Danh mục bài viết

Cập nhật 26/10/2019 - 9:57 - Lượt xem 1414

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 22/10/2019

Công trường xây dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 22/10/2019, giáo dân từ các Giáo xứ Bồng Tiên và Thuận Nghiệp đóng góp công sức để xây dựng ngôi nhà chủng viện.

 

Xem hình ảnh

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Banaba Trần Văn

Bỉnh

 Bồng Tiên

Văn Lâm

2

Banaba Trần Văn

Động

 Bồng Tiên

Văn Lâm

3

Maria Trần Thị 

Hải

 Bồng Tiên

Văn Lâm

4

Maria Trần Thị 

Hạt

 Bồng Tiên

Văn Lâm

5

Banaba Trần Văn

Hiến

 Bồng Tiên

Văn Lâm

6

Maria Trần Thị 

Học

 Bồng Tiên

Văn Lâm

7

Banaba Trần Văn

Hồng

 Bồng Tiên

Văn Lâm

8

Banaba Trần Văn

Hưng

 Bồng Tiên

Văn Lâm

9

Banaba Trần Văn

Nghĩa

 Bồng Tiên

Văn Lâm

10

Banaba Trần Văn

Quý

 Bồng Tiên

Văn Lâm

11

Giuse Lưu Văn

Tâm

 Bồng Tiên

Tri Phong

12

Banaba Trần Văn

Thiệu

 Bồng Tiên

Văn Lâm

13

Banaba Trần Văn

Thuận

 Bồng Tiên

Văn Lâm

14

Banaba Trần Văn

Tín

 Bồng Tiên

Văn Lâm

15

Banaba Trần Văn

Tĩnh

 Bồng Tiên

Văn Lâm

16

Maria Trần Thị 

Yến

 Bồng Tiên

Văn Lâm

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Vinhsơn Trần Văn

Cầu

Thuận Nghiệp

Nhà xứ

2

Giuse Trần văn

Đóa

Thuận Nghiệp

Tăng Bổng

3

Vinhsơn Vũ Văn

Đức

Thuận Nghiệp

Nhà xứ

4

Thầy Gioak Phan Tiến

Dũng

Thuận Nghiệp

Nhà xứ

5

Giuse Đặng Văn

Dũng

Thuận Nghiệp

Tăng Bổng

6

Vinhsơn Trần Văn

Hồng

Thuận Nghiệp

Nhà xứ

7

Maria Nguyễn Thị

Hồng

Thuận Nghiệp

Tăng Bổng

8

Vinhsơn Vũ Văn

Hưng

Thuận Nghiệp

Nhà xứ

9

Vinhsơn Nguyễn Văn

Hữu

Thuận Nghiệp

Nhà xứ

10

Vinhsơn Trần Văn

Mạnh

Thuận Nghiệp

Nhà xứ

11

Vinhsơn Vũ Văn

Minh

Thuận Nghiệp

Nhà xứ

12

Vinhsơn Trần Văn

Thưởng

Thuận Nghiệp

Nhà xứ

13

Giuse Đặng Văn

Toản

Thuận Nghiệp

Tang bổng

14

Vinhsơn Trần Văn

Trì

Thuận Nghiệp

Nhà xứ

15

Vinhsơn Phạm Quang 

Trung

Thuận Nghiệp

Nhà xứ

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm