Danh mục bài viết

Cập nhật 10/7/2019 - 8:46 - Lượt xem 1862

Cáo phó: Bà cố Maria Nguyễn Thị Chuyên qua đời

Bà cố Maria Nguyễn Thị Chuyên (Thân Mẫu Nữ tu Catarina Đàm Thị Thu Hường, Dòng Đa Minh Bùi Chu) đã kết thúc cuộc lữ hành dương thế, tạ thế hồi 20 giờ ngày 07/07/2019.


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm