Danh mục bài viết

Cập nhật 21/11/2012 - 8:1 - Lượt xem 13751

Bài 5: Cách thức chọn bài hát khi Chầu Thánh Thể

Phụng Vụ Thánh Nhạc

 

B- KHI CHẦU THÁNH THỂ

Khi chầu Thánh Thể, mọi bài hát phải quy hướng về Chúa Kitô và tình yêu của Ngài biểu lộ nơi Thánh Thể. Do đó, đang khi chầu Thánh Thể không được phép hát các bài về Đức Maria, về các Thánh hay những nhân vật nào khác (TT 95). Tuy nhiên sau phép lành Mình Thánh Chúa người ta có thể hát một bài về Đức Mẹ, hoặc về vị Thánh mừng bổn mạng hôm đó hay về mùa phụng vụ đang được cử hành.

Trích Huấn thị De Musica in Sacra Liturgia: “Khi chọn bài hát cho ca đoàn hay cộng đoàn, thì nên lưu ý đến khả năng thể hiện các bài hát của họ. Trong các lễ nghi phụng vụ, Hội Thánh không bác bỏ một loại âm nhạc nào, miễn là thể loại đó phù hợp với tinh thần lễ nghi Phụng vụ và bản chất của mỗi phần lễ nghi đó. Cũng như khi sử dụng các loại lễ nghi đó, không làm ngăn trở giáo dân tham dự đúng mức và tích cực vào các lễ nghi Phụng vụ”

Ngoài ra còn phải lưu ý: hiện nay có một số bài hát in trong sách Thánh Ca Cộng Đồng còn những điểm sai về thần học mà lâu nay người ta không để ý tới nên vẫn hát trong phụng vụ như: “Ôi Cha yêu con thật hết tình…; “Như dạ lý mùa xuân”; “Nơi tim Cha, lửa mến yêu chan hoà… Do đó, hiện nay uỷ ban Thánh nhạc của HĐGM VN do Đức cha Tri Bửu Thiên làm chủ tịch đang cho xem xét và chỉnh sửa lại cho phù hợp với bối cảnh hiện tại. (Vd: trong kinh truyền tin… “Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria hãy hỷ hoan khoái lạc” sẽ phải được chỉnh sửa bằng những từ ngữ phù hợp hơn; hay trong kinh dâng lễ có câu: “ăn mày các ân xá” được thay bằng “hưởng nhờ các ân xá”. Ngay cả  trong các sách ngắm 15 sự thương khó cũng có nhiều điểm phải xem xét lại.

“Âm nhạc càng gắn liền chặt chẽ với hoạt động Phụng vụ bao nhiêu, thì càng có tính thánh thiện bấy nhiêu”

(Trích HIẾN CHẾ VỀ PHỤNG VỤ của Công Đồng Vaticano II)


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm