Danh mục bài viết

Cập nhật 26/10/2019 - 10:27 - Lượt xem 1816

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 16/10/2019

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Giám mục giáo phận trong Thư Mục Vụ gửi tới mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận cùng nhau góp công, góp của xây dựng mới Đại Chủng Viện Thánh Tâm Thái Bình để đáp ứng nhu cầu đào tạo. Hôm nay, tại công trường xây dựng, những nhân công thiện nguyện từ các giáo xứ An Châu, Bồng Tiên và Trung Thành cùng các tổ thợ bắt đầu công việc khởi công xây dựng Đại Chủng Viện Thánh Tâm.

 

Xem hình ảnh 

 

 Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường:  

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Trần Văn

Binh

An Châu

Nhà Xứ

2

Giuse Trần Văn 

Cầu

An Châu

Nhà Xứ

3

Anna Trần Thị

Châu

An Châu

Nhà Xứ

4

Anna Trần Thị 

Đệ

An Châu

Nhà Xứ

5

Giuse Trần Văn 

Điềm

An Châu

Nhà Xứ

6

Đaminh Trần Văn 

Huân

An Châu

Nhà Xứ

7

Đaminh Trần Đăng 

Khoa

An Châu

Nhà Xứ

8

Giuse Trần Trọng

Lâm

An Châu

Nhà Xứ

9

Giuse Trần Trọng

Lưu

An Châu

Nhà Xứ

10

Giuse Trần Văn

Mạnh

An Châu

Nhà Xứ

11

Maria Trần Thị

An Châu

Nhà Xứ

12

Đaminh Trần Văn

Mười

An Châu

Nhà Xứ

13

Giuse Trần Văn

Phương

An Châu

Nhà Xứ

14

Đaminh Trần Văn

Tám

An Châu

Nhà Xứ

15

Anna  Trần Thị

Thái

An Châu

Nhà Xứ

16

Giuse Trần Văn

Thành

An Châu

Nhà Xứ

17

Đaminh Trần Văn

Thung

An Châu

Nhà Xứ

18

Giuse Trần Văn

Toàn

An Châu

Nhà Xứ

19

Đaminh Trần Văn 

Tôn

An Châu

Nhà Xứ

20

Anna Trần Thị 

Vẻ

An Châu

Nhà Xứ

21

Đaminh Trần Văn

Việt

An Châu

Nhà Xứ

22

Giuse Trần Công

Vụ

An Châu

Nhà Xứ

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Trần Văn

Ánh

Bồng Tiên

Nhà xứ

2

Đaminh Trần Văn 

Cảnh

Bồng Tiên

Nhà xứ

3

Giuse Trần Văn

Chấn

Bồng Tiên

Nhà xứ

4

Giuse Trần Văn

Chi

Bồng Tiên

Nhà xứ

5

Giuse Trần Văn

Cường

Bồng Tiên

Nhà xứ

6

Đaminh Trần Văn 

Đệ

Bồng Tiên

Nhà xứ

7

Giuse Trần Văn

Đoàn

Bồng Tiên

Nhà xứ

8

Đaminh Trần Văn 

Đối

Bồng Tiên

Nhà xứ

9

Giuse Trần Văn

Đương

Bồng Tiên

Nhà xứ

10

Giuse Trần Văn

Gia

Bồng Tiên

Nhà xứ

11

Giuse Trần Văn

Hán

Bồng Tiên

Nhà xứ

12

Maria Trần Thị 

Hoàn

Bồng Tiên

Nhà xứ

13

Maria Trần Thị 

Hương

Bồng Tiên

Nhà xứ

14

Giuse Trần Văn

Hường

Bồng Tiên

Nhà xứ

15

Đaminh Trần Văn 

Hưởng

Bồng Tiên

Nhà xứ

16

Giuse Trần Văn

Hữu

Bồng Tiên

Nhà xứ

17

Giuse Trần Văn

Lục

Bồng Tiên

Nhà xứ

18

Đaminh Trần Văn 

Sơn

Bồng Tiên

Nhà xứ

19

Đaminh Trần Văn 

Thăng

Bồng Tiên

Nhà xứ

20

Giuse Trần Văn

Thắng

Bồng Tiên

Nhà xứ

21

Giuse Trần Văn

Thêm

Bồng Tiên

Nhà xứ

22

Đaminh Trần Văn 

Thương

Bồng Tiên

Nhà xứ

23

Đaminh Trần Văn 

Trương

Bồng Tiên

Nhà xứ

24

Đaminh Trần Xuân

Truyền

Bồng Tiên

Nhà xứ

25

Giuse Trần Văn

Tuyến

Bồng Tiên

Nhà xứ

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Trần Văn

Cao

Trung Thành

Nhà Xứ

2

Giuse Trần Văn

Chiên

Trung Thành

Nhà Xứ

3

Đaminh Trần Văn

Chuân

Trung Thành

Nhà Xứ

4

Đaminh Trần Văn

Chuyển

Trung Thành

Nhà Xứ

5

Đaminh Trần Văn

Cương

Trung Thành

Nhà Xứ

6

Giuse Trần Văn

Điển

Trung Thành

Nhà Xứ

7

Giuse Trần Văn

Dương

Trung Thành

Nhà Xứ

8

Cha Vinhsơn Đỗ Văn 

Trung Thành

Nhà Xứ

9

Đaminh Trần Văn

Hải

Trung Thành

Nhà Xứ

10

Giuse Trần Văn

Hiệp

Trung Thành

Nhà Xứ

11

Giuse Trần Văn

Hùng

Trung Thành

Nhà Xứ

12

Đaminh Trần Văn

Lĩnh

Trung Thành

Nhà Xứ

13

Giuse Trần Văn

Lới

Trung Thành

Nhà Xứ

14

Maria Trần Thị

Lưởng

Trung Thành

Nhà Xứ

15

Đaminh Trần Văn

Luyến

Trung Thành

Nhà Xứ

16

Đaminh Trần Văn

Minh

Trung Thành

Nhà Xứ

17

Maria Trần Thị

Ngoãn

Trung Thành

Nhà Xứ

18

Maria Trần Thị

Râu

Trung Thành

Nhà Xứ

19

Đaminh Trần Văn

Trung Thành

Nhà Xứ

20

Đaminh Trần Văn

Sai

Trung Thành

Nhà Xứ

21

Đaminh Trần Văn

Thanh

Trung Thành

Nhà Xứ

22

Đaminh Trần Văn

Thoản

Trung Thành

Nhà Xứ

23

Giuse Trần Văn

Thủy

Trung Thành

Nhà Xứ

24

Đaminh Trần Văn

Trực

Trung Thành

Nhà Xứ

25

Đaminh Trần Văn

Túng

Trung Thành

Nhà Xứ

26

Đaminh Trần Văn

Việt

Trung Thành

Nhà Xứ

BXD-ĐCVTT

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm