Danh mục bài viết

Cập nhật 20/4/2019 - 8:49 - Lượt xem 1376

Thứ Sáu Tuần Thánh tại Nhà thờ Chính Tòa Thái Bình

Chiều hôm nay, Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 19.04.2019, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ đã chủ sự Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Đức Giêsu tại Nhà thờ Chính tòa Thái Bình.

Giáo phận Thái Bình

Nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh hôm nay được bắt đầu bằng việc suy gẫm đàng thánh giá. Mọi thành phần dân Chúa trong Giáo xứ Chính Tòa đã cùng họp nhau nơi ngôi thánh đường của Giáo xứ để cùng đi lại các chặng đường thương khó Chúa Giêsu – Đấng Cứu Độ trần gian đã đi khi xưa, nhằm tưởng niệm cuộc thương khó Người đã chịu vì tội lỗi nhân loại. Cũng nơi những đàng thánh giá này, cộng đoàn cảm nhận được Lòng Thương Xót vô bờ bến của Thiên Chúa vì Người đã trao ban chính Con Một để hiến mạng sống đền bù thay muôn vàn tội lỗi của chúng ta. Khi đã cảm nhận được tình Chúa thương ta, mỗi người cũng được mời gọi sống linh đạo tình yêu ấy trong các mối tương quan nơi môi trường sống hằng ngày, nhất là thể hiện sự cảm thông, nâng đỡ, đồng hành với những anh chị em đang gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân, đặc biệt là các gia đình gặp khó khăn như trong thư chung Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã định hướng cho năm 2019. Như vậy, việc suy gẫm các Chặng Đàng Thánh Giá hôm nay, sẽ giúp mỗi người chúng ta, đặc biệt là những gia đình trẻ đang gặp khó khăn, tìm được nguồn cội tình yêu và hy vọng, khởi đi từ cung lòng Thiên Chúa ngang qua cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu.

Thứ Sáu Tuần Thánh hôm nay, Hội Thánh mời gọi các tín hữu ăn chay, với ý nghĩa là chay vượt qua để tưởng niệm Chúa Giêsu chết treo trên thập giá. Hôm nay và ngày mai là ngày đại tang nên không có Thánh Lễ. Chiều nay, chỉ có Nghi thức Suy tôn Thánh giá và tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa, nghi thức Phụng vụ hôm nay gồm có 3 phần phần chính là Phụng vụ Lời Chúa và cầu nguyện cho mọi người, kế đến là Kính thờ Thánh giá Chúa Giêsu và sau cùng là Rước lễ. Sau khi cùng cộng đoàn suy gẫm những chặng đường Thánh Giá, Đức cha, quý cha, quý thầy phó tế đã tiến ra phủ phục trước bàn thờ. Cử chỉ thinh lặng phủ phục trước bàn thờ, nhớ lại giờ này Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập giá chỉ vì yêu thương chúng ta, chỉ vì tội lỗi chúng ta mà Chúa phải chịu khổ hình, phải chết thảm thương. Cử chỉ này mời gọi mỗi người hãy cúi sâu mình thống hối mọi tội lỗi và xin Chúa lấy Máu Thánh Người tẩy xóa lòng chúng ta.

Giáo phận Thái Bình

Kế đến, cộng đoàn hiện diện đã bước vào phần Phụng vụ Lời Chúa mà tâm điểm là lắng nghe bài Thương khó Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan tưởng nhớ lại toàn bộ diễn tiến cuộc khổ nạn của Chúa, đỉnh cao của cuộc khổ nạn là Chúa Giêsu chết trên Thập giá để cứu độ chúng ta. Tiếp sau đó là phần lời nguyện chung đọc cách trọng thể cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa, cho các nhu cầu của nhân loại. Trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh này, cộng đoàn dân Chúa đã hiệp ý với Đức cha chủ tế dâng lên Chúa những lời cầu nguyện cho Hội Thánh được hiệp nhất và bình an, được Chúa bảo toàn ở khắp nơi trên hoàn cầu; cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cho hàng giáo sĩ và giáo dân, cho những anh chị em dự tòng, cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, cho những người Do-thái, cho những người ngoài Kitô giáo và vô thần, cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo quốc gia và những người đau khổ. 

Sau phần Phụng vụ lời Chúa và dâng những lời Cầu nguyện, Đức cha Phêrô đã chủ sự nghi thức tôn kính Thánh giá và Hiệp lễ. Đức cha đã dương cao Thánh Giá ba lần, lần đầu ở cuối nhà thờ, lần thứ hai ở giữa nhà thờ và lần thứ ba trên cung thánh, với lời tung hô trầm hùng và xác tín: “Đây là cây Thánh Giá, nơi treo Đấng cứu độ trần gian”. Thánh giá là biểu hiện tình yêu vô biên của Thiên Chúa: “Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu hy sinh mạng sống vì người mình yêu”. Việc hôn kính Thánh Giá không chỉ dừng lại nơi hình thức bên ngoài, nhưng đòi hỏi phải có một sự gắn bó và liên kết mật thiết của mỗi người với Đức Kitô. Như lời mời gọi của Người: “Anh em hãy vác lấy thánh giá mình mà theo Thầy”. Sau khi đại diện cộng đoàn dân Chúa hôn kính Thánh Giá Chúa Kitô, phụng vụ chiều thứ Sáu Tuần Thánh bước sang phần Rước lễ, Giáo Hội giúp chúng ta tham dự trọn vẹn hy tế Thập giá của Chúa Giêsu, Đấng đã yêu thương chúng ta, đã chết cho chúng ta và vì chúng ta.

Cũng trong ngày hôm nay, theo truyền thống đạo đức bình dân của các xứ họ trong giáo phận, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Chính tòa đã cử hành nghi thức đóng đanh tượng Chúa Giêsu chịu nạn vào cây thánh giá và ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Sau khi cộng đoàn suy ngắm những sự thương khó ấy, tượng Chúa được tháo khỏi cây thánh giá và được cung nghinh xuống hầm mộ để diễn tả việc xưa kia Chúa Giêsu được mai táng trong mồ.  

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Aug. Phạm Hướng


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm