Danh mục bài viết

Cập nhật 27/10/2019 - 8:13 - Lượt xem 1653

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 25/10/2019

Trong ngày 25/10/2019, tại công trình xây dựng ĐCV Thánh Tâm, giáo hữu từ các Giáo xứ Gia Lạc, Nghĩa Chính và Nguyệt Lãng đến hiệp lực xây dựng ngôi nhà chủng viện.

 

Xem hình ảnh

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Nguyễn Văn

Cường

Gia Lạc

Nhà xứ

2

Giuse Trần Văn

Tinh

Gia Lạc

Nhà xứ

3

Giuse Lê Khắc

Tính

Gia Lạc

Nhà xứ

4

Vinhsơn Lê Khắc

Đỉnh

Gia Lạc

Nhà xứ

5

Đaminh Nguyễn Văn

Nhã

Gia Lạc

Nhà xứ

6

Maria Nguyễn Thị

Tèo

Gia Lạc

Nhà xứ

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Gioan Nguyễn Văn

Năm

Nghĩa Chính

Đaminh

2

Gioan Nguyễn Văn

Tuấn

Nghĩa Chính

Đaminh

3

Maria Nguyễn Thị

Dệt

Nghĩa Chính

Đaminh

4

Maria Trần Thị 

Lan

Nghĩa Chính

Đaminh

5

Gioak Trần Văn

Thủy

Nghĩa Chính

Đaminh

6

Giuse Chu Văn

Trọng

Nghĩa Chính

Tri Lai

7

Giuse Nguyễn Văn

Chung

Nghĩa Chính

Tri Lai

8

Giuse Chu Văn

Dần

Nghĩa Chính

Tri Lai

9

Giuse Nguyễn Văn

Khiêm

Nghĩa Chính

Tri Lai

10

Giuse Nguyễn Công

Huấn

Nghĩa Chính

Tri Lai

11

Vinhsơn Nguyễn Văn

Long

Nghĩa Chính

Thượng Điền

12

Vinhsơn Nguyễn Duy

Tiến

Nghĩa Chính

Thượng Điền

13

Vinhsơn Nguyễn Duy

Phiến

Nghĩa Chính

Thượng Điền

14

Vinhsơn Nguyễn Văn

Đại

Nghĩa Chính

Thượng Điền

15

Vinhsơn Nguyễn Văn

Vịnh

Nghĩa Chính

Thượng Điền

16

Vinhsơn Nguyễn Văn

Nguyện

Nghĩa Chính

Thượng Điền

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Vinhsơn Phạm Văn 

Thiệu

Nguyệt Lãng

Tân Mỹ

2

Đaminh Phạm Văn

Lượng

Nguyệt Lãng

Tân Mỹ

3

Đaminh Nguyễn Văn

Mai

Nguyệt Lãng

Tân Mỹ

4

Giuse Trần Văn

Nguyệt Lãng

Thanh Bản

5

Phêrô Trần Văn

Nguyên

Nguyệt Lãng

Thanh Bản

6

Đaminh Nguyễn Đức

Định

Nguyệt Lãng

Thọ Lộc

7

Đaminh Nguyễn Đức

Hải

Nguyệt Lãng

Thọ Lộc

8

Đaminh Nguyễn Xuân

Thủy

Nguyệt Lãng

Thọ Lộc

9

Đaminh Phạm Đình

Giang

Nguyệt Lãng

Thọ Lộc

10

Gioak Trần Văn

Oánh

Nguyệt Lãng

Nhà Xứ

11

Gioak Trần Văn

Đáng

Nguyệt Lãng

Nhà Xứ

12

Gioak Đỗ Văn 

Phong

Nguyệt Lãng

Nhà Xứ

13

Gioak Đỗ Văn 

Phi

Nguyệt Lãng

Nhà Xứ

14

Gioak Nguyễn Quang

Ban

Nguyệt Lãng

Nhà Xứ

15

Gioak Trần Văn

Kiệm

Nguyệt Lãng

Nhà Xứ

16

Maria Trần Thị

Nhung

Nguyệt Lãng

Nhà Xứ

17

Maria Trần Thị

Thủy

Nguyệt Lãng

Nhà Xứ

 
BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm