Danh mục bài viết

Cập nhật 22/10/2011 - 20:43 - Lượt xem 4389

“Một Hội Thánh đổi mới tại Châu Á: Truyền thông Tình yêu và Phục vụ”

CÁC PHÁT BIỂU CHÍNH THỨC 1. Truyền thông tình yêu và phục vụ Chúng ta hiểu rằng không có tình yêu thì không thể có phục vụ, vì vậy việc phục vụ của Hội Thánh trong các phạm vi hoạt động khác nhau phải chất chứa Tình Yêu Thiên Chúa mà Đức Giêsu là mẫu gương tối thượng.

 

Để truyền thông tình yêu và phục vụ cho các dân tộc Châu Á, chúng ta trong tư cách những người truyền thông cần phải phát triển trước tiên một mối quan hệ mật thiết với Thiên Chúa, rồi với người đồng loại. Chúng ta phải chạm tới cuộc đời của các dân tộc trong tư cách là những con người thiêng liêng cống hiến các việc phục vụ cho họ (Xem Hội Nghị Giám Mục ’98, 1f). Việc đánh thức lương tâm của người ta và đấu tranh cho công lý thường có nghĩa là xây những cầu nối với những con người thuộc các hoàn cảnh sống khác nhau.
Đặc biệt hôm nay tại Châu Á, chúng ta phải truyền thông tình yêu và phục vụ bằng việc―
·        Đồng hoá mình với các dân tộc Châu Á qua một thái độ lắng nghe sâu xa và sẵn sàng phục vụ. Trong tiến trình truyền thông này, chúng ta được gọi để sống và đồng hành với người ta. Sự lắng nghe này có nghĩa là được phong phú nhờ kinh nghiệm đức tin, sự đa dạng văn hoá, các truyền thống văn học và sự khôn ngoan của quá khứ.
·        Một thừa tác vụ chữa lành được soi sáng bởi sự thật và công bằng theo gương Người Samaria Nhân Hậu cho những người bị tổn thương bởi các xung đột sắc tộc, tôn giáo và ngôn ngữ, cũng như bởi sự bóc lột về chính trị, kinh tế và văn hoá.
·        Kiên nhẫn chịu đựng những đau khổ và hành hạ thời nay giống như Người Tôi Tớ Đau Khổ bằng sự tha thứ và cảm thông, và có thể thay đổi tình hình bằng cách làm việc không biết mỏi mệt và can trường.
·        Cổ vũ tình huynh đệ, tự do và nhân phẩm, đồng thời từ chối thái độ cuồng tín tôn giáo, “đóng kín” (ghettoism) và cô lập.
·        Nuôi dưỡng thái độ đại kết giữa mọi Kitô hữu, và cởi mở với đối thoại liên tôn (Xem Hội Nghị Giám Mục ’97, số 3).
·        Thân thiện và tạo khả năng cho các anh chị em chúng ta đang phải trải nghiệm những hậu quả tiêu cực của tiến trình toàn cầu hoá và kinh tế thị trường trong tinh thần các giá trị của Nước Trời.
·        Cổ vũ các hoạt động của các Cộng đoàn Kitô giáo Cơ bản và các nhóm truyền thống với sự nhấn mạnh vể giới trẻ và gia đình.
 
2. Một Hội Thánh đổi mới bằng việc truyền thông Tình yêu và Phục vụ
 
Để làm chứng bằng đời sống về một Hội Thánh đổi mới và luôn đổi mới với dân chúng tại Châu Á, các người truyền thông Kitô giáo phải tập trung vào các sự kiện dựa trên sự hiệp thông giữa các cộng đồng (Xem Một Cách Hiện Diện Mới của Hội Thánh tại Châu Á, Hội Nghị Giám Mục ’97, số 1), bắt nguồn từ Lời Thiên Chúa. Bằng việc cổ vũ giá trị của sự hiệp thông này, các người truyền thông Kitô giáo có thể giúp cải thiện mức sống của dân chúng.
Một Hội Thánh đổi mới muốn:
·        Duy trì các việc phục vụ xã hội và nhân đạo nhằm tạo sự phong phú và khả năng cho dân chúng, giúp họ tự lập, và giữ được phẩm giá con người. Sự trợ giúp mà chúng ta cống hiến không chỉ dựa vào sự viện trợ dồi dào của nước ngoài nhưng cũng phải dựa vào chính những gì chúng ta có.
·        Là một cộng đồng biết chia sẻ và phản chiếu đức ái, bao gồm các tài năng và nguồn lực: “Hãy xem họ yêu thương nhau biết bao...” (Công vụ 2:43tt., 4:32tt).
·        Tôn trọng và đối thoại với các tôn giáo khác bằng việc phục vụ và bác ái (Xem Hội Nghị Giám Mục ’97, 3).
·        Là một Hội Thánh của người nghèo (anawim), mở rộng trước các nhu cầu thiêng liêng và vật chất của dân chúng.
·        Là một Hội Thánh biết chia sẻ, ở đó vai trò của người giáo dân được nhìn nhận đúng mức (Xem Hội Nghị Giám Mục ’97, số 2).
·        Ý thức về các thiên phú và đặc sủng của các thành viên, và sử dụng chúng cho sự tăng trưởng của Hội Thánh.
·        Là một Hội Thánh phát sinh và phục vụ sự sống.
·        Tiếp nhận các cách thức truyền thông mới trong việc làm chứng, huấn giáo, thờ phượng và rao giảng (Xem BISCOM II, 1999).
 
3. Các cách thức và phương tiện truyền thông Tình yêu và Phục vụ
 
Mỗi Kitô hữu phải truyền thông tình yêu và việc phục vụ qua cách sống của mình. Các lời nói và việc làm của họ phải phản ánh dung mạo của Đức Kitô.
Chúng ta có tất cả các phương tiện truyền thông để sử dụng. Tuy nhiên, chúng ta cần nhấn mạnh rằng các phương tiện truyền thông của truyền thống trong nền văn hoá lâu đời chính là nền tảng của mọi việc truyền thông. Chúng ta chỉ có thể thực sự khám phá ra các cách truyền thông của Châu Á và nhờ đó khám phá ra dung mạo Châu Á của Đức Giêsu nếu chúng ta có một sự hiểu biết rõ ràng về các phương tiện của truyền thống.
Các phương tiện đại chúng mà Hội Thánh có hôm nay không thể chỉ được nhìn dưới khía cạnh thương mại và tiêu thụ của chúng, mà phải được Hội Thánh sử dụng như một tiếng nói khác coi nhẹ các lợi lộc thương mại.
Các công nghệ truyề
n thông hiện đại (xem BISCOM II, 1999) đang cống hiến cho Hội Thánh những cách thức mới để truyền thông Tin Mừng, cũng như giúp gia tăng các khả năng mục vụ.
Một Hội Thánh đổi mới phải sử dụng mọi hình thức truyền thông hiện có, đặc biệt các công nghệ mới xuất hiện. Tuy nhiên tất cả các tiến bộ mới này không thể thay thế được một sự đối thoại sống động diện đối diện.
Người truyền thông Kitô giáo phải biết sử dụng thoải mái các cách truyền thông khác nhau và có khả năng cân đối việc sử dụng các phương tiện truyền thông theo tiếng gọi của Tin Mừng.
Các mối quan tâm đặc biệt về truyền thông trong một Hội Thánh đổi mới là:
 
·        Một linh đạo truyền thông, “bắt nguồn từ sự truyền thông của Ba Ngôi Thiên Chúa” (Hội Nghị Giám Mục ’98) được phản ánh sâu xa trong các kinh nghiệm đời sống hằng ngày và phù hợp với đời sống ấy. Linh đạo này vừa theo hàng ngang vừa theo hàng dọc, vừa cá nhân vừa cộng đoàn.
·        Một người truyền thông cần phát triển một linh đạo bắt nguồn từ kinh nghiệm sâu xa của mình về tình yêu Thiên Chúa. Một quyết tâm sâu xa muốn trải nghiệm Đấng Ban thông điệp (Thiên Chúa Ba Ngôi), thông điệp (tình yêu Thiên Chúa), và các cách “làm chứng” và chia sẻ thông điệp này (tự truyền thông chính mình cũng như các năng khiếu truyền thông), đó là các yếu tố cơ bản của linh đạo truyền thông. (Xem Hội Nghị Giám Mục ’98).
 
Các lãnh vực quan tâm đặc biệt trong việc truyền thông của chúng ta là:
 
·        Các Cộng Đoàn Kitô Giáo Cơ Bản, các Cộng Đoàn Kitô Giáo Nhỏ,* huấn giáo, tông đồ Kinh Thánh, gia đình, phụ nữ, người di dân lao động, giới trẻ, đào luyện linh mục và tu sĩ, và các sáng kiến liên tôn;
·        Hành động xã hội và phát triển con người;
·        Đào tạo và huấn luyện các người truyền thông.
 
Một người truyền thông hiệu quả cần phải quen với tất cả các thừa tác vụ này. Họ phải sống một linh đạo truyền thông sâu xa, hết sức đồng hoá mình với Đức Giêsu― “người truyền thông hoàn hảo.” (Communio et Progressio, số 11).
 


 * “Các Cộng Đoàn Kitô Giáo Cơ Bản (‘Basic Christian Community’―BCC) hay Cộng Đoàn Hội Thánh Cơ Bản (‘Basic Ecclesiastic Community’―BEC) ban đầu được gọi là các ‘Cộng Đoàn Kitô Giáo Nhỏ.’ Các cộng đoàn này có thể tồn tại trong một giáo xứ như là một sáng kiến của giáo xứ, nhưng cũng có thể tồn tại như là một cộng đoàn độc lập với địa hạt của một giáo xứ.” (Xem Franz-Josef Eilers, (chủ biên), Communicating in ministry and mission, Logos/Divine Word Publications, Manila, 2004).

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm