Danh mục bài viết

Cập nhật 26/10/2019 - 9:49 - Lượt xem 1247

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 23/10/2019

Công trình xây dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 23/10/2019, giáo hữu từ các Giáo xứ An Lạc, Giáo họ Tri Phong và Đức Long (Gx Bồng Tiên), Giáo xứ Thuận Nghiệp và Giáo họ Tang Bổng đến hiệp sức để xây dựng ngôi nhà chủng viện.

 

Xem hình ảnh

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Vinhsơn Nguyễn Văn

Bộ

An Lạc

Nhà xứ

2

Vinhsơn Nguyễn Văn

Canh

An Lạc

Nhà xứ

3

Vinhsơn Nguyễn Văn

Chí

An Lạc

Nhà xứ

4

Vinhsơn Nguyễn Văn

Đệ

An Lạc

Nhà xứ

5

Vinhsơn Vũ Văn

Diễn

An Lạc

Nhà xứ

6

Vinhsơn Phạm Xuân 

Hiếu

An Lạc

Nhà xứ

7

Vinhsơn Vũ Văn

Mục

An Lạc

Nhà xứ

8

Vinhsơn Vũ Văn

Nhĩ

An Lạc

Nhà xứ

9

Maria Nguyễn Thị

Nhiễu

An Lạc

Nhà xứ

10

Maria Nguyễn Thị

Ren

An Lạc

Nhà xứ

11

Vinhsơn Vũ Văn

Thế

An Lạc

Nhà xứ

12

Vinhsơn Vũ Văn

Thiếu

An Lạc

Nhà xứ

13

Vinhsơn Nguyễn Văn

Thơi

An Lạc

Nhà xứ

14

Maria Nguyễn Thị

Thơi (Quận)

An Lạc

Nhà xứ

15

Maria Nguyễn Thị

Tin

An Lạc

Nhà xứ

16

Maria Nguyễn Thị

Trì

An Lạc

Nhà xứ

17

Vinhsơn Vũ Văn

Tuân 

An Lạc

Nhà xứ

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Lưu Văn 

Anh

Bồng Tiên 

Tri Phong

2

Giuse Lưu Văn 

Chính

Bồng Tiên 

Tri Phong

3

Gioak Phạm Văn

Cương

Bồng Tiên 

Đức Long

4

Gioak Phạm Văn

Hân

Bồng Tiên 

Đức Long

5

Gioak Phạm Văn

Hậu

Bồng Tiên 

Đức Long

6

Gioak Phạm Văn

Hoàn

Bồng Tiên 

Đức Long

7

Maria Phạm Thị

Hoội

Bồng Tiên 

Đức Long

8

Gioak Phạm Văn

Khôi

Bồng Tiên 

Đức Long

9

Gioak Phạm Văn

Bồng Tiên 

Đức Long

10

Maria

Linh

Bồng Tiên 

Tri Phong

11

Gioak Phạm Văn

Ngọ

Bồng Tiên 

Đức Long

12

Maria Phạm Thị

Ninh

Bồng Tiên 

Đức Long

13

Gioak Phạm Văn

Oanh

Bồng Tiên 

Đức Long

14

Gioak Phạm Văn

Phán

Bồng Tiên 

Đức Long

15

Giuse Lưu Văn 

Tâm

Bồng Tiên 

Tri Phong

16

Giuse Lưu Văn 

Thận

Bồng Tiên 

Tri Phong

17

Giuse Lưu Văn 

Thanh

Bồng Tiên 

Tri Phong

18

Gioak Phạm Văn

Thuyên

Bồng Tiên 

Đức Long

19

Gioak Phạm Văn

Tích

Bồng Tiên 

Đức Long

20

Gioak Phạm Văn

Tiến

Bồng Tiên 

Đức Long

21

Gioak Phạm Văn

Tiền

Bồng Tiên 

Đức Long

22

Gioak Phạm Văn

Tương

Bồng Tiên 

Đức Long

23

Gioak Phạm Văn

Viên

Bồng Tiên 

Đức Long

24

Maria Lưu Thị

Vỵ

Bồng Tiên 

Tri Phong

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Vinhsơn Phạm Ngọc

Anh

Thuận Nghiệp

Nhà xứ

2

Vinhsơn Trần Văn

Cầu

Thuận Nghiệp

Nhà xứ

3

Vinhsơn Vũ Văn

Chuyên

Thuận Nghiệp

Nhà xứ

4

Giuse Đặng Văn

Cường

Thuận Nghiệp

Tang Bổng

5

Vinhsơn Vũ Văn

Đa

Thuận Nghiệp

Nhà xứ

6

Giuse Trần Văn

Đóa

Thuận Nghiệp

Tang Bổng

7

Maria Đặng Thị

Hoài

Thuận Nghiệp

Tang Bổng

8

Giuse Đặng Văn

Huề

Thuận Nghiệp

Tang Bổng

9

Vinhsơn Vũ Văn

Nhiệp

Thuận Nghiệp

Nhà xứ

10

Vinhsơn Vũ Văn

Phúc

Thuận Nghiệp

Nhà xứ

11

Giuse Đặng Văn

Thể

Thuận Nghiệp

Tang Bổng

12

Vinhsơn Phạm Văn

Tiếp

Thuận Nghiệp

Nhà xứ

13

Giuse Đặng Văn

Tính

Thuận Nghiệp

Tang Bổng

14

Giuse Đặng Văn

Toản

Thuận Nghiệp

Tang Bổng

15

Vinhsơn Nguyễn Văn

Tuấn

Thuận Nghiệp

Nhà xứ

16

Giuse Đặng Văn

Uy

Thuận Nghiệp

Tang Bổng

 
 
BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm