Danh mục bài viết

Cập nhật 22/10/2011 - 21:20 - Lượt xem 7407

Chương IV Nhận thức – Sinh hoạt – Nhiệm kỳ

1. Nhận Chức và bàn giao Theo truyền thống mỗi giáo phận : Cha xứ trình danh sách các thành viên của mỗi HĐGX cho


Giám mục;
    Toà Giám mục có thư bổ nhiệm chung các vị ấy chính thức thi hành sứ vụ phục vụ trong Giáo Hội;
    Sau đó, cha xứ tổ chức tĩnh tâm (nếu được) và cử hành nghi thức nhận chức trong thánh lễ có đông người tham dự;
    Việc bàn giao giữa Ban thường vụ cũ và Ban thường vụ mới diễn ra đơn giản với sự chứng kiến của cha xứ.
2.    Sinh Hoạt
     Nhóm họp : Ban thường vụ HĐGX và Hội Đồng Giáo Họ
- Họp định kỳ mỗi tháng một lần để : nắm vững tình hình giáo xứù, thúc đẩy nhiệm vụ của các thành viên, sắp xếp công việc cho tháng tới và tạo bầu khí hiệp nhất giữa các Giáo họ.
- Họp bất thường khi cha xứ triệu tập, hoặc do đa số thành viên đề nghị và được cha xứ chấp thuận.
     Nhóm họp HĐGX (ban thường vụ và các uỷ viên)
- Họp định kỳ 2 hay 3 tháng một lần và mỗi khi cha xứ yêu cầu hay có 2/3 thành viên yêu cầu.
- Họp mở rộng với toàn thể các ban ngành đơn vị trong giáo xứù theo nhu cầu, nhưng tối thiểu mỗi năm 2 lần, mỗi lần vào dịp đầu năm và mỗi dịp giữa năm để :
- Thông tri t