Danh mục bài viết

Cập nhật 27/5/2020 - 4:23 - Lượt xem 4629

Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh

"Xin cho chúng nên một".

 

Tin Mừng: Ga 17, 20-26

Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa”.

 

Suy niệm:

1. Để họ nên một - Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.

Bài Tin Mừng hôm nay là phần cuối của Lời Nguyện sau Tiệc Ly. 
Đức Giêsu cầu nguyện, không phải cho các môn đệ đang hiện diện, 
nhưng cho các môn đệ tương lai, là chính chúng ta, 
những người tin nhờ nghe lời giảng của các môn đệ đi trước (c.20). 
Hôm nay Đức Giêsu là Thượng Tế trên trời, là Đấng Trung Gian duy nhất, 
vẫn dâng lên Chúa Cha lời nguyện tương tự. 
Ngài nhìn thấy một phần ba dân số thế giới là Kitô hữu, hơn hai tỷ người. 
Ngài nhìn thấy những người theo Công Giáo gồm hơn một tỷ, 
theo Chính Thống giáo, Tin Lành, Anh giáo và bao giáo phái khác. 
Ngài xin Cha cho họ nên một, như Cha và Con là một (c. 22). 
Đức Giêsu đã xin cho các môn đệ đang hiện diện bên Ngài 
được nên một “như chúng ta” (Ga 17, 11b). 
Bây giờ Ngài xin cho các môn đệ tương lai cũng được nên một. 
Sự hiệp nhất nên một giữa Cha và Con 
vừa là khuôn mẫu, vừa là nguồn mạch cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu. 
“Để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha” (c. 21). 
Cha và Con ở trong nhau, đó là mẫu mực cho sự hiệp nhất. 
Chúng ta được mời gọi ở trong nhau khắng khít như Cha và Con. 
Điều này không thể thực hiện được, nếu chúng ta không được đưa vào 
trong mối tương quan thân thiết giữa Cha và Con: 
“để họ cũng ở trong Chúng Ta” (c. 21). 
Các Kitô hữu chỉ hiệp nhất khi họ được sống trong nguồn hiệp nhất 
là sự ở trong nhau giữa Cha và Con. 
Trong Lời Nguyện của Đức Giêsu, ta thấy có một tương quan ba chiều 
giữa Cha, Con và các môn đệ. 
“Con ở trong họ và Cha ở trong Con… 
Cha đã yêu thương họ như đã yêu thương Con” (c. 23). 
“Tình Cha đã yêu thương Con ở trong họ, và Con cũng ở trong họ nữa” (c.26). 
Tương quan này sâu lắng đến mức có sự ở lại trong nhau thật sự 
giữa Cha, Con và các môn đệ là chính chúng ta. 
Tuy vậy ít khi chúng ta dám nghĩ mình có tương quan gần gũi đến thế 
với thế giới siêu việt của Cha và Con. 
Nhưng Đức Giêsu còn nói đến tương quan giữa các môn đệ với thế gian. 
Chỉ khi có sự hiệp nhất giữa các môn đệ, lúc đó mới hy vọng 
“Thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con” (c. 21), 
“Thế gian sẽ nhận biết rằng Cha đã sai Con (c. 23). 
Chúng ta cầu cho sự hiệp nhất yêu thương giữa các Kitô hữu trên thế giới. 
Nếu một phần ba dân số thế giới sống nên một trong yêu thương, 
hai phần ba còn lại sẽ sống trong hạnh phúc bình an. 

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi là Đấng con tôn thờ, 
xin giúp con quên mình hoàn toàn 
để ở lại trong Chúa. 
lặng lẽ và an bình 
như thể hồn con đã sống trong vĩnh cửu. 
Lạy Đấng thường hằng bất biến, 
mong sao không gì có thể khuấy động 
sự bình an của con, 
hay làm cho con ra khỏi Chúa; 
nhưng ước chi mỗi phút lại đưa con 
tiến xa hơn vào chiều sâu của mầu nhiệm Chúa ! 
Xin làm cho hồn con bình an thanh thản, 
xin biến hồn con thành chốn trời cao, 
thành nơi cư ngụ dấu yêu của Chúa, 
nơi Chúa nghỉ ngơi. 
Ước chi 
con không bao giờ để Chúa ở đó một mình 
nhưng con luôn có mặt, với trọn cả con người, 
với thái độ nhạy bén trong đức tin, 
cung kính tôn thờ 
và phó mình cho Chúa sáng tạo. Amen. 
(Lời nguyện của chân phước Elisabeth de Trinité) 

 

2. Hiệp nhất để yêu thương - Tu sĩ Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.

Trong thời gian qua, lòng con dân Nước Việt luôn thể hiện lòng yêu mến quê hương đất nước và mong sao cho quê hương được thanh bình, không có chiến tranh. Lòng yêu mến đó được chứng minh qua sự can đảm, bất chấp mọi khó khăn..., sẵn sàng đứng lên để đấu tranh cho sự thật, công lý và hòa bình trên Biển Đông. Qua những gì vừa xảy ra, hẳn ai cũng hiểu được rằng: chỉ có đoàn kết, chung lòng thì mới có thể chiến thắng được ngoại xâm. 

"Xin cho chúng nên một".Đây là lời nguyện khẩn thiết của Đức Giêsu dâng lên Chúa Cha cho các môn đệ của mình. Đức Giêsu cũng nêu lên mẫu gương hiệp nhất giữa Chúa Cha và Ngài. Và như thế, Đức Giêsu cũng mời gọi các môn đệ cũng hiệp nhất với nhau như Chúa Cha và Chúa Con là một. Qua đó, mọi người sẽ nhận ra chúng ta là môn đệ của Thầy, đó là chúng ta yêu thương nhau.

Ngày nay, người Kitô hữu chúng ta sống sự hiệp nhất ấy qua lời cầu nguyện, bằng hành vi đức tin và sự liên đới. Sự hiệp nhất chỉ có thể có khi chúng ta chấp nhận “hiệp nhất trong đa dạng”. Biết lắng nghe, thông cảm và tôn trọng mọi người. 

Lời cầu nguyện và mong muốn của Đức Giêsu khi xưa cho các môn đệ được hiệp nhất, cũng chính là lời cầu nguyện và mời gọi của Ngài dành cho chúng ta hôm nay. 

Lạy Cha, ơn cứu độ Cha ban cho chúng con không chỉ dành riêng cho người Kitô hữu, nhưng là cho toàn thể nhân loại. Xin cho chúng con biết loan báo lời của Con Cha cho mọi người không phân biệt, và biết làm chứng cho Cha trong sự hiệp nhất của chúng con. Amen.

 

3. Xin cho sự hiệp nhất của họ được hoàn hảo

Hiện nay chúng ta đang chứng kiến bao nhiêu sự thay đổi trong xã hội xoay quanh vấn đề hiệp nhất. Có bao nhiêu luật lệ lan tràn khắp các thành phố, quận huyện, ủy ban giáo dục. Trong vài năm, chúng ta đã trở nên thành viên, không những của một ngôi làng nhỏ hay một trường có thế giá, mà còn là của cả một cộng dồng thành phố hay tỉnh lỵ.

Cấu trúc xã hội được sắp xếp theo các nhóm qui tụ. Sự thay đổi trong xã hội được dựa trên các ủy ban nhân dân, sự thăng tiến của Giáo hội dựa trên các cộng đoàn cơ bản, phương pháp học tập tại trường dựa trên công cuộc nghiên cứu tập thể, sức mạnh kinh tế dựa trên sự tập hợp các thương vụ. Một triết gia khẳng định rằng thế giới đã trở thành một ngôi làng, nhờ các phương tiện truyền thông đa dạng và nhanh chóng. 

Vũ trụ đang tiến dần về sự hiệp nhất, thống nhất, và qua đó có vẻ đáp ứng lời mời gọi của Chúa Kitô: xin cho họ nên một, và cũng qua đó trở thành một bằng chứng về công trình của Chúa Con:  xin cho họ nên một trong Chúng Ta, hầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai Con.

Nhưng không phải bất cứ sự hiệp nhất nào cũng là một mặc khải và bằng chứng của Chúa Kitô. Chúng ta có thể thành lập một nhóm đoàn kết, thậm chí một cộng đoàn tu sĩ và vẫn qui hướng về mình chớ không phải về Chúa. Những nhóm người bàng quan với kẻ khác, không có khả năng chia sẻ lương thực và của cải mình. Chúng ta có thể ở cùng chung một nhà mà không tạo được một gia đình.

Hiện nay, chúng ta nhận thức được những sức mạnh đang thôi thúc con người đi đến hiệp nhất; mặc khải của Chúa Kitô đang có mặt tại đấy, như trong tình trạng phôi  thai. Nhưng sự hiêp nhất hoàn hảo chỉ có thể được thực hiện trong Chúa: “Xin cho họ nên một trong Chúng Ta”.

Những cộng đoàn Kitô hữu ngày hôm nay có thể trở nên những dấu chỉ cho sự hiệp nhất hoàn thiện đó bằng cách sống một sự chia sẻ thực sự về đức tin, về tình cảm và hoạt động. Đấy là một trong những vai trò của Giáo hội đối với xã hội: giúp xã hội đạt được điều vô cùng qua nỗ lực của mình để qui hướng về Chúa. 

 

4. Hiệp nhất trong tình yêu

Chúa Giêsu chẳng những cầu nguyện cho các tông đồ, mà còn cầu cho tất cả chúng ta là những kẻ đã nghe lời giảng dạy của các tông đồ và của Giáo hội mà tin theo Chúa. Chúng ta có thể nhận ra diều đó trong Tin mừng hôm nay;

Chúa Giêsu cầu xin cho tất cả được sống trong tình yêu thương của Chúa:  Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta . Thiên Chúa đã ra điều luật: hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn  thì bây giờ, Chúa Giêsu cầu nguyện để Thiên Chúa ban ơn cho chúng ta sống trọn vẹn điều luật ấy.

Chúa Giêsu cầu cho tất ca chúng ta được kết hợp với nhau và yêu thương nhau. Thật ra, đây chỉ là kết quả của lời cầu nguyện trước, vì nếu chúng ta kết hợp và yêu mến Thiên Chúa, thì chúng ta cũng phải kết hợp và yêu thương nhau. Mến Chúa, yêu người, không phải là một lề luật dựa trên lý luận, nhưng là một thực tại thiết yếu. Chúng ta không thế nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại không yêu thương lo lắng cho người khác, nhất là nhưng người nghèo khổ, bất hạnh. Nói như thánh Gioan Tông đồ:  Nếu ai nói mình yêu mến Thiên Chúa, mà lại ghét anh em, thì người ấy là kẻ nói dối, vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đây làđiều răn chúng ta nhận dược từ Ngài: ai yêu mến Thiên Chúa,  thì cũng yêu thương anh em mình .

Chúa Giêsu cầu cho Giáo hội được hiệp nhất. Chúng ta cũng được nhắc nhở cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong Giáo hội và cho sự hiệp nhất giữa các khô hữu, nhất là chúng ta cầu xin để có thái độ đối thoại và tôn trọng những giá trị của các tôn giáo khác.

Ước gì lời Chúa hôm nay giúp chúng ta kết hợp với Chúa và với nhau trong tình thương. ước gì chúng ta có tâm hồn cởi mở để đón nhận sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống và trong mọi sinh hoạt cuộc sống.

 

5. Giá trị của hiệp nhất

Một trong những mong ước tha thiết nhất của Chúa Giêsu trước khi xa rời các kẻ thuộc về Ngài, đó là họ hiệp nhất nên một với nhau. Ngài biết rõ sự hiệp nhất có một giá trị và một hiệu năng truyền giáo đặc biệt. Sở dĩ thế, vì Thiên Chúa và Nước Trời là những mầu nhiệm, những thực tại vô hình người ta không dễ gì tin, bởi mắt phàm không thấy. Trái lại, khi nhìn thấy đời sống yêu thương, hiệp nhất của các tín hữu, người ta sẽ dễ nhận ra sự hiện hữu của Thiên Chúa và của Nước Trời, "Dấu chỉ hiệp nhất giữa các kẻ tin là đường lối và khí cụ của việc Phúc âm hóa".

Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI đã diễn tả sâu sắc về giá trị tông đồ của sự hiệp nhất, ngài nói: "Lời di chúc thiêng liêng của Chúa Giêsu cho chúng ta hiểu rằng sự hiệp nhất giữa các môn đệ không những là bằng chứng chúng ta là môn đệ Ngài, nhưng còn là bằng chứng Ngài được Chúa Cha sai đến và đó cũng là trắc nghiệm về sự đáng tin của các kitô hữu và của chính Đức Kitô".

Có hiệp nhất với nhau, các kẻ tin mới tỏ ra mình không phải là những con người bị chia rẽ bởi những tranh chấp, nhưng là những con người trưởng thành trong đức tin, có khả năng gặp gỡ nhau nhờ việc cùng tìm kiếm chân lý cách chân thành và vô vị lợi. Như thế, sự hiệp nhất chứng tỏ chúng ta là môn đệ Chúa, chứng tỏ chúng ta là những con người trưởng thành, và đó là lý do thu hút người ngoài để họ dễ tin vào lới chứng của chúng ta.

Xin Chúa tác tạo sự hiệp nhất yêu thương nơi chúng ta, nhờ đó chúng ta trở nên hình ảnh sống động của nếp sống cõi trời, và lôi kéo những người đang đi tìm kiếm chân lý và hạnh phúc đích thực.

 

6. Nên một trong Thiên Chúa

Bài Tin Mừng hôm nay là chóp đỉnh của lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho các môn đệ cũng như cho chúng ta. Đó là tất cả nên một trong Thiên Chúa: Con ở trong họ và Cha ở trong Con để họ được hoàn toàn nên một.

Nhưng yếu tố nào để chúng ta nên một với Chúa Giêsu và Chúa Cha? Đó là vinh quang mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta: Phần Con, Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho Con. Vinh quang đây là vinh quang nào ? Chúa Cha đã ban vinh quang cho Chúa Giêsu vì Ngài là Con; và chúng ta ở trong Chúa Giêsu, thì vinh quang ấy là vinh quang được làm con Thiên Chúa. Chúa Cha đã ban vinh quang cho người Con vì Chúa Cha yêu thương Ngài, nay Chúa Cha cũng ban vinh quang cho chúng ta vì Chúa Cha cũng yêu thương chúng ta, lý do là vì chúng ta tin vào đức Giêsu Kitô và yêu mến Ngài: chính Cha đã yêu thương họ như đã yêu thương Con.

Trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Chúa Giêsu xuống thế để hoàn tất chương trình ấy bằng cách làm cho chúng ta trở thành con Thiên Chúa. Nhờ vậy, chúng ta được nên một trong Thiên Chúa.

Theo Lời Chúa Giêsu thì chúng ta chỉ là Con Thiên Chúa khi chúng ta ở trong đức Giêsu Kitô, ở trong Ngài bằng đức tin và đức mến. Nhưng cuộc sống thực tế của chúng ta đã nói lên điều đó chưa ? Cuộc sống chúng ta thực tế có bao nhiêu phần trăm ở trong Chúa Giêsu ?

Con muốn rằng, Con ở đâu, họ cũng ở đó với Con. Trong câu nầy Chúa Giêsu muốn nói gì khi dùng hai tiếng ở đâu và ở đó? Phải chăng là ở trong cảnh hạ mình xuống và ở trong vinh quang? Nên một với Chúa Kitô và ở trong Ngài là bước theo Chúa Kitô trong cuộc tử nạn để được vào vinh quang với Ngài. Như thế thì những thử thách ở đời nầy, đối với người kitô hữu có một giá trị cao cả: giúp chúng ta nên giống Chúa Kitô, nên một với Chúa Kitô và sẽ được ở trong vinh quang với Ngài. Thánh Phanxicô bảo: chúng ta chịu hy sinh một ít nhưng được lợi biết bao nhiêu.

 

7. Cầu xin ơn hiệp nhất

“Để hết thảy chúng nên một như chúng ta là một” (c.21-22).

Ấy là một lời cầu nguyện tha thiết nhất của Chúa Giêsu trước khi Ngài từ biệt trần gian. người ta vẫn nói “Hợp quần gây sức mạnh”. “Một cây làm chẳng nên non... Một con én chẳng làm nổi mùa Xuân”.

Trong Kinh thánh, Chúa Giêsu đã từng cầu nguyện cho sự hiệp nhất như cảnh gà mẹ túc con dưới cánh (Mt 23,27), như bầy chiên một chú chiên (Gn 10,16), cây nho (15,1). Thánh Phaolô còn nói tất cả chúng ta là một như cùng một thân xác có nhiều chi thể tuy khác nhau (Eph 2,14-18) nhằm lợi ích cho thân thể Ngài là Giáo hội (1C 12,4-27). Họ là những viên đá sống động trong một đền thờ duy nhất của Thiên Chúa (Eph 2,19-22).

Chúa Giêsu còn tha thiết muốn rằng sự hợp nhất đó phải được như sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa Ba Ngôi “Như Cha ở trong con và Con ở trong Cha”. C.23). Như vậy sự hiệp nhất không thể là giả tạo như sự hiệp nhất của hai cây gậy buộc lại làm một với nhau thành một. Cũng không phải như hai người bạn đi đường cùng nhau, cùng một mục đích, cùng một mối lợi, nhưng là nhắm lợi riêng cho mình. Cho nên cái cần bắt chước Ba Ngôi đó là Tình yêu giữa Ba Ngôi Thiên Chúa.

Vậy cái gì làm nên một thân cây là cùng một nhựa sống thì cái làm nên sự hiệp nhất trong Giáo hội là tình yêu. “Người ta cứ dấu này nhận ra...” (Gio 13,35). Yêu nhau đó là dấu hiệu của sự hiệp nhất. Hiệp nhất là dấu hiệu để người khác nhận ra Thiên Chúa là tình yêu. Vậy thì điều kiện tiên quyết của sự hiệp nhất là Tình yêu. Nhưng phải là thứ tình yêu của Thiên Chúa, bắt nguồn từ Thiên Chúa, phải có Chúa ở giữa làm giềng mối cho mọi sinh hoạt thì mới nên một được.

Điều kiện thứ hai của sự hiệp nhất là sự cộng tác với nhau. Nếu những cát, xi-măng, sắt mà cứ cách nhau, rời nhau thì không bao giờ tạo nên một ngôi nhà hữu dụng được. Chúng ta hãy nhìn về chính con người chúng ta thật là giới hạn, sức khỏe, tài năng, tiền của trí khôn có đáng la  gì trong cái trăm năm cuộc đời ? Có chăng chỉ là chuỗi số không. Nhưng nếu chúng ta biết gom góp những cái không đó, những cái bé nhỏ đó lại với nhau sẽ làm được nhiều lợi ích. Người Nhật ví mỗi người Việt Nam là một viên ngọc để bên nhau, còn họ là những hạt cát có xi-măng... Mỗi người chúng ta được sinh ra ở đời, có những giá trị khả năng khác nhau, là để giúp đỡ nhau lá lành đùm lá rách. Chúng ta không sống đơn độc như một ốc đảo, như một con rùa thụt lui sau lớp vỏ của mình. Không ai là một hòn đảo cô độc trơ trụi bao gờ. Càng không thể là một vũ trụ huyền bí cỡ cánh rừng Phi châu đâu. Nếu chúng ta sống và chỉ sống cho mình thì chưa phải là sống thật đâu.

Người ta nói sống là sống với, sống cùng, sống cho nhau. Cuộc sống chung chỉ hạnh phúc nếu trong đó mỗi người là một chiếc bình không đáy san sẻ cho nhau tinh thần, vật chất, chia sớt cho nhau những lời kinh an ủi đau khổ. Từ đầu tiên, Thiên Chúa đã tạo dựng nên sự hiệp nhất giữ Adong Evà (Stk 2,23) và đặt tổ tông làm chủ vũ trụ (1,28). Trong Tân ước,  Chúa Giêsu đã nâng hôn nhân lên hàng bí tích. Chính Chúa đã nói: “Điều gì Thiên Chúa đã liên kết...” (Mt 10,9), thế mà chúng ta cứ làm đứt hoài. Thánh Phaolô đã ví sự hiệp nhất trong gia đình giống như Chúa Kitô và Giáo hội. Chúng ta cầu xin Chúa cho sự hiệp nhất trong một tình yêu và một Thiên Chúa, một Giáo hội.

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm