Danh mục bài viết

Cập nhật 21/11/2012 - 8:1 - Lượt xem 11601

Bài 5: Cách thức chọn bài hát khi Chầu Thánh Thể

Phụng Vụ Thánh Nhạc

 

B- KHI CHẦU THÁNH THỂ

Khi chầu Thánh Thể, mọi