Danh mục bài viết

Cập nhật 22/10/2011 - 20:47 - Lượt xem 3176

Lời tựa

Bộ Sách FABC-OSC này là đóng góp của Văn Phòng của chúng tôi cho sự hiểu biết về Hội Thánh và Truyền thông Xã hội tại Châu Á. Tuy nhiên, sự đóng góp độc đáo của nó là ở những suy tư của các Giám mục Châu Á về việc truyền thông của Hội Thánh trong thời đại hôm nay.

 

Phần thứ nhất của quyển này mang tựa đề “Các Văn Kiện,” gồm các phát biểu chính thức của các cuộc hội thảo, hội nghị và diễn đàn do FABC-OSC tổ chức từ 1996 đến 2001. Về nhiều phương diện, các phát biểu này của các Giám mục có thể được coi là những định hướng cho hoạt động tông đồ truyền thông.
Phần thứ hai mang tựa đề “Phân Tích” trình bày những hệ quả của một sự kiện quan trọng nhất đối với Hội Thánh tại Châu Á ở bước ngoặt của thế kỷ trước. Thượng Hội Đồng Giám Mục Châu Á tại Vatican (1998)―từ tài liệu làm việc khởi đầu, các bài tham luận trong hội nghị, cho tới bản tuyên bố cuối cùng―đã được phân tích kỹ để cho thấy rõ một tầm nhìn về truyền thông hiệu quả trong khu vực. Phần này cũng phân tích từ góc cạnh truyền thông Tông huấn Ecclesia in Asia của Đức Thánh Cha, một văn kiện chứa đựng những nhận thức sâu sắc và phong phú cho cả các chuyên gia truyền thông lẫn người thường trong việc làm chứng về Nước Thiên Chúa trong đời sống hằng ngày.
Phần thứ ba duyệt qua các “Kinh Nghiệm” của hai HĐGM―Ấn Độ và Philíp­pin―trong các sáng kiến mạo hiểm gần đây của họ về truyền thông. Hai công trình lớn của FABC liên quan đến truyền thông của Hội Thánh cũng gồm: Radio Veritas Asia (RVA, ‘Đài Chân Lý Á Châu’) mà Đức Gioan Phaolô II gọi là “nhà truyền giáo của Châu Á,” và Trung tâm Nghiên cứu Á Châu về Tôn giáo và Truyền thông Xã hội.
Các nhà nghiên cứu và sinh viên truyền thông sẽ thấy trong quyền này một kho tri thức phong phú có thể giúp phục vụ mục đích của họ. Mặt khác, các giáo dân Công giáo sẽ đồng tình với quan điểm của FABC rằng truyền thông không chỉ là các phương tiện đại chúng. Truyền thông là một tiến trình hoạt động hơn là một dụng cụ. Cách suy nghĩ này có ảnh hưởng đối với các giới chức Hội Thánh, và họ cũng sẽ có thể tìm được sự nâng đỡ rất nhiều trong việc thể hiện các thừa tác vụ giáo dục, huấn giáo, công lý và hoà bình, là những lãnh vực có chiều kích truyền thông rõ rệt.
Văn Phòng Truyền Thông Xã Hội (OSC) của Liên Hội Đồng Giám Mục Châu Á (FABC) đã đi qua một chặng đường dài để có được loạt sách này. Tôi chúc lành cho công việc quan trọng này, và cầu nguyện để việc “truyền thông” đạt được những tiến bộ không chỉ nhờ các cố gắng của giáo sĩ và giáo dân Công giáo trong công cuộc này, nhưng còn nhờ mọi người dân Châu Á, được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, Đấng Truyền Thông.
 
+ George Yod Phimphisan, CSsR
Chủ tịch Văn Phòng Truyền Thông Xã Hội
của Liên Hội Đồng Giám Mục Châu Á
30 tháng 1, 2002
 

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm