Danh mục bài viết

Cập nhật 10/1/2019 - 19:41 - Lượt xem 3476

Giáo xứ An Lập mừng cha tân chánh xứ

WGPTB - Chiều này 08.01.2019, quý cha và anh chị em giáo dân hiện diện trong ngôi thánh đường Giáo xứ An Lập đã cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn với Đức cha Phêrô trong ngày mừng đón Cha Giêrônimô Nguyễn Ngọc Hinh- tân chánh xứ Giáo xứ An Lập và cũng là cha tân quản hạt của Giáo hạt Đông Hưng.

Giáo phận Thái Bình

Trong buổi tĩnh tâm đầu tháng 1 năm 2019 tại nhà chung Giáo phận, Đức cha Phêrô đã trao văn thư bổ nhiệm cha Giêrônimô Nguyễn Ngọc Hinh làm cha xứ Giáo xứ An Lập và làm cha quản hạt của Giáo hạt Đông Hưng. Và hôm nay trong niềm vui mừng hân hoan của cộng đoàn dân Chúa và trong thánh lễ do bởi Đức cha Giáo phận chủ tế, cha Gioan Chu Văn Yên (Văn phòng TGM) đã long trọng công bố văn thư bổ nhiệm sứ vụ mới của cha Giêrônimô. Kể từ đây, cha Giêrônimô đã trở thành cha chánh xứAn Lập, ngài được sai đến để coi sóc giáo xứ, để dẫn dắt đàn chiên, và chịu trách nhiệm về giáo xứ của mình. Ngài ân cần phục vụ với sự hiệp lực của giáo dân, để thông phần với Đức Giám Mục vào 3 chức vụ : Tiên Tri – Tư Tế – và Vương Đế của Đức Kitô. 

Giáo phận Thái Bình

Nghi thức đón nhận sứ vụ mới của cha Giêrônimô Nguyễn Ngọc Hinh tại Giáo xứ An Lập được bắt đầu với phần tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành. Kế đến, Đức cha Phêrô đã dẫn cha tân chánh xứ đến ghế chủ tọa, giếng rửa tội, tòa giải tội, giảng đài và mở cửa nhà tạm. Và trong bài giảng thánh lễ hôm nay, Đức cha Phêrô cũng đã chia sẻ về ý nghĩa của những cử chỉ trên cho chúng ta thấy vai trò và sứ vụ của cha tân chánh xứ khi tới đây cùng với công đoàn dân Chúa tại An Lập. Sứ vụ ấy không gì khác ngoài việc chăm sóc vườn nho của Thiên Chúa, mở rộng vườn nho ấy để nhiều người có thể được tới hưởng trái ngọt là ơn cứu độ của Chúa. Đối với cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ An Lập, Đức cha Phêrô đã mời gọi cộng đoàn dân Chúa nơi đây cùng cộng tác với cha tân chánh xứ, tiếp nối truyền thống của các bậc tiền nhân, thể hiện lòng yêu mến Chúa bằng những hành động bác ái yêu thương, giới thiệu Chúa cho những anh chị em còn chưa nhận biết ngài.  

Giáo phận Thái Bình

Sau bài giảng của Đức cha Phêrô, trước khi bước vào phần phụng vụ Thánh Thể, cộng đoàn dân Chúa hiện diện đã cùng dâng những lời cầu nguyện cho Hội Thánh luôn có những vị mục tử như lòng Chúa mong muốn, để Hội Thánh được xây dựng và phát triển trong sự hiệp nhất, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, Đức cha giáo phận, cách riêng cầu nguyện cho cha tân chánh xứ, cho sự hiệp nhất yêu thương trong cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ, giáo họ. 

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Bài viết và Hình ảnh: Aug. Phạm Hướng

Video: Giáo hạt Đông Hưng

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm