Danh mục bài viết

Cập nhật 25/5/2020 - 4:49 - Lượt xem 4296

Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh

"Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha".

 

Tin Mừng: Ga 17, 1-11a

Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô. Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con; và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha”.

 

Suy niệm:

1. Con cầu nguyện cho họ - Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.

Trong các sách Tin Mừng Nhất Lãm, trước khi bị bắt, 
Đức Giêsu đã cầu nguyện trong xao xuyến ở núi Cây Dầu. 
Còn trong Tin Mừng Gioan, Ngài đã cầu nguyện trước khi đến đó. 
Hôm nay Giáo hội bắt đầu cho ta nghe lời nguyện long trọng này 
mà Ngài dâng lên Chúa Cha, trước mặt các môn đệ trong bữa Tiệc ly. 
Đức Giêsu không một chút xao xuyến trước cái chết gần kề. 
Cả các môn đệ cũng như được nâng lên một tầm cao mới. 
Đức Giêsu vẫn bắt đầu lời nguyện bằng tiếng Abba quen thuộc. 
Ngài như muốn tóm kết công việc Cha giao phó, 
đó là việc tôn vinh Cha qua cuộc sống trên trần gian này (c. 4). 
Bây giờ đã đến giờ Ngài về với Cha, nên Ngài nài xin: 
“Xin Cha tôn vinh Con Cha, để Con Cha tôn vinh Cha” (c. 1). 
Cái chết tự hạ trên thập giá là cử chỉ vâng phục vì yêu thương của Con, 
là cử chỉ cao nhất của Con nhằm tôn vinh Cha. 
Nhưng tất cả không ngừng lại với thập giá, 
vì Cha sẽ tôn vinh Con qua sự phục sinh vinh hiển. 
Đức Giêsu được trao quyền năng trên mọi người (c. 2). 
Ngài có thể ban sự sống đời đời 
cho những ai nhận biết Cha và Con là người được Cha sai (c. 3). 
Lời nguyện của Đức Giêsu đặc biệt hướng về các môn đệ 
mà Ngài coi là quà tặng quý giá của Cha cho đời mình. 
Nhiều lần Ngài nhấn mạnh họ là quà tặng (cc. 2. 6. 7. 9). 
Đức Giêsu đã từng coi các môn đệ là những kẻ thuộc về Ngài (Ga 13, 1). 
Nhưng Ngài lại không phủ nhận việc họ là người thuộc về Cha (cc. 6. 9). 
Môn đệ thật là của chung giữa Cha và Con (c. 10). 
Họ là những người được Cha chọn từ thế gian (c.6). 
tuy họ vẫn ở trong thế gian (c.11). 
Trong giây phút sắp đến cùng Cha, sắp được hưởng vinh quang bên Cha, 
Đức Giêsu dâng lời cầu nguyện cho họ (c. 9), 
những người còn phải chịu nhiều gian nan thử thách ở đời. 
Khi còn sống với họ, Ngài đã cho họ biết Danh Cha (c. 6), 
Ngài còn ban cho họ lời mà Ngài đã nhận từ Cha. 
Khi đón nhận những lời ấy, họ biết Ngài từ Cha mà đến 
và tin Ngài là người Cha sai (c. 8). 
Hãy đi vào tâm tình yêu thương của Thầy Giêsu đối với các môn đệ. 
Hãy nghe lời cầu nguyện của Ngài cho chúng ta. 
Hôm nay Đức Giêsu vẫn tiếp tục lời cầu nguyện tha thiết ấy. 

Lạy Cha, 
Cha muốn cho mọi người được cứu độ 
và nhận biết chân lý, 
chân lý mà Cha đã bày tỏ nơi Đức Giêsu, Con Cha. 
Xin Cha nhìn đến hàng tỉ người 
chưa nhận biết Đức Giêsu, 
họ cũng là những người đã được cứu chuộc. 
Xin Cha thôi thúc nơi chúng con 
khát vọng truyền giáo, 
khát vọng muốn chia sẻ niềm tin và hạnh phúc, 
niềm vui và bình an của mình cho tha nhân, 
và khát vọng muốn giới thiệu Đức Giêsu cho thế giới. 
Chúng con thấy mình nhỏ bé và bất lực 
trước sứ mạng đi đến tận cùng trái đất 
để loan báo Tin Mừng. 
Chúng con chỉ xin đến 
với những người bạn gần bên, 
giúp họ quen biết Đức Giêsu và tin vào Ngài, 
qua đời sống yêu thương cụ thể của chúng con. 
Chúng con cũng cầu nguyện 
cho tất cả những ai đang xả thân lo việc truyền giáo. 
Xin Cha cho những cố gắng của chúng con 
sinh nhiều hoa trái. Amen. 

 

2. “Giờ” Đức Giêsu được tôn vinh - Tu sĩ Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.

Sự sống ai cũng quý và đều mong sao cho sự sống của mình được kéo dài bao nhiêu có thể. Từ đó, ta có thể kết luận rằng, cái chết thì không ai thích! Chính vì thế, mà nhiều người khi đứng trước cái chết đã tỏ ra rất sợ hãi. 

Hôm nay, bài Tin Mừng cho thấy, Đức Giêsu nói đến “Giờ”của Ngài đã chu toàn sứ mạng mà Chúa Cha đã trao phó. 

“Giờ”mà Đức Giêsu nói đến ở đây chính là “Giờ”  của cuộc tử nạn. Nhưng cũng là “Giờ”của chiến thắng, “Giờ”  của vinh Quang và “Giờ”  Thiên Chúa Cha được tôn vinh. 

Như vậy, Đức Giêsu mặc khải cho chúng ta thấy rằng: mỗi Kitô hữu, chúng ta cũng đều trải qua“Giờ”  đó trong cuộc đời. Phải có “Giờ”khởi đầu, có “Giờ”  thi hành và có “Giờ”  kết thúc. Hay nói cách khác, phải trải qua “Giờ”của đau khổ thì mới được vào vinh quang. Phải qua “Giờ”của hiện tại, hữu hạn thì mới có “Giờ”của vĩnh cửu trên Thiên Quốc. Tuy nhiên, “Giờ”của hiện tại phải được chu toàn cách trung thành, thì “Giờ”của tương lai trên Thiên Quốc mới được đảm bảo.

Mong sao, mỗi người chúng ta biết chuẩn bị cho “Giờ” chết của mình thật xứng đáng và ý nghĩa, để sau cái chết, chúng ta được hạnh phúc vính cửu trên Thiên Đàng. tại sao chữ giờ lại viết hoa ?

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin cho chúng con biết đi theo Chúa trên con đường mà chính Chúa đã đi. Xin cho chúng con biết chu toàn sứ vụ mà Chúa trao cho chúng con, để đến “Giờ” của Chúa đến, chúng con hân hoan đón nhận trong niềm vui và hạnh phúc. Amen. 

 

3. Vinh quang Thiên Chúa

Vinh quang tư tế của Chúa Giêsu được qui tụ chung quanh các chủ đề vinh quang, sự sống đời đời, đồng thời nó cũng loan báo cho con người một sự kết hiệp với tương lai của Chúa Kitô. Muốn nhận thức được sự phong phú được đề ra nơi đây, chúng ta thử hiểu rõ hơn các khía cạnh của vinh quang Thiên Chúa, và cũng sẽ là vinh quang của chúng ta.

Theo từ vựng Kinh Thánh, vinh quang của một người không tương đương với sự nổi danh của người ấy, nhưng tương đương với sự phong phú nội tâm. Từ vinh quang hàm chứa một ý niệm về sứ nặng, về sự cô đọng. Một người vinh quang là một người có một trọng lượng, có một giá trị, có sự cô đọng. Vinh quang không phải là một thứ trang trí cho con người, bên ngoài bản thân, nhưng là một sự cô đọng nội tâm.

Như vậy, khi Chúa Giêsu trình với Cha: Xin tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha”, chúng ta có thể dịch ra như sau : “Xin ban cho Con một sự cô đọng nội tâm, hầu Con cho người ta thấy rằng Cha có một trọng lượng, một giá trị. 

Theo từ vựng Kinh Thánh, vinh quang cũng là biểu hiện của hữu thể. Vinh quang của Gia-vê, ấy là Thiên Chúa khi Người thể hiện nét uy nghi, quyền năng và sự thánh thiện của Người. Vinh quang là biểu hiện của Thiên Chúa giàu chất hiện hữu, có một sự hiện hữu phong phú.

Theo nghĩa này, cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, Giờ của Ngài, trở thành biểu hiện cao cả nhất cho vinh quang Thiên Chúa từ trước đến giờ. Thiên Chúa bộc lộ ý định cứu rỗi, bản chất nhân lành, mong ước chia sẻ sự thánh thiện của Người với nhân loại. Và Chúa Giêsu nói: Con đã tôn vinh Cha trên thế gian, con đã bộc lộ bản chất của Cha, bằng cách hoàn tất công trình mà Cha đã giao phó cho con, qua việc hoàn tất ơn ctíủ độ. 

Còn một chiều kích thứ ba của vinh quang Thiên Chúa ; đấy là sự hiệp thông của chúng ta vào vinh quang đó: “Trong họ, Con đã tìm được vinh quang của Con: Việc tôn vinh Chúa Kitô được hoàn tất trong việc tôn vinh người Kitô hữu. Chúng ta càng tham dự vào sự sống đời đời, vào sự sống Thiên Chúa, thì chúng ta càng hoàn tất sứ mạng của Ngôi Con, để rồi cuối cùng Ngài được tôn vinh và chúng ta cũng được tôn vinh với Ngài, nhờ Ngài và trong Ngài. 

 

4. Lời cầu hiến tế

Bài Tin mừng hôm nay mở đầu cho những lời cầu nguyện quan trọng của Chúa Giêsu, thường được gọi là Lời cầu hiến tế (prieres sacerdotales).

Sau bữa Tiệc Ly, dặn dò nhắn nhủ các môn đệ xong, Chúa Giêsu bắt đầu cầu nguyện cho họ. Những lời cầu nguyện vừa trịnh trọng vừa tha thiết, như là gạch nối giữa bữa Tiệc Ly và cuộc Tử Nạn sắp đến: Lạy Cha, giờ đã đến ! 

Ý tưởng của Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu hôm nay như là tiếng dội lại của Kinh Lạy Cha mà Người đã dạy cho các môn đệ.

Lạy Cha song song với Lạy Cha chúng con ở trên trời, để Con cha tôn vinh Cha song song với nguyện danh Cha cả sáng; theo quyền năng Cha đã ban cho Người trên mọi phàm nhân song song với nước Cha trị đến; phần Con... hoàn tất công trình Cha đã giao cho Con làm song song với ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Chúa Giêsu đã tôn vinh Cha Ngài không bằng lời nói hay bằng hát lên một bản nhạc đơn thuần, hay ngâm một bài thơ hay, nhưng là bằng cách hoàn tất công trình mà Cha đã giao cho. Công trình đó là xuống thế, sống kiếp nghèo, ban sự sống dời đời bằng cách rao giảng Tin Mừng, và chịu nạn chịu chết. Vì thế cũng như các môn đệ xưa, chúng ta hôm nay muốn tôn vinh Chúa Cha thì không chỉ đọc: Nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, mà phải noi gương Chúa Kitô, sống những đòi hỏi của Phúc âm. Phải sống làm sao để cho ý Cha thể hiện dưới đất nghĩa là nơi mình và nơi mọi người cũng như trên trời.

Từ nay kinh Lạy Cha không còn đơn thuần là một lời kinh dễ nhớ dễ đọc và đọc một cách máy móc nữa, nhưng lời kinh đó đã là chương trình sống của Đức Kitô, thì cũng phải là chương trình sống của người kitô hữu trong cuộc sống hằng ngày. Tôi phải sống làm sao cho danh cha cả sáng và nước cha trị đến, trị đến nơi tôi và nơi những người chung quanh tôi; ý Cha được thể hiện nơi tôi và nơi mọi người. 

 

5. Sống đời đời

Chương 17 Tin mừng Gioan là lời cầu nguyện đẹp nhất trong toàn bộ Kinh thánh, trong đó, Chúa Giêsu với tư cách là Thượng tế, là Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người đã dâng lên Thiên Chúa lời khẩn nguyện. Trước hết, Ngài cầu xin Chúa Cha tôn vinh Ngài qua cái chết và sự sống lại của Ngài thứ đến, Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ. Cuối cùng , Ngài cầu nguyện cho những kẻ tin vào Ngài.

Trong Tin mừng Giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay, Chúa Giêsu cầu xin Chúa Cha ban cho những kẻ tin Ngài được sự sống đời đời, và sự sống đời đời là họ nhận biết Chúa Cha là Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và Chúa Glêsu là Đấng được Chúa Cha sai đến. Sự sống đời đời không chỉ bắt đầu ở đời sau qua cái chết, nhưng là được tiếng chia sự sống Thiên Chúa đã bắt đầu ngay  đời này, đã bất đầu khi những kẻ tin được sống thân tình với Chúa và đi và quỹ đạo tình yêu của Ngài.

Tuy nhiên, sự sống ấy cũng bao gồm dòi hỏi là người tin Chúa phải sẵn sàng sống theo thánh ý Thiên Chúa, mà Chúa Giêsu đã nêu gương khi Ngài chấp nhận đi vào con đường thập giá dẫn tới vinh quang, và đó cũng là con đường mà Ngài mời gọi chúng ta bước theo.

Ước gì lời Chúa hôm nay giúp chúng ta biết chấp nhận thánh ý Thiên Chúa trong đời mình, kể cả đón nhận hy sinh, đau khổ, nhờ đó chúng ta sẽ chiếm hữu được sự sững đời đời. 

 

6. Theo bước Chúa Giêsu

Một người đàn bà nọ ước mơ một lần trong đời được hành hương đèn Yêrusalem để theo dấu Đức Kitô ngày xưa. Khi con cái lớn lên, họ không quên ước mơ của người mẹ, nên đã làm một cái hộp đề bên ngoài chữ Yêrusalem rồi thỉnh thoảng bỏ vào đó ít tiền để người mẹ có phương tiện thực hiện ước mơ. Vốn là người tận tình bác ái, thỉnh thoảng bà lại lấy tiền chia sẻ cho người nghèo, cứ thế chiếc hộp không bao giờ đủ tiền để bà thực hiện được giấc mơ. Một đêm, người đàn bà ngã bệnh đến không cnó hy vọng đi Yêrusalem nữa. Bên giường bệnh, người con út thì thầm với mẹ: Có lẽ ngoại trừ mẹ, ai trong chúng con cũng biết rằng mỗi ngày trong đời, mẹ đã và đang theo bước Chúa Giêsu qua những chia sẻ trao ban.

Trong đời, ai cũng đeo đuổi một giấc mơ. Giấc mơ thường tình nhất vẫn là giầu sang, danh vọng, đi đây đó. Chúa Giêsu cũng ôm ấp một giấc mơ, đó là được vinh hiển, như Ngài đã bày tỏ trong lời nguyên tế hiến: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha Thế nhưng thế nào là vinh hiển của Thiên Chúa ? Một vị Giáo phụ đã nói: “Vinh hiển của Thiên Chúa là con người được sống”. Sự sống sung mãn nơi con người là thể hiện sự vinh hiển nơi Thiên Chúa. Đó là tất cả giấc mơ của Chúa Giêsu. Nhập thể làm người và sống trọn kiếp người, Chúa Giêsu chỉ đeo đuổi một giấc mơ là làm cho con người được sống và sung mãn. Nói như thánh Phaolô: Thiên Chúa trở nên nghèo nàn để con người được nên giầu có hay nói táo bạo hơn: Thiên Chúa làm người để con người trở thành Thiên Chúa. Giấc mơ ấy, Chúa Giêsu đã thực hiện trong cuộc sống hằng ngày qua những gặp gỡ, trao ban, và cao điểm chính là cái chết trên Thập giá.

Giấc mơ của người Kitô hữu là gì nếu không phải là được tham dự vào sự vinh hiển của Chúa Giêsu, là đi lại từng bước trong đời hy sinh xả kỷ của Ngài. Nếu vinh hiển của Thiên Chúa là con người được sống, thi vinh hiển của người Kitô hữu chính là làm cho người khác được sống. Mỗi trao ban, chia sẻ hy sinh, cảm thông là từng bước thực hiện giấc mơ vinh hiển của người Kitô hữu.

 

7. Cách cầu nguyện hoàn hảo nhất

Người ta kể, có một du khách đến cầu nguyện trước bức tường “Than khóc” ở Giêrusalem. Trước hết du khách này cầu nguyện rằng :

- Lạy Chúa là Cha chúng con, xin Chúa hãy làm cho thế giới này không còn nghèo khổ và đói khát nữa .

Nghe người du khách cầu nguyện, hướng dẫn viên người Do Thái nói với du khách :

- Lời cầu nguyện của ông hay lắm, nếu Chúa nhận lời thì con người làm gì còn phải đói khổ nữa. Ông hãy cầu nguyện thêm một lời nữa đi.

Người du khách chăm chú nguyện tiếp :

- Lạy Chúa, xin đừng để cho còn có chiến tranh và giặc dã trên mặt đất này nữa.

Hướng dẫn viên Do Thái gật gù rồi khuyến khích du khách :

- Lời nguyện thứ hai của ông cũng tuyệt không kém gì lời nguyện thứ nhất. Ông cầu xin Chúa thêm một lời nữa đi.

Được khích lệ, du khách sốt sắng nguyện tiếp:

- Lạy Chúa, xin cho cuộc tranh chấp ở Trung Đông được giải quyết êm đẹp, cho người Ả-rập và Do Thái được sống chung hoà bình, cho người Do Thái thay đổi lập trường, sẵn sàng trả lại cho người Ả-rập tất cả những phần đất mà họ đã xâm chiếm của người Ả-râp...

Nghe đến đây, hướng dẫn viên Do Thái vội ngắt lời nguyện của du khách và nói với một  giọng giận dữ  rằng:

- Xin lỗi ông, ông đang nói truyện với một bức tường đất !

Nói thế rồi người hướng dẫn vội kéo ông du  khách đi nơi khác. 

Chúng ta hãy để ý đến thái độ của hai người trong câu truyện trên đây, về việc cầu nguyện. Cả hai người đều có cùng một ý tưởng, về việc cầu nguyện, ý tưởng đó là, khi cầu nguyện là phải “lên kế hoạch” cho Chúa, rồi yêu cầu Chúa thi hành kế hoạch đó.

Ý tưởng này thường là một cám dỗ đối với hầu hết mọi người chúng ta. Thường khi cầu nguyện, chúng ta đều nghĩ rằng, Chúa phải  thực hiện theo ý muốn của chúng ta.

Thái  độ mà Chúa muốn  chúng ta có, khi chúng ta cầu nguyện, đó là sẵn sàng vâng phục thánh ý Ngài.

Do đó, cầu nguyện không phải chỉ là xin ơn, nhưng chủ yếu là đi tìm gặp Chúa, để nhận ra thánh ý Ngài, trước mọi sự việc và mọi biến cố trong đời ta.

Đoạn Tin Mừng trích đọc hôm nay, cho chúng ta một khuôn mẫu về cầu nguyện.Theo đó thì, tất cả những điều Chúa Giêsu cầu nguyện với Thiên Chúa Cha, không có một điều nào là điều theo ý riêng của Ngài. Ngài không  vạch ra cho Cha Ngài một chương trình, mà Ngài chỉ nhắc lại những gì đã  có sẵn :

-“ Cha đã ban cho con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho con”

-“ Xin làm cho con được vinh hiển nơi Cha, với sự vinh hiển mà con đã có nơi Cha, trước khi có thế gian”. Sự vinh hiển mà Chúa Giêsu nói đến ở đây, là sự vinh hiển do cái chết của Ngài sẽ đem lại. Mà cái chêt đó là caí chết do ý định của Thiên Chúa Cha.. Ngài chết, nhưng rồi Ngài sẽ sống lại. Việc Ngài sống lại từ cõi chết đó đã mặc nhiên mạc khải cho loài người biết,Ngài là Thiên Chúa. Đó chính là sự vinh hiển mà Chúa Giêsu đã nói là Ngài đã có trước khi có thế gian. 

Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy hướng lời cầu xin của chúng ta về việc học theo khuôn mẫu cầu nguyện của Chúa Giêsu, đó là chỉ cầu nguyện để được vâng theo ý của Thiên Chúa trong tất cả mọi sự.

Và ý của Thiên Chúa lúc này đây là, muốn cho tất cả chúng ta từ bỏ tội lỗi, quay trở về với Ngài. Chúng ta hãy làm theo ý đo,ỳ bằng cách bày tỏ lòng thống hối ăn năn của chúng ta. 

 

8. Lời nguyện hiến tế

Bài Phúc âm hôm nay trích lời nguyện hiến tế của Chúa Giêsu sau bữa tiệc ly. Lời nguyện này gồm 3 phần. Phần thứ nhất cầu nguyện cho bản tính loài người của Chúa được vinh hiển. Phần thứ hai cầu nguyện cho các tông đồ. Phần thứ ba Chúa nói: “Con không cầu xin cho thế gian” (c.9)

1. Cầu cho mình:

“Và giờ đây, xin Cha hãy tôn vinh Con trong vinh quang Con đã có nơi Cha trước khi có thế gian” (c.5). Đây không phải là một lời cầu nguyện ích kỷ cho vinh quang riêng mình, vì mọi việc làm của Ngôi Hai bằng cách làm cho mọi người nhận biết Thiên Chúa Cha. Cho nên nếu Chúa Con được vinh hiển thì Thiên Chúa Cha cũng thế, Chúa Giêsu cầu nguyện cho sự tôn vinh của mình cũng là để Thiên Chúa Cha được tôn vinh nơi những người nhận ra Thiên Chúa Cha: “Sự sống đời đời là họ nhận biết Cha là Thiên Chúa độc nhất, chân thật”.

Chúa Giêsu cầu nguyện để Ngài được tôn vinh. Đây là sự tôn vinh đáng lẽ Ngài phải được ngay từ nhập thể mà chưa được. Giờ đây, Ngài xin cho thân xác đã từng cộng tác vào sự nghiệp cứu rỗi nhân loại được vinh quang. Đó cũng là một vinh danh Thiên Chúa là Cha mà thôi.

2. Cầu cho các tông đồ.

Lời cầu của Chúa Giêsu gồm hai điểm. Tiêu cực là xin cho các tông đồ khỏi nhiễm vương tội lụy trần gian. Tích cực là cầu xin cho họ hiệp nhất nên một như Cha và Con (c.11). Nói khác đi là Chúa xin cho họ nên thánh. Chúa Giêsu nêu những lý do sau để làm hậu thuẫn cho lời cầu xin.

a, Vì các tông đồ là người được tuyển chọn cách đặc biệt, được tách biệt khỏi trần gian bằng ơn kêu gọi riêng (c.6)

b, Họ thuộc về Thiên Chúa Cha, họ trung thành với Ngài như những người Do thái tốt lành đạo đức (c.6)

c. Nhưng Thiên Chúa Cha đã trao lại cho Chúa Con để trở thành môn đệ của Ngôi Con, đã lãnh nhận các huấn lệnh và chỉ thị của Ngài để thao Ngài trong suốt cuộc đời công khai và tiếp tục sứ mệnh cứu rỗi sau này khi Ngài ra đi (c.6)

d. Về phía các tông đồ, họ hoàn toàn ưng thuận và đã tin vào Ngôi Con. Họ tin rằng Thiên Chúa là Cha và có một người Con là Ngôi Con. Đó là mạc khải mà họ sẽ gìn giữ trung thành.

Những lời cầu xin của Chúa Giêsu trên đây minh chứng Ngài rất đỗi yêu thương các môn đệ Ngài đã tuyển chọn. Người ta hỏi rằng: sao Chúa yêu thương họ đến nỗi chỉ cầu cho họ mà thôi, ngoài ra Ngài không cầu cho thế gian ?

3. Cầu cho thế gian: (c.9)

a. Một số nhà phê bình muốn làm dịu bớt sư cứng rắn của lời “Không cầu cho thế gian” bằng cách cho rằng trong bữa tiệc ly, đức Kitô chỉ quan tâm tới các tông đồ của Ngài mà thôi rồi tạm gác thế gian ra một bên chứ không loại bỏ hay khai trừ, vì chính Chúa còn đang phải cầu xin cho mọi người, kể cả kẻ thù của mình nữa kia. Ngoài ra, khởi đầu những nghiệp cứu cuộc, Thiên Chúa đã quả quyết “Ngài yêu thương thế gian đến nỗi ban con một mình cho thế gian” (Gio 3,16) Tuy nhiên, Chúa Giêsu cũng quả quyết Ngài đến phán xét thế gian, mà Ngài đã chiến thắng (Gio 16,33)

b. Thế gian mà Chúa Giêsu không cầu nguyện cho đây là hiểu những người cố chấp trong con đường tội lỗi, chai lỳ trong đống tội và quyết tâm từ khước ơn cứu rỗi. Như vậy thì không còn lời cầu nguyện nào hữu ích được nữa...

Vậy một điều quyết tâm hôm nay rước Chúa Giêsu là đừng bao giờ cố chấp, chai lỳ trong đống tội của mình nữa. Hãy can đảm đứng lên như đứa con hoang đàng trở về nối lại tình Cha con.

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm