Danh mục bài viết

Cập nhật 26/10/2019 - 10:0 - Lượt xem 1038

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 20/10/2019

Trong ngày Chúa Nhật, 20/10/2019, tại công trường xây dựng ĐCV Thánh Tâm, các giáo hữu từ các Giáo xứ Hoàng Xá và Trại Gạo đóng góp công sức của mình để xây dựng ngôi nhà chủng viện.

 

Xem hình ảnh

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÀNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Gioan Nguyễn Văn 

Bắc

Hoàng Xá

An Lão

2

Giuse Phạm Duy

Bốn

Hoàng Xá

Nhà xứ

3

Đaminh Phạm Văn 

Bổn

Hoàng Xá

Nhà xứ

4

Đaminh Trần Văn

Chiến

Hoàng Xá

Nhà xứ

5

Giuse Nguyễn Văn

Hoàng Xá

Nhà xứ

6

Giuse Phạm Văn

Đắc

Hoàng Xá

Nhà xứ

7

Maria Nguyễn Thị

Đại

Hoàng Xá

An Lão

8

Giuse Nguyễn Văn

Danh

Hoàng Xá

Nhà xứ

9

Gioan Nguyễn Văn 

Đề

Hoàng Xá

An Lão

10

Maria Nguyễn Thị

Đề

Hoàng Xá

An Lão

11

Giuse Phạm Văn

Hiểu

Hoàng Xá

Nhà xứ

12

Giuse Nguyễn Văn

Hoàn

Hoàng Xá

Nhà xứ

13

Giuse Phạm Văn

Hứa

Hoàng Xá

Nhà xứ

14

Đaminh Nguyễn Văn

Hưng

Hoàng Xá

Nhà xứ

15

Đaminh Trần Văn

Hưng

Hoàng Xá

Nhà xứ

16

Đaminh Vũ Đức

Hữu

Hoàng Xá

Nhà xứ

17

Gioan Nguyễn Văn 

Huy

Hoàng Xá

An Lão

18

Giuse Nguyễn Văn

Kình

Hoàng Xá

Nhà xứ

19

Gioan Nguyễn Đức 

Liệu

Hoàng Xá

An Lão

20

Giuse Phạm Văn

Miên

Hoàng Xá

Nhà xứ

21

Maria Phạm Thị

Mộ

Hoàng Xá

Nhà xứ

22

Maria Nguyễn Thị

Mỳ

Hoàng Xá

Nhà xứ

23

Giuse Phạm Đức 

Ngọc

Hoàng Xá

Nhà xứ

24

Đaminh Trần Văn

Quận

Hoàng Xá

Nhà xứ

25

Đaminh Trần Văn

Quy

Hoàng Xá

Nhà xứ

26

Giuse Phạm Văn

Quyền

Hoàng Xá

Nhà xứ

27

Đaminh Phạm Văn 

Rụng

Hoàng Xá

Nhà xứ

28

Giuse Phạm Văn

Sách

Hoàng Xá

Nhà xứ

29

Gioan Nguyễn Văn 

Tắc

Hoàng Xá

An Lão

30

Maria Vũ Thị 

Tam

Hoàng Xá

Nhà xứ

31

Đaminh Vũ Văn 

Thái

Hoàng Xá

Nhà xứ

32

Giuse Phạm Tất

Thắng

Hoàng Xá

Nhà xứ

33

Giuse Phạm Văn

Thập

Hoàng Xá

Nhà xứ

34

Maria Vũ Thị 

Thịnh

Hoàng Xá

Nhà xứ

35

Giuse Phạm Văn

Thược

Hoàng Xá

Nhà xứ

36

Giuse Vũ Văn

Tiếp

Hoàng Xá

Nhà xứ

37

Đaminh Trần Văn

Trượng

Hoàng Xá

Nhà xứ

38

Đaminh Nguyễn Văn

Tuyển 

Hoàng Xá

Nhà xứ

39

Gioan Nguyễn Đình 

Văn

Hoàng Xá

An Lão

 

STT

TÊN THÀNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Đỗ Xuân

Ban

Trại Gạo

Nhà xứ

2

Giuse Nguyễn Văn

Chiêu

Trại Gạo

Nhà xứ

3

Giuse Bùi Văn

Điện

Trại Gạo

Nhà xứ

4

Giuse Đỗ Xuân

Độ

Trại Gạo

Nhà xứ

5

Giuse Bùi Văn

Đông

Trại Gạo

Nhà xứ

6

Giuse Nguyễn Văn

Hưng

Trại Gạo

Nhà xứ

7

Giuse Bùi Văn

Minh

Trại Gạo

Nhà xứ

8

Giuse Nguyễn Văn

Nương

Trại Gạo

Nhà xứ

9

Giuse Nguyễn Văn

Ruẫn

Trại Gạo

Nhà xứ

10

Giuse Bùi Văn

Sinh

Trại Gạo

Nhà xứ

11

Giuse Nguyễn Văn

Tế

Trại Gạo

Nhà xứ

12

Giuse Bùi Văn

Thành

Trại Gạo

Nhà xứ

13

Maria Trần Thị 

Tho

Trại Gạo

Nhà xứ

14

Giuse Nguyễn Văn

Thứ

Trại Gạo

Nhà xứ

15

Giuse Bùi Văn

Tịnh

Trại Gạo

Nhà xứ

16

Maria Trần Thị 

Trấn

Trại Gạo

Nhà xứ

17

Giuse Bùi Văn

Trượng

Trại Gạo

Nhà xứ

18

Giuse Nguyễn Văn 

Viên

Trại Gạo

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm