Danh mục bài viết

Cập nhật 22/10/2011 - 21:20 - Lượt xem 7696

Chương IV Nhận thức – Sinh hoạt – Nhiệm kỳ

1. Nhận Chức và bàn giao Theo truyền thống mỗi giáo phận : Cha xứ trình danh sách các thành viên của mỗi HĐGX cho


Giám mục;
    Toà Giám mục có thư bổ nhiệm chung các vị ấy chính thức thi hành sứ vụ phục vụ trong Giáo Hội;
    Sau đó, cha xứ tổ chức tĩnh tâm (nếu được) và cử hành nghi thức nhận chức trong thánh lễ có đông người tham dự;
    Việc bàn giao giữa Ban thường vụ cũ và Ban thường vụ mới diễn ra đơn giản với sự chứng kiến của cha xứ.
2.    Sinh Hoạt
     Nhóm họp : Ban thường vụ HĐGX và Hội Đồng Giáo Họ
- Họp định kỳ mỗi tháng một lần để : nắm vững tình hình giáo xứù, thúc đẩy nhiệm vụ của các thành viên, sắp xếp công việc cho tháng tới và tạo bầu khí hiệp nhất giữa các Giáo họ.
- Họp bất thường khi cha xứ triệu tập, hoặc do đa số thành viên đề nghị và được cha xứ chấp thuận.
     Nhóm họp HĐGX (ban thường vụ và các uỷ viên)
- Họp định kỳ 2 hay 3 tháng một lần và mỗi khi cha xứ yêu cầu hay có 2/3 thành viên yêu cầu.
- Họp mở rộng với toàn thể các ban ngành đơn vị trong giáo xứù theo nhu cầu, nhưng tối thiểu mỗi năm 2 lần, mỗi lần vào dịp đầu năm và mỗi dịp giữa năm để :
- Thông tri tình hình và nhu cầu mục vụ của giáo xứ;
- Kiểm điểm các công tác mục vụ;
- Hoạch định chương trình mục vụ;
- Phân công và phối hợp thực hiện;
- Biên soạn chương trình kế hoạch toàn niên của giáo xứù.
    Nhóm họp Hội Đồng Giáo Họ
- Tương tự như trên, Hội Đồng Giáo Họ họp định kỳ 2 hay 3 tháng một lần và khi cha xứ hay có 2/3 thành viên yêu cầu;
- Họp mở rộng với toàn thể các ban ngành đơn vị trong giáo họ, tuỳ nhu cầu, nhưng tối thiểu mỗi năm 2 lần, một lần vào dịp đầu năm và một lần vào dịp giữa năm để :
- Thông tri tình hình và nhu cầu mục vụ của giáo xứù;
- Kiểm điểm các công tác mục vụ;
- Phân công và phối hợp thực hiện;
- Biên soạn chương trình, kế hoạch toàn niên của giáo xứù.
3.    Nhiệm kỳ Hội Đồng Giáo xứù
    Nhiệm kỳ của HĐGX là 4 năm
- Có thể tái cử nhiều lần vào các chức vụ cũ hay mới
- Có thể cứu xét trường hợp đặc biệt
    Trường hợp khuyết chủ tịch HĐGX – Hội Đồng Giáo Họ, thì :
- Phó 1 nội vụ lên thay thế
- Trường hợp khuyết một trật chủ tịch và phó 1 nội vụ, Phó 2 ngoại vụ tổ chức bầu bổ sung
    Trường hợp khuyết một thành viên khác hay một uỷ viên
- Cha xứ bàn bạc với Ban thường vụ tìm người thay
4.    Từ nhiệm
Khi có lý do chính đáng và sau khi có sự thống nhất của cha xứ và Ban thường vụ, một thành viên HĐGX có thể từ nhiệm.
5.    Bãi nhiệm
Khi một thành viên HĐGX hay Hội Đồng Giáo Họ phạm lỗi nặng như :
- Bỏ phế nhiệm vụ, không nhiệt thành, thiếu khả năng;
- Làm gương xấu về đời sống luân lý, thiếu tư cách đạo đức, bê tha, rượu chè, rối vợ, rối chồng, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ;
- Chống đối hoặc bất tuân cha xứ trong mục vụ quan trọng;
- Sau vài lần cảnh cáo không có kết quả và sau khi bàn bạc với ban thường vụ, Cha xứ có thể bãi nhiệm thành viên ấy.

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm