Hộ Làng

4

Đaminh Lê Văn 

Sùng

Gia Lạc

Thượng Hộ Làng

5

Phêrô Trần Văn

Hòa

Gia Lạc

Thượng Hộ Vạn

6

Phêrô Trần Văn

Khang

Gia Lạc

Thượng Hộ Vạn

7

Maria Trần Thị

Tươi

Gia Lạc

Thượng Hộ Vạn

8

Maria Trần Thị

Gia Lạc

Thượng Hộ Vạn

9

Đaminh Nguyễn Văn

Gia Lạc

Nhà xứ

10

Giuse Vũ Văn

Ngàn

Gia Lạc

Nhà xứ

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Vinhsơn Nguyễn Văn

Long

 Nghĩa Chính

Thượng Điền

2

Vinhsơn Nguyễn Văn

Nguyện

 Nghĩa Chính

Thượng Điền

3

Vinhsơn Nguyễn Văn

Vinh

 Nghĩa Chính

Thượng Điền

4

Vinhsơn Nguyễn Văn

Đại

 Nghĩa Chính

Thượng Điền

5

Vinhsơn Nguyễn Văn

Thắng

 Nghĩa Chính

Thượng Điền

6

Vinhsơn Nguyễn Văn

Sự

 Nghĩa Chính

Thượng Điền

7

Vinhsơn Nguyễn Văn

Lộc

 Nghĩa Chính

Thượng Điền

8

Vinhsơn Nguyễn Văn

Kiên

 Nghĩa Chính

Thượng Điền

9

Vinhsơn Nguyễn Văn

Lợi

 Nghĩa Chính

Thượng Điền

10

Vinhsơn Nguyễn Văn

Đức

 Nghĩa Chính

Thượng Điền

11

Vinhsơn Nguyễn Văn

Khấn

 Nghĩa Chính

Thượng Điền

12

Micae Phạm Văn 

Viện

 Nghĩa Chính

Nhà xứ

13

Micae Vũ Ngọc

Hạnh

 Nghĩa Chính

Nhà xứ

14

Giuse  Vũ Đức 

Tịnh

 Nghĩa Chính

Nhà xứ

15

Maria 

Lanh

 Nghĩa Chính

Nghĩa Khê

16

Giuse Nguyễn Văn

Cường

 Nghĩa Chính

Tri Lai

17

Giuse Nguyễn Văn

Đoàn

 Nghĩa Chính

Tri Lai

18

Giuse Nguyễn Văn

Chưởng

 Nghĩa Chính

Tri Lai

19

Giuse Nguyễn Văn

Thao

 Nghĩa Chính

Tri Lai

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Nguyễn KHắc 

Thành

Nguyệt Lãng

Tân Mỹ

2

Vinhsơn Phạm Đình

Thịnh

Nguyệt Lãng

Tân Mỹ

3

Đaminh Đỗ Như

Khanh

Nguyệt Lãng

Tân Mỹ

4

Gioak Trần Văn

Nguyệt Lãng

Nhà xứ

5

Gioak Nguyễn Văn

Khánh

Nguyệt Lãng

Nhà xứ

6

Maria Trần Thị

Thủy

Nguyệt Lãng

Nhà xứ

7

Maria Trần Thị

Bản

Nguyệt Lãng

Nhà xứ

8

Gioak Đỗ Văn 

Phong

Nguyệt Lãng

Nhà xứ

9

Gioak Đỗ Văn 

Phi

Nguyệt Lãng

Nhà xứ

10

Đaminh Nguyễn Đức 

Định

Nguyệt Lãng

Thọ Lộc

11

Đaminh Phạm Đình

Tòng

Nguyệt Lãng

Thọ Lộc

12

Giuse Nguyễn Thanh 

Hưởng

Nguyệt Lãng

Thọ Lộc

13

Vinhsơn Nguyễn Tiến

Lượng 

Nguyệt Lãng

Thọ Lộc

14

Giuse Nguyễn Tuấn

Cảnh

Nguyệt Lãng

Thọ Lộc

15

Đaminh Nguyễn Văn

Bích

Nguyệt Lãng

Thọ Lộc

16

Đaminh Phạm Đình

Giang

Nguyệt Lãng

Thọ Lộc

17

Giuse Đoàn Anh

Phượng

Nguyệt Lãng

Thọ Lộc

18

Đaminh Hoàng Trọng

Toản

Nguyệt Lãng

Thọ Lộc

19

Giuse Trần Văn

Kỷ

Nguyệt Lãng

Thanh Bản

20

Giuse Trần Văn

Phú

Nguyệt Lãng

Thanh Bản

21

Maria Trần Thị

Huyền

Nguyệt Lãng

Thanh Bản

22

Giuse Trần Thanh

Hằng

Nguyệt Lãng

Thanh Bản

 
BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm