Danh mục bài viết

Cập nhật 26/10/2019 - 9:58 - Lượt xem 1453

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 21/10/2019

Ngày 21/10/2019, tại công trường xây dựng ĐCV Thánh Tâm, các giáo hữu từ các Giáo xứ Đông A, Hoàng Xá và Trại Gạo đóng góp công sức để xây dựng ngôi nhà chủng viện.

 

Xem hình ảnh

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Phêrô Trần Văn

Hưởng

Đông A

Nhà xứ

2

Maria Trần Thị

Mỹ (Tuất)

Đông A

Nhà xứ

3

Phêrô Trần Văn

Ngữ (Mùi)

Đông A

Nhà xứ

4

Phêrô Trần Văn

Ngữ (Ren)

Đông A

Nhà xứ

5

Phêrô Trần Văn

Sơn

Đông A

Nhà xứ

6

Phêrô Trần Văn

Tranh

Đông A

Nhà xứ

7

Maria Trần Thị

Tươi (Thuận)

Đông A

Nhà xứ

8

Phêrô Trần Văn

Tuyến

Đông A

Nhà xứ

9

Phêrô Trần Văn

Vỹ

Đông A

Nhà xứ

10

Maria

Đối

Đông A

Nhà xứ

11

Maria

Hiến

Đông A

Nhà xứ

12

Maria

Cúc

Đông A

Nhà xứ

13

Maria

Thơ (Thành)

Đông A

Nhà xứ

14

Phêrô Trần Văn

Ngữ (Mậu)

Đông A

Nhà xứ

15

Maria

Toàn

Đông A

Nhà xứ

16

Maria

Trung (Mười)

Đông A

Nhà xứ

17

Phêrô Trần Văn 

Hướng

Đông A

Nhà xứ

18

Phêrô Trần Văn 

Phông

Đông A

Nhà xứ

19

Phêrô Trần Văn 

Chỉnh

Đông A

Nhà xứ

20

Phêrô Trần Văn 

Bảo

Đông A

Nhà xứ

21

Phêrô Trần Văn 

Trịnh

Đông A

Nhà xứ

22

Maria

Hạo

Đông A

Nhà xứ

23

Phêrô Trần Văn

Sáng

Đông A

Nhà xứ

24

Maria

Thời (Nhất)

Đông A

Nhà xứ

25

Phêrô Trần Văn

Điển

Đông A

Nhà xứ

26

Maria 

Liễu

Đông A

Nhà xứ

27

Maria 

Hồng

Đông A

Nhà xứ

28

Maria 

Miến

Đông A

Nhà xứ

29

Maria

Sợi (Phong

Đông A

Nhà xứ

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Nguyễn Văn

Dương

Hoàng Xá

Nhà xứ

2

Maria Vũ Thị 

Tam

Hoàng Xá

Nhà xứ

3

Maria Phạm Thị

Mộ

Hoàng Xá

Nhà xứ

4

Maria Nguyễn Thị

Râng

Hoàng Xá

Nhà xứ

5

Maria Phạm Thị

Thuấn

Hoàng Xá

Nhà xứ

6

Đaminh Phạm Quốc

Hưng

Hoàng Xá

Nhà xứ

7

Maria Vũ Thị 

Tuyết 

Hoàng Xá

An Lão

8

Maria Vũ Thị 

Hiên

Hoàng Xá

Nhà xứ

9

Giuse Phạm Văn 

Miên

Hoàng Xá

Nhà xứ

10

Đaminh Phạm Văn

Tam

Hoàng Xá

An Lão

11

Giuse Nguyễn Văn

Tám

Hoàng Xá

Nhà xứ

12

Giuse Phạm Văn

Thêng

Hoàng Xá

Nhà xứ

13

Giuse Phạm Đức

Thắng

Hoàng Xá

Nhà xứ

14

Đaminh Phạm Văn

Mỵ

Hoàng Xá

Nhà xứ

15

Đaminh Phạm Văn

Tuyến

Hoàng Xá

Nhà xứ

16

Giuse Phạm Hải 

Đăng

Hoàng Xá

An Lão

17

Giuse Nguyễn Văn

Đảo

Hoàng Xá

Nhà xứ

18

Giuse Trần Văn

Quận

Hoàng Xá

Nhà xứ

19

Giuse Nguyễn Văn

Đảng

Hoàng Xá

Nhà xứ

20

Giuse Phạm Đức

Thế

Hoàng Xá

An Lão

21

Giuse Phạm Văn

Đắc

Hoàng Xá

Nhà xứ

22

Đaminh Phạm Văn

Vệ

Hoàng Xá

Nhà xứ

23

Đaminh Phạm Văn

Xuyến

Hoàng Xá

An Lão

24

Giuse Trần Văn

Đăng

Hoàng Xá

Nhà xứ

25

Giuse Nguyễn Văn

Uy

Hoàng Xá

Nhà xứ

26

Đaminh Trần Văn 

Hưởng

Hoàng Xá

Nhà xứ

27

Giuse Phạm Trung

Phòng

Hoàng Xá

Nhà xứ

28

Sơ Phalo Maria Phạm Thị

Thắm

Hoàng Xá

Nhà xứ

29

Sơ Phalo Anna Đào Thị

Hòa

Hoàng Xá

Nhà xứ

30

Giuse Nguyễn Văn

Hiến

Hoàng Xá

Nhà xứ

31

Maria Vũ Thị 

Khuyên

Hoàng Xá

Nhà xứ

32

Đaminh Nguyễn Văn

Kinh

Hoàng Xá

Nhà xứ

33

Đaminh Vũ Văn

Toản

Hoàng Xá

Nhà xứ

34

Giuse Vũ Văn

Thất

Hoàng Xá

Nhà xứ

35

Maria Phạm Thị

Huế

Hoàng Xá

Nhà xứ

36

Vinhsơn Đỗ Sơn

Hải

Hoàng Xá

Nhà xứ

37

Đaminh Trần Văn 

Quy

Hoàng Xá

An Lão

38

Giuse Phạm Ngọc

Khanh 

Hoàng Xá

An Lão

39

Đaminh Nguyễn Văn

Hưng

Hoàng Xá

Nhà xứ

40

Giuse Phạm Duy

Binh

Hoàng Xá

Nhà xứ

41

Giuse Phạm Văn

Duẩn

Hoàng Xá

Nhà xứ

42

Giuse Phạm Văn 

Vấn

Hoàng Xá

Nhà xứ

43

Giuse Trần Văn

Vường

Hoàng Xá

Nhà xứ

44

Giuse Phạm Quốc

Chí

Hoàng Xá

Nhà xứ

45

Giuse Phạm Ngọc

Lân

Hoàng Xá

Nhà xứ

46

Giuse Vũ Văn

Cường

Hoàng Xá

Nhà xứ

47

Giuse Vũ Văn

Thưởng

Hoàng Xá

Nhà xứ

48

Giuse Phạm Văn

Quyển 

Hoàng Xá

An Lão

49

Đaminh Vũ ĐỨc

Hữu

Hoàng Xá

Nhà xứ

50

Gioan Nguyễn Văn

Hoàng

Hoàng Xá

An Lão

51

Gioan Nguyễn Văn

Đề

Hoàng Xá

An Lão

52

Gioan Trịnh Văn 

Kiên

Hoàng Xá

An Lão

53

Gioan Nguyễn Văn

Lâm

Hoàng Xá

An Lão

54

Gioan Nguyễn Văn

Tặng

Hoàng Xá

An Lão

55

Gioan Nguyễn Văn

Uân

Hoàng Xá

An Lão

56

Gioan Nguyễn Đình

Văn

Hoàng Xá

An Lão

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Đỗ Xuân

Ban

Trại Gạo

Nhà xứ

2

Giuse Bùi Văn

Bảo

Trại Gạo

Nhà xứ

3

Giuse Đỗ Xuân

Độ

Trại Gạo

Nhà xứ

4

Giuse Bùi Văn

Hiện

Trại Gạo

Nhà xứ

5

Giuse Nguyễn Văn

Tế

Trại Gạo

Nhà xứ

6

Giuse Bùi Văn

Trượng

Trại Gạo

Nhà xứ

7

Giuse Bùi

Hưng

Trại Gạo

Nhà xứ

8

Giuse Bùi Văn

Chiêu

Trại Gạo

Nhà xứ

9

Đaminh Nguyễn Văn

Thể

Trại Gạo

Nhà xứ

10

Giuse Bùi Văn 

Nương

Trại Gạo

Nhà xứ

11

Giuse Bùi Văn

Tĩnh

Trại Gạo

Nhà xứ

12

Đaminh Nguyễn Văn

Bộ

Trại Gạo

Nhà xứ

13

Giuse Bùi Văn

Việt

Trại Gạo

Nhà xứ

14

Maria Hoàng Thị

Linh

Trại Gạo

Nhà xứ

15

Đaminh Nguyễn Văn

Thoan

Trại Gạo

Nhà xứ

16

Giuse Đỗ Xuân

Thành

Trại Gạo

Nhà xứ

17

Đaminh Nguyễn Văn

Thanh

Trại Gạo

Nhà xứ

18

Giuse Nguyễn Văn 

Minh

Trại Gạo

Nhà xứ

19

Giuse Bùi Văn

Sinh

Trại Gạo

Nhà xứ

20

Giuse Đỗ Xuân

Đát

Trại Gạo

Nhà xứ

21

Giuse Bùi Văn 

Hạo

Trại Gạo

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm