Danh mục bài viết

Cập nhật 26/10/2019 - 9:54 - Lượt xem 1248

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 24/10/2019

Ngày 24/10/2019, tại công trình xây dựng ĐCV Thánh Tâm, giáo hữu từ các Giáo xứ An Lạc và Giáo họ Đức Long (Gx Bồng Tiên) đến hiệp lực xây dựng ngôi nhà chủng viện.

 

Xem hình ảnh

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Vinhsơn Nguyễn Văn 

Bộ

 An Lạc

 Nhà xứ

2

Vinhsơn Nguyễn Văn 

Chí

 An Lạc

 Nhà xứ

3

Maria Nguyễn Thị

Đàm

 An Lạc

 Nhà xứ

4

Vinhsơn Nguyễn Văn 

Đẩu

 An Lạc

 Nhà xứ

5

Vinhsơn Nguyễn Văn 

Đệ

 An Lạc

 Nhà xứ

6

Vinhsơn Phạm Xuân

Hiếu

 An Lạc

 Nhà xứ

7

Vinhsơn Nguyễn Văn 

Mạo

 An Lạc

 Nhà xứ

8

Vinhsơn Nguyễn Văn 

Quyển

 An Lạc

 Nhà xứ

9

Maria Nguyễn Thị

Ren

 An Lạc

 Nhà xứ

10

Vinhsơn Nguyễn Văn 

Thể

 An Lạc

 Nhà xứ

11

Maria Nguyễn Thị

Thêu

 An Lạc

 Nhà xứ

12

Maria Nguyễn Thị

Thơi

 An Lạc

 Nhà xứ

13

Maria Nguyễn Thị

Tin

 An Lạc

 Nhà xứ

14

Vinhsơn Vũ Văn

Tuân 

 An Lạc

 Nhà xứ

15

Vinhsơn Nguyễn Văn 

Tưởng

 An Lạc

 Nhà xứ

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Gioak Phạm Văn

Bỉnh

 Bồng Tiên

Đức Long

2

Gioak Phạm Văn

Cường

 Bồng Tiên

Đức Long

3

Gioak Phạm Văn

Hậu

 Bồng Tiên

Đức Long

4

Gioak Phạm Văn

Khanh 

 Bồng Tiên

Đức Long

5

Gioak Phạm Văn

Khơi

 Bồng Tiên

Đức Long

6

Maria Phạm Thị

Ninh

 Bồng Tiên

Đức Long

7

Gioak Phạm Văn

Phương

 Bồng Tiên

Đức Long

8

Gioak Phạm Văn

Tâm

 Bồng Tiên

Đức Long

9

Gioak Phạm Văn

Tiền

 Bồng Tiên

Đức Long

10

Gioak Phạm Văn

Trường

 Bồng Tiên

Đức Long

11

Gioak Phạm Văn

Tương

 Bồng Tiên

Đức Long

 
 
BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm