Danh mục bài viết

Cập nhật 27/10/2019 - 14:43 - Lượt xem 2588

Thư của Cha Giám đốc Chủng viện Thái Bình gửi tới quý cha, quý HĐGX-GH trong giáo phận

"...chúng con xin cử quý thầy Chủng sinh của chủng viện Thánh Tâm, mang tới quý cha, quý viên chức HĐGX/GH bức tâm thư của Bề trên giáo phận cùng với các sổ ghi chép sự đóng góp của quý Cha, quý tu sĩ Nam Nữ và các gia đình trong giáo xứ, giáo họ..."

 

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
GIÁO PHẬN THÁI BÌNH
ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH TÂM THÁI BÌNH 

 

Kính gửiQuý Cha xứ, quý cha quản nhiệm,

                 và quý viên chức Hội Đồng Giáo Xứ/Giáo Họ,

 

Thưa quý cha và quý vị,

Sau nhiều cuộc thăm dò nơi Quý cha trong Ban Tư Vấn, quý cha Chủng viện, quý cha trong Hội đồng Linh Mục và toàn thể các linh mục  giáo phận Thái bình, đại đa số đã nhất trí XÂY DỰNG LẠI CƠ SỞ CHỦNG VIỆN THÁNH TÂM THÁI BÌNH. Tòa Giám Mục Thái bình đã quyết định xây dựng mới Cơ sở đào tạo linh mục này. 

Để công việc xây dựng Chủng viện được tiến hành tốt đẹp, chúng con rất cần sự chung tay góp sức của quý cha, quý viên chức Hội đồng giáo xứ/ giáo họ và toàn thể bà con giáo dân cùng các ân nhân xa gần. 

Nay chúng con xin cử quý thầy Chủng sinh của chủng viện Thánh Tâm, mang tới quý cha, quý viên chức HĐGX/GH bức tâm thư của Bề trên giáo phận cùng với các sổ ghi chép sự đóng góp của quý Cha, quý tu sĩ Nam Nữ và các gia đình trong giáo xứ, giáo họ, do quý cha và quý viên chức HĐGX/GH đang phục vụ.

Kính mong quý cha và quý viên chức vui lòng giúp chúng con chuyển bức tâm thư và các cuốn sổ này tới các gia đình. Tới cuối tháng, xin quý viên chứcthu giúp số tiền đóng góp của các gia đình để quý thầy Chủng sinh của Chủng viện Thánh Tâm tới thu nhận.

Chúng con xin chân thành cảm ơn!

Xin Thánh Tâm Chúa Giê-su,qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, trả công bội hậu cho quý cha, quý viên chức HĐGX/GH cùng toàn thể bà con và quý ân nhân.

Chủng viện Thánh Tâm ngày 14/9/2019, lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Giê-su.

T/M BAN ĐIỀU HÀNH ĐẠI CHỦNG VIỆN

Giám đốc

 

Linh mục Đa-minh Đặng Văn Cầu

 

Nội dung Thư mục vụ của Đức cha Giáo phận Thái Bình

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm